Journal of Ahmet Kelesoglu Education Faculty
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2687-1750 | Period Biannually | Founded: 1987 | Publisher Necmettin Erbakan University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/akef


AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (AKEF DERGİSİ)

 Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi (AKEF Dergisi), 1987 yılında, okul öncesi eğitimden yüksek öğretime kadar tüm eğitim kademelerindeki sorunlara somut çözüm önerileri sunan, öğretmenlerin ve akademisyenlerin profesyonel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan akademik çalışmaların yaygınlaştırılmasına hizmet etmek amacıyla kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda dergimizde ülkemizde ve dünyada öğretmen yetiştirme alanında ulusal ve uluslararası literatüre kaynak sağlayabilecek niteliğe sahip olan araştırmalara yer verilmektedir.

ScholarOne alt yapısı ile makale kabul ve yayın süreçlerini yöneterek bu alanda ülkemizde öncü olan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi (AKEF Dergisi) Haziran ve Aralık aylarında elektronik olarak yayımlanan, ücretsiz, erişime açık, çift - körleme hakemlik ilkelerine uygun, uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup, Türkçe yapılan çalışmalarda İngilizce genişletilmiş özet zorunluluğu bulunmaktadır. Dergide Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında özgün, nitel, nicel ve karma yöntem araştırmaya dayalı yayınlara yer verilecektir.
***Dergimizin eski sayılarının dosya biçimleri yeniden düzenlenmektedir. Bu sayılara erişim dergimizin arşiv bölümünden en kısa zamanda erişime açılacaktır.

 ***Makaleniz, ScholarOne sistemi üzerinden yüklenmelidir. Lütfen çalışmanızı göndermeden önce aşağıda yer alan makale gönderim dosyalarını tamamlayınız. Yazarlara sayfa, punto, satır aralığı, paragraf, alıntı, kaynak gösterme vb. teknik konularda yardımcı olabilecek dosyalar burada mevcuttur. Şablona uygun olarak hazırlanmayan çalışmalar ve eksik dosyalara sahip olan çalışmalar hakemlik sürecine dahil edilmeyecektir.

Makale gönderim dosyaları için tıklayınız.

MAKALE GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AKEF Dergi Editörlüğü

Journal of Ahmet Kelesoglu Education Faculty

e-ISSN 2687-1750 | Period Biannually | Founded: 1987 | Publisher Necmettin Erbakan University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/akef
Cover Image


AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (AKEF DERGİSİ)

 Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi (AKEF Dergisi), 1987 yılında, okul öncesi eğitimden yüksek öğretime kadar tüm eğitim kademelerindeki sorunlara somut çözüm önerileri sunan, öğretmenlerin ve akademisyenlerin profesyonel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan akademik çalışmaların yaygınlaştırılmasına hizmet etmek amacıyla kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda dergimizde ülkemizde ve dünyada öğretmen yetiştirme alanında ulusal ve uluslararası literatüre kaynak sağlayabilecek niteliğe sahip olan araştırmalara yer verilmektedir.

ScholarOne alt yapısı ile makale kabul ve yayın süreçlerini yöneterek bu alanda ülkemizde öncü olan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi (AKEF Dergisi) Haziran ve Aralık aylarında elektronik olarak yayımlanan, ücretsiz, erişime açık, çift - körleme hakemlik ilkelerine uygun, uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup, Türkçe yapılan çalışmalarda İngilizce genişletilmiş özet zorunluluğu bulunmaktadır. Dergide Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında özgün, nitel, nicel ve karma yöntem araştırmaya dayalı yayınlara yer verilecektir.
***Dergimizin eski sayılarının dosya biçimleri yeniden düzenlenmektedir. Bu sayılara erişim dergimizin arşiv bölümünden en kısa zamanda erişime açılacaktır.

 ***Makaleniz, ScholarOne sistemi üzerinden yüklenmelidir. Lütfen çalışmanızı göndermeden önce aşağıda yer alan makale gönderim dosyalarını tamamlayınız. Yazarlara sayfa, punto, satır aralığı, paragraf, alıntı, kaynak gösterme vb. teknik konularda yardımcı olabilecek dosyalar burada mevcuttur. Şablona uygun olarak hazırlanmayan çalışmalar ve eksik dosyalara sahip olan çalışmalar hakemlik sürecine dahil edilmeyecektir.

Makale gönderim dosyaları için tıklayınız.

MAKALE GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AKEF Dergi Editörlüğü

Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1301-2088 1987-2020