Year 2019, Volume 7 , Issue 3, Pages 524 - 527 2019-09-28

The Effects of Sulfuric Acid Concentration and Interelectrode Distance on the Zinc Extraction from Complex Sulfide Ores by Anodic Oxidation
Kompleks Sülfürlü Çinko Cevherlerinden Anodik Oksitleme ile Zn Kazanımına H2SO4 Derişimi ve Elektrotlar Arası Mesafenin Etkisi

Figen ÖZBOZ [1] , Seda ULU [2] , Abdülkadir AKYOL [3] , Mehmet UYSAL [4] , Harun GÜL [5] , Ahmet ALP [6] , Ali Osman AYDIN [7]


Zinc extraction from complex sulfide ores is usually carried out by high temperature processes. The roasting process in zinc extraction caused that research for alternative methods because of the necessity of high temperatures and the emission of harmful sulfur gases.  In this study, anodic oxidation leaching that is hydro-electro metallurgy process was investigated with complex sulfide Zn ores of Rize region. The effects of sulfuric acid concentration and interelectrode distance were investigated on Zn extraction with using mechanically activated ores in leaching processes. The obtained solutions were analyzed by AAS for Zn extraction efficiency calculations. In this study, the highest Zn extraction efficiency is obtained in condition of 3 M solution concentration and interelectrode distance of 3 cm.

Kompleks sülfürlü çinko cevherinden çinko kazanımı genellikle yüksek sıcaklık prosesleriyle gerçekleşmektedir. Çinko ekstraksiyon proseslerinin içerdiği kavurma işlemleri, yüksek sıcaklıklar gerektirmesi ve çevreye zararlı kükürtlü gazların çıkışından dolayı alternatif yöntemler arayışına neden olmaktadır. Bu çalışmada Rize Bölgesi kompleks sülfürlü çinko cevherlerinin hidro-elektrometalurjik bir proses olan anodik oksitleme liç işlemi araştırılmıştır. Liç çalışmalarında mekanik olarak aktive edilmiş cevherden çinko kazanımına sülfürik asit derişimi ve elektrotlar arası mesafenin etkileri incelenmiştir. Elde edilen çözeltiler AAS ile analiz edilip çinko ekstraksiyon verimliliği hesaplanmıştır. Bu çalışmada en yüksek Zn ekstraksiyon verimi çözelti derişiminin 3M ve elektrotlar arası mesafenin 3 cm olduğu koşullarda elde edilmiştir.

  • Aykaç Yıldız, "Oksit-Sülfür Karışımlı Kurşun-Çinko Cevherlerinin Flotasyon Artıklarından Hidrometalurjik Yöntemlerle Çinko Kazanılması", Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2006.
  • N. Sabba, D.E. Akretche, "Use of membranes in copper hydrometallurgy,", Desalination, vol. 193, no 1-3, pp. 422-425, May 2006.
  • M.D. Turan, H. Arslanoğlu, H.S. Altundoğan, "Yüksek basınç reaktör sisteminde küre kalkopirit konsantresinden metallerin ekstraksiyonu üzerine bir araştırma," Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 17, no 3, pp. 447-455, June 2013.
  • Özboz Figen, "Rize bölgesi kompleks sülfürlü bakir cevherlerinin anodik oksitleme yöntemi ile liçi", Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya 2017.
  • F. Habashi, M. Cambazoğlu, "Hidrometalurjide Yeni Gelişmeler,", Bilimsel Madencilik Dergisi, vol. 18, no 4, pp. 21-38, December 1979.
  • K. İlhan, U. Kurt, Ö. Apaydın, E. Arslankaya and M.T. Gönüllü, "Elektrokimyasal Arıtım ve Uygulamaları: Katı Atık Sızıntı Suyu Çalışması", AB Sürecinde Türkiye’de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu, İstanbul, 2007.
  • C. Akarsu, F. Taner, A. Ayol, "Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi ile Arıtılması", 2nd Internatıonal Symposıum on Envıronment and Moralıty ISEM 2014, Adıyaman, 914-920, (2014).
  • Ö. Ayışkan, "Sülfürlü Bakır cevherleri ve cevher zenginleştirme yönünden problemleri,", Bilimsel Madencilik Dergisi, vol. 13, no 2, pp. 35-41, February 1974.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Published Date Eylül 2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0314-1613
Author: Figen ÖZBOZ
Institution: METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ (DR)
Country: Turkey


Author: Seda ULU

Author: Abdülkadir AKYOL

Author: Mehmet UYSAL

Author: Harun GÜL

Author: Ahmet ALP

Author: Ali Osman AYDIN

Dates

Application Date : October 4, 2018
Acceptance Date : June 2, 2019
Publication Date : September 28, 2019

