Medical Journal of Western Black Sea
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2587-0602 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher Bulent Ecevit University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/baktipd


Medical Journal of Western Black Sea is a scientific publication of Zonguldak Bulent Ecevit University Faculty of Medicine. 

This is a refereed journal, which aims at achieving free knowledge to the national and international organizations and individuals related to medical sciences in publishedand electronic forms. 

This journal is published three annually in April, August and December. 

The publication language of the journal is Turkish and English.

     download            download


Medical Journal of Western Black Sea

e-ISSN 2587-0602 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher Bulent Ecevit University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/baktipd
Cover Image


Medical Journal of Western Black Sea is a scientific publication of Zonguldak Bulent Ecevit University Faculty of Medicine. 

This is a refereed journal, which aims at achieving free knowledge to the national and international organizations and individuals related to medical sciences in publishedand electronic forms. 

This journal is published three annually in April, August and December. 

The publication language of the journal is Turkish and English.

     download            download


Volume 4 - Issue 2 - Aug 31, 2020
 1. COVID-19 Salgınında Sağlık Çalışanlarının Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımları ile Depresyon, Anksiyete, Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
  Pages 51 - 58
  Özlem POLAT POLAT, Fi̇li̇z COŞKUN
 2. Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Örgüt Kültürü ve İşe Bağlanma Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Zonguldak Merkez İlçe Örneği
  Pages 59 - 70
  Bilgehan AÇIKGÖZ , Sibel KIRAN
 3. Lomber Disk Cerrahisinde İnsizyon Büyüklüğünün Ameliyat Sonrası Paraspinal Adale İyileşmesine Etkisi
  Pages 71 - 77
  Emrah KESKİN , Bektaş AÇIKGÖZ , Murat KALAYCI , Şanser GÜL , Hasan Ali̇ AYDIN , Evren AYDOĞMUŞ , Kenan ŞİMŞEK
 4. Estrogen Receptor-Alpha Expression and The Correlation Between Pathologic and Clinical Features in Parathyroid Adenomas
  Pages 78 - 85
  Funda ÖZTÜRK , Berrin ÇETİNASLAN , Emre GEZER , Yeşim Saliha GÜRBÜZ , Alev SELEK , Mehmet SÖZEN , Zeynep CANTÜRK , İ̇lhan TARKUN
 5. Spondiloartrit Hastalarında Sakroileit Tespitinde Farklı Kemik Sintigrafisi Yöntemlerinin İncelenmesi
  Pages 86 - 90
  Yavuz Sami SALİHOĞLU , Ali SARIKAYA
 6. The Relationship Between Religious Perceptions and Nutrition; The Case of Istanbul Center
  Pages 91 - 99
  Müge ARSLAN , İ̇shak AYDEMİR
 7. A Celiac Disease Case with Secondary Hyperparatyroidism and Autoimmun Thyroiditis
  Pages 100 - 103
  Yasin ÖZTÜRK , Gamze ÖZTÜRK , Muammer BİLİCİ
 8. Yetişkin Hastada Aksiller Higroma: Olgu Sunumu
  Pages 104 - 106
  Sezai KANTAR
 9. COVID-19 Pandemi Sürecinde Biyokimya Laboratuvarı Akış ve Güvenlik Prosedürleri: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi
  Pages 39 - 43
  Berrak GUVEN , Murat CAN
 10. Kriz ve Pandemide Hemşirelik Hizmetleri Önerileri
  Pages 44 - 50
  Emine FİDAN , Taner BAYRAKTAROĞLU
Indexes and Platforms