Bilecik Seyh Edebali University Journal of Science
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2458-7575 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Bilecik Seyh Edebali University |


Attention:
Acceptance of the article was stopped for a certain time due to the density of the article.

Bilecik Seyh Edebali University Journal of Science

e-ISSN 2458-7575 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Bilecik Seyh Edebali University |
Cover Image


Attention:
Acceptance of the article was stopped for a certain time due to the density of the article.

Volume 7 - Issue 1 - Jun 28, 2020
 1. Conformable Derivative Approach to Gross Domestic Product Model with Real Data of World Bank
  Pages 1 - 9
  Ramazan OZARSLAN
 2. Sürdürülebilir Üretim için Grafit Takviyeli Polipropilen Kompozit Ürünlerin Bazı Termal ve Mekanik Özelliklerinin Deneysel Analizi
  Pages 10 - 20
  Ömer ŞENGÜL , Musa ŞEREMET , Menderes KAM
 3. Ruled Surfaces With W-direction Curves
  Pages 21 - 33
  İlkay GÜVEN
 4. Bölgesel-Evrişimsel Sinir Ağları ile Retina Görüntülerindeki Lezyonların Tespiti
  Pages 34 - 46
  Süleyman UZUN
 5. Doğadan Toplanan Festuca valesiaca L. Genotiplerinde Morfolojik Farklılığın Belirlenmesi
  Pages 47 - 53
  Damla PINAR , Mehmet Ali AVCI
 6. Allee Etkisi Altındaki Av-Avcı Sisteminin Zamana Bağlı Değişimi
  Pages 54 - 65
  Yadigar SEKERCİ
 7. Türkiye’deki Enerji Dağıtım Şirketlerinin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi
  Pages 66 - 79
  Ezgi GÜLER , Suheyla YEREL KANDEMİR , Emin AÇIKKALP
 8. Bir Konut için Isıtma Konseptinin Termodinamik Analizi
  Pages 80 - 90
  Adem AVŞAR , Oğuz ARSLAN
 9. Üçgensel Matris Halkalarında İnvolutifler
  Pages 91 - 103
  Tuğba PETİK , Leman HOCAOĞLU , Halim ÖZDEMİR
 10. YAYsim: Salgın Modelleme ve Karar Destek Sistemi
  Pages 104 - 112
  Mustafa DEMİRBİLEK
 11. Arıtılmış Atıksu Uygulamalarının Üç Farklı Mısır (Zea Mays L.) Çeşidinde Çimlenme ve Fide Gelişim Özelliklerine Etkisi
  Pages 113 - 120
  Yusuf Murat KARDEŞ , Murat KARAER , Özge Doğanay ERBAŞ KÖSE , Zeki MUT
 12. Bilecik Doğal Florasından Toplanan Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirtion Genotiplerinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 121 - 128
  Hanife MUT , Erdem GÜLÜMSER , Medine ÇOPUR DOĞRUSÖZ , Uğur BAŞARAN
 13. Comparison of Serial and Parallel Programming Performance in Outlier Detection with DBSCAN Algorithm
  Pages 129 - 140
  Hüseyin YAŞAR , Mehmet ALBAYRAK
 14. Yüksek İç Fazlı Emülsiyon Kalıplama ile Metakrilat Esaslı Küresel Polimerlerin Hazırlanması
  Pages 141 - 151
  Burcu KEKEVİ , Emine Hilal MERT , Funda ÇİRA
 15. Synthesis and Characterization of Co-Doped SnO2 Samples
  Pages 152 - 160
  Tankut ATEŞ , Omer KAYGİLİ , Niyazi BULUT , Havva Esma OKUR , Serhat KESER , İ.s. YAHIA , Süleyman KÖYTEPE , Turgay SEÇKİN , İmren ÖZCAN , Turan INCE
 16. İsoindolsübstitüe-kalkon Türevlerine İyot Katalizli Tiyofenol Katılması
  Pages 161 - 169
  Yakup BUDAK , Ahmet Doğan ÇAKIR , Oğuz ÖZBEK , Meliha Burcu GÜRDERE , Mustafa CEYLAN
 17. Endüstriyel IoT Bulut Uygulamaları için Düşük Maliyetli Modbus/MQTT Ağ Geçidi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi
  Pages 170 - 183
