Editor-in-Chief
Name: Prof. Dr. Göksel TOZLU
E-mail: auzfdeditor@atauni.edu.tr
Phone: +90442 231 26 09
Address:

Atatürk Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma Bölümü 

25240 ERZURUM