Bibtex @conference paper { apjes467309, journal = {Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-4575}, address = {}, publisher = {Academic Platform}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {524 - 527}, doi = {10.21541/apjes.467309}, title = {Kompleks Sülfürlü Çinko Cevherlerinden Anodik Oksitleme ile Zn Kazanımına H2SO4 Derişimi ve Elektrotlar Arası Mesafenin Etkisi}, key = {cite}, author = {Özboz, Figen and Ulu, Seda and Akyol, Abdülkadir and Uysal, Mehmet and Gül, Harun and Alp, Ahmet and Aydın, Ali Osman} }
APA Özboz, F , Ulu, S , Akyol, A , Uysal, M , Gül, H , Alp, A , Aydın, A . (2019). Kompleks Sülfürlü Çinko Cevherlerinden Anodik Oksitleme ile Zn Kazanımına H2SO4 Derişimi ve Elektrotlar Arası Mesafenin Etkisi . Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi , 7 (3) , 524-527 . DOI: 10.21541/apjes.467309
MLA Özboz, F , Ulu, S , Akyol, A , Uysal, M , Gül, H , Alp, A , Aydın, A . "Kompleks Sülfürlü Çinko Cevherlerinden Anodik Oksitleme ile Zn Kazanımına H2SO4 Derişimi ve Elektrotlar Arası Mesafenin Etkisi" . Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 7 (2019 ): 524-527 <http://www.dergipark.org.tr/en/pub/apjes/issue/44190/467309>
Chicago Özboz, F , Ulu, S , Akyol, A , Uysal, M , Gül, H , Alp, A , Aydın, A . "Kompleks Sülfürlü Çinko Cevherlerinden Anodik Oksitleme ile Zn Kazanımına H2SO4 Derişimi ve Elektrotlar Arası Mesafenin Etkisi". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 7 (2019 ): 524-527
RIS TY - JOUR T1 - Kompleks Sülfürlü Çinko Cevherlerinden Anodik Oksitleme ile Zn Kazanımına H2SO4 Derişimi ve Elektrotlar Arası Mesafenin Etkisi AU - Figen Özboz , Seda Ulu , Abdülkadir Akyol , Mehmet Uysal , Harun Gül , Ahmet Alp , Ali Osman Aydın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21541/apjes.467309 DO - 10.21541/apjes.467309 T2 - Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 524 EP - 527 VL - 7 IS - 3 SN - -2147-4575 M3 - doi: 10.21541/apjes.467309 UR - https://doi.org/10.21541/apjes.467309 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Academic Platform Journal of Engineering and Science Kompleks Sülfürlü Çinko Cevherlerinden Anodik Oksitleme ile Zn Kazanımına H2SO4 Derişimi ve Elektrotlar Arası Mesafenin Etkisi %A Figen Özboz , Seda Ulu , Abdülkadir Akyol , Mehmet Uysal , Harun Gül , Ahmet Alp , Ali Osman Aydın %T Kompleks Sülfürlü Çinko Cevherlerinden Anodik Oksitleme ile Zn Kazanımına H2SO4 Derişimi ve Elektrotlar Arası Mesafenin Etkisi %D 2019 %J Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi %P -2147-4575 %V 7 %N 3 %R doi: 10.21541/apjes.467309 %U 10.21541/apjes.467309
ISNAD Özboz, Figen , Ulu, Seda , Akyol, Abdülkadir , Uysal, Mehmet , Gül, Harun , Alp, Ahmet , Aydın, Ali Osman . "Kompleks Sülfürlü Çinko Cevherlerinden Anodik Oksitleme ile Zn Kazanımına H2SO4 Derişimi ve Elektrotlar Arası Mesafenin Etkisi". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 7 / 3 (September 2019): 524-527 . https://doi.org/10.21541/apjes.467309
AMA Özboz F , Ulu S , Akyol A , Uysal M , Gül H , Alp A , Aydın A . Kompleks Sülfürlü Çinko Cevherlerinden Anodik Oksitleme ile Zn Kazanımına H2SO4 Derişimi ve Elektrotlar Arası Mesafenin Etkisi. APJES. 2019; 7(3): 524-527.
Vancouver Özboz F , Ulu S , Akyol A , Uysal M , Gül H , Alp A , Aydın A . Kompleks Sülfürlü Çinko Cevherlerinden Anodik Oksitleme ile Zn Kazanımına H2SO4 Derişimi ve Elektrotlar Arası Mesafenin Etkisi. Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 7(3): 524-527.