  Hamdi ERDOĞAN , Kerem KÜÇÜK , Sajjad Ahmad KHAN
 18. Açısal Duruş Kontrolü Destekli Özgün bir Dinamik Pencere Yaklaşımı
  Pages 184 - 200
  Suat KARAKAYA , Hasan OCAK
 19. İndirgenmiş Grafen Oksit/Çinko Oksit Kompozitlerin Üretimi ve Süper Kapasitör Uygulamaları
  Pages 201 - 210
  Ayça TANRIVERDİ
 20. The Transfection of HepG2 cells with Truncated β-Catenin Coding Expression Vector
  Pages 211 - 220
  Oğuzhan KARAOSMANOĞLU
 21. Edirne Koşullarında Farklı Azot Dozu Uygulamalarının Sorgum x Sudan Otu (Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf) Melez Çeşitlerinin Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri
  Pages 221 - 230
  Ertan ATEŞ , Murat ATALAY
 22. Çinko-Demir Kaplı Elektrot Yüzeyindeki Poli(anilin-co-pirol) ve Poli(anilin-co-N-metilpirol) Kopolimerlerin Korozyon Performansı
  Pages 231 - 238
  Abdurrahman AKDAĞ
 23. Konser Salonu Akustik Koşullarının Değerlendirilmesi: Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu Örneği
  Pages 239 - 250
  Okan ŞİMŞEK
 24. Plazma Transferli Ark (PTA) Yöntemi ile Üretilen WC Kompozit Kaplamalarda Enerji Girdisinin Mikroyapısal ve Tribolojik Özelliklere Etkisi
  Pages 251 - 264
  Koray KILIÇAY
 25. Bazı Ultranormlu Uzaylar ve İzomorfikliği
  Pages 265 - 272
  İbrahim ŞANLIBABA
 26. Some Notes on Covariance Matrices of Predictors under two SUR Models
  Pages 273 - 281
  Nesrin GÜLER , Nevin YÜCE
 27. A Data Mining Case Study Over Fuel Sales Automation Data
  Pages 282 - 296
  İlhan TARIMER , Buse Cennet KARADAĞ
 28. Keten Kumaşların Isırgan Otu ile Boyanabilirliğinin İncelenmesi
  Pages 297 - 305
  Fazlıhan YILMAZ
 29. An Experimental Study to Determine the Relationship Between Power Factor and Harmonic Distortion in Single-Phase AC Voltage Controller
  Pages 306 - 318
  Muhammed Reşit ÇORAPSIZ , Hakan KAHVECİ , Muhammed Fatih ÇORAPSIZ
 30. Genelleştirilmiş Sylvester Transpoz Matris Denkleminin Simetrik – Ters Simetrik Ayrışım Metodu ile Çözümü
  Pages 319 - 328
  Murat SARDUVAN , Esra KAPLAN
 31. Yeni bir Sıvı Membran Sistemi (ÇDSM) ile Ağır Metal İyonlarının Ekstraksiyonu
  Pages 329 - 341
  Kadriye ESEN ERDEN , Ramazan DONAT
 32. Art Arda Yerleştirilmiş Eş Sıcaklıktaki İki Silindir Etrafında Akış ve Isı Geçişi
  Pages 342 - 353
  Zerrin SERT , Çisil TİMURALP
 33. Farklı Ultrasonik Ses Dalgası Uygulamalarının Solanum torvum Tohumlarındaki Çimlenme ve Çıkış Değerleri Üzerine Etkisi
  Pages 354 - 362
  Murat DEMİRSOY , Metin AYDIN , Burak GÜRBÜZ
 34. Uzun Kemik Kırıkları İçin Yeni Bir Sabitleyici Çivi Geliştirilmesi
  Pages 363 - 369
  Mustafa SOYLAK
 35. IoT Tabanlı Platform ile Gerçek Zamanlı İç Ortam Hava Kalitesi İzleme Sistemi
  Pages 370 - 381
  Hakan ÜÇGÜN , Fatmanur GÖMBECİ , Uğur YÜZGEÇ , Nesibe YALÇIN
 36. Determination of Total Antioxidant Capacities in Turkish and Filter Coffee Samples by Electrochemical Methods
  Pages 382 - 393
  Sevinç YILDIRIM , Ersin DEMİR , İ̇lkay GÖK
 37. An Interleaved Super Lift Luo Converter Design for Aircraft Applications
  Pages 394 - 403
  Gürhan ERTAŞGIN
 38. Sualtı Haberleşmede Çok Yolluluğun Bant Genişliği, Kapasite ve İletim Gücü Üzerindeki Etkisi
  Pages 404 - 420
  Mehmet Ali ÇAVUŞLU , Mehmet ALTUNCU , