Articles


H. HACIFAZLIOĞLU, İ. KURŞUN, M. TERZİ
Performance of Organic and Inorganic Acids in the Extraction of Vanadium from Silica Sand by Leaching Method, Academic Platform Journal of Engineering and Science, (2020)
A. KORKMAZ, H. HACIFAZLIOĞLU
Grinding of Calcite to Nano-Size: Effect of Mill Capacity and Grinding Media Shape, Open Journal of Nano, (2019)
A. Dikici, H. Hacıfazlıoğlu
Zonguldak-Karadon Kömüründen Liç Yöntemi İle Ultra Temiz Kömür Üretimi, Journal of Underground Resources, (2019)
A. KORKMAZ, H. HACIFAZLIOĞLU
METASCHIST: A RAW MATERIAL ALTERNATIVE TO CLAYSTONE IN CEMENT PRODUCTION, Scientific Mining Journal, (2019)
H. HACIFAZLIOĞLU, Y. EKER, A. KORKMAZ
Clean Fuel Production from Coal Washery Plant Wastes vith Soybean Oil, Academic Platform Journal of Engineering and Science, (2019)
H. HACIFAZLIOĞLU
Madencilik Endüstrisinde Kurutma İşlemi ve Alternatif Kurutucu Tiplerinin Tanıtılması, Journal of Underground Resources, (2019)
H. HACIFAZLIOĞLU
Ultrafine Grinding of Kokaksu Bauxite ore via Stirred Mill and Ball Mill, Open Journal of Nano, (2018)
H. HACIFAZLIOĞLU, Y. KONUK
Ham Manyezit Kekinin Farklı Fırınlarda Kurutulması ve Fırın Performanslarının Etüdü, Journal of Underground Resources, (2018)
M. Terzi, H. Hacıfazlıoğlu, T. TOMBAL, İ. KURŞUN
Silis Kumunun Liç Yöntemi ile Saflaştırılmasında Organik Asitlerin Verimliliğinin Araştırılması, Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2016)
H. HACIFAZLIOĞLU
Innovations in Fine Coal Beneficiation Technology and an Industrial Application of Double Drum Separator (DDS), Nevsehir Journal of Science and Technology, (2014)
H. HACIFAZLIOĞLU
MANYETİK AYIRMADAKİ SON GELİŞMELER VE ALTERNATİF MANYETİK AYIRICI TİPLERİNİN TANITILMASI, Istanbul Earth Sciences Review, (2012)