Year 2019, Volume 8 , Issue 2, Pages 725 - 730 2019-06-28

Buğdayın Biyoetanol Üretimindeki Önemi
The Importance of Wheat for Bioethanol Production

Zafer Ömer ÖZDEMİR [1] , Ziya KAYI [2]


Dünyadaki nüfus artışı ve teknolojik gelişmelerle birlikte enerji ihtiyacı artarak devam etmektedir. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla fosil yakıtlar olan petrol ve petrol türevleri kullanılmakta, çevresel kirlenme ve sera gazı etkisi bu nedenle artmaktadır. Fosil yakıt kaynaklarının azalması nedeniyle yenilenebilir, sürdürülebilir, temiz, alternatif enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alternatif enerji kaynaklarının günümüzde en yaygın türlerinden biri biyoetanoldür. Biyoetanol, fermentasyon yoluyla çeşitli ham maddelerden elde edilmekte ve belli oranlarda benzinle karıştırılıp kullanılabilmektedir. Bu ham maddeler basit şekerler, nişasta ve lignoselüloz olarak sınıflandırılabilir. Biyoetanolün üretimindeki önemli ham maddelerden biri buğday, bir diğeri buğday samanıdır. Bugün ve gelecekte; Türkiye ve dünyadaki üretim potansiyeli düşünüldüğünde buğday, alternatif enerji kaynaklarının üretiminde önemli bir yer alacaktır.

Due to population growth and technological developments in the world, energy demand continues to increase. In order to make this demand, petroleum and petroleum derivatives, which are fossil fuels, are being used, environmental pollution and greenhouse effect are increasing. Reduced, sustainable, clean, alternative energy sources are needed because of the decrease in fossil fuel resources. One of the most common types of these alternative energy sources today is bioethanol. Bioethanol is obtained from various raw materials by fermentation and can be mixed with gasoline at certain ratios. These raw materials can be classified as simple sugars, starch and lignocellulose. One of the important raw materials in bioethanol production is wheat, another wheat straw. Today and in the future; When Turkey and the world wheat production potential of thought, wheat will takes an important place in the production of alternative energy sources.

 • Sun Y, Cheng J. 2002. Hydrolysis of lignocellulosic materials for ethanol production: A review. Bioresour Technol 83(1):1–11.
 • Anonymous. 2015. European renewable ethanol – key figures 2015. epure. Available at: https://epure.org/media/1610/2016-industry-statistics.pdf, [16.06.2018].
 • Adıgüzel AO. 2013. Biyoetanolün Genel Özellikleri ve Üretimi İçin Gerekli Hammadde Kaynakları. BEÜ Fen Bilim Derg BEU J Sci 2(2):204–220.
 • Polat F, Aksu T. 2009. Yenilenebilir Enerji Kaynağından Potansiyel Yem Kaynağına Giden Yol : Damıtık Tahıllar I- Damıtık Tahılların Elde Edilişi ve Nitelikleri. :197–208.
 • R. Meral SKG. 2012. Tahıllardan Etanol Üretimi Ethanol Production from Cereals. Iğdır Univ J Inst Sci Tech 2(3):61–68.
 • Zabed H, Sahu JN, Suely A, Boyce AN, Faruq G. 2017. Bioethanol production from renewable sources : Current perspectives and technological progress. Renew Sustain Energy Rev 71(December 2016):475–501.
 • Aditiya HB, Mahlia TMI, Chong WT, Nur H, Sebayang AH. 2016. Second generation bioethanol production: A critical review. Renew Sustain Energy Rev 66:631–653.
 • Jambo SA, Abdulla R, Mohd Azhar SH, Marbawi H, Gansau JA, Ravindra P. 2016. A review on third generation bioethanol feedstock. Renew Sustain Energy Rev 65:756–769.
 • van Eijck J, Batidzirai B, Faaij A. 2014. Current and future economic performance of first and second generation biofuels in developing countries. Appl Energy 135:115–141.
 • Talebnia F, Karakashev D, Angelidaki I. 2010. Production of bioethanol from wheat straw: An overview on pretreatment, hydrolysis and fermentation. Bioresour Technol 101(13):4744–4753.
 • Bulut B. 2006. Tarıma Dayalı Alternatif Yakıt Kaynaklarından Biyoetanol ve Türkiye İçin En Uygun Biyoetanol Hammaddesi Seçimi. Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü. 2016. 2016 Yılı Hububat Raporu.
 • Sarkar N, Ghosh SK, Bannerjee S, Aikat K. 2012. Bioethanol production from agricultural wastes: An overview. Renew Energy 37(1):19–27.
 • Sanchez OJ, Cardona CA. 2008. Trends in biotechnological production of fuel ethanol from different feedstocks. Bioresour Technol 99(13):5270–5295.
 • Özberk F, Karagöz A, Özberk İ, Atli A, Üniversitesi H, Meslek Yüksekokulu A, Üniversitesi A, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu A, Fakültesi Z. 2016. Buğday Genetik Kaynaklarından Yerel ve Kültür Çeşitlerine; Türkiye’de Buğday ve Ekmek From Genetic Resources to Landraces and Registered Varieties; Wheat and Bread in Turkey. 25(2):218–233.
 • Manochio C, Andrade BR, Rodriguez RP, Moraes BS. 2017. Ethanol from biomass: A comparative overview. Renew Sustain Energy Rev 80(November 2016):743–755.
 • Tomas-Pejo E, Oliva JM, Ballesteros M. 2008. Realistic approach for full-scale bioethanol production from lignocellulose: A review. J Sci Ind Res (India) 67(11):874–884.
 • Jiang B, Yu J, Luo X, Zhu Y, Jin Y. 2018. A strategy to improve enzymatic saccharification of wheat straw by adding water-soluble lignin prepared from alkali pretreatment spent liquor. Process Biochem. doi: 10.1016/j.procbio.2018.05.007.
 • Ballesteros, I. , José Negro, M., Miguel Oliva, J., Cabanas, A., Manzanares, P., Ballesteros M. 2016. Biomass Fractionation Technologies for a Lignocellulosic Feedstock Based Biorefinery. Elsevier Science.
 • Xu C, Arancon RAD, Labidi J, Luque R. 2014. Chem Soc Rev Lignin depolymerisation strategies : towards valuable chemicals and fuels. Chem Soc Rev. doi: 10.1039/C4CS00235K.
 • Li X, Zheng Y. 2017. Lignin-enzyme interaction: Mechanism, mitigation approach, modeling, and research prospects. Biotechnol Adv 35(4):466–489.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Derleme Makale
Authors

Orcid: 0000-0002-8362-3136
Author: Zafer Ömer ÖZDEMİR (Primary Author)
Institution: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3295-5381
Author: Ziya KAYI
Institution: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 28, 2019

Bibtex @review { bitlisfen457860, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-3129}, eissn = {2147-3188}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {725 - 730}, doi = {10.17798/bitlisfen.457860}, title = {Buğdayın Biyoetanol Üretimindeki Önemi}, key = {cite}, author = {Özdemi̇r, Zafer Ömer and Kayı, Ziya} }
APA Özdemi̇r, Z , Kayı, Z . (2019). Buğdayın Biyoetanol Üretimindeki Önemi . Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 8 (2) , 725-730 . DOI: 10.17798/bitlisfen.457860
MLA Özdemi̇r, Z , Kayı, Z . "Buğdayın Biyoetanol Üretimindeki Önemi" . Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 725-730 <http://www.dergipark.org.tr/en/pub/bitlisfen/issue/46476/457860>
Chicago Özdemi̇r, Z , Kayı, Z . "Buğdayın Biyoetanol Üretimindeki Önemi". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 (2019 ): 725-730
RIS TY - JOUR T1 - Buğdayın Biyoetanol Üretimindeki Önemi AU - Zafer Ömer Özdemi̇r , Ziya Kayı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17798/bitlisfen.457860 DO - 10.17798/bitlisfen.457860 T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 725 EP - 730 VL - 8 IS - 2 SN - 2147-3129-2147-3188 M3 - doi: 10.17798/bitlisfen.457860 UR - https://doi.org/10.17798/bitlisfen.457860 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Buğdayın Biyoetanol Üretimindeki Önemi %A Zafer Ömer Özdemi̇r , Ziya Kayı %T Buğdayın Biyoetanol Üretimindeki Önemi %D 2019 %J Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 2147-3129-2147-3188 %V 8 %N 2 %R doi: 10.17798/bitlisfen.457860 %U 10.17798/bitlisfen.457860
ISNAD Özdemi̇r, Zafer Ömer , Kayı, Ziya . "Buğdayın Biyoetanol Üretimindeki Önemi". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 / 2 (June 2019): 725-730 . https://doi.org/10.17798/bitlisfen.457860
AMA Özdemi̇r Z , Kayı Z . Buğdayın Biyoetanol Üretimindeki Önemi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 8(2): 725-730.
Vancouver Özdemi̇r Z , Kayı Z . Buğdayın Biyoetanol Üretimindeki Önemi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 8(2): 725-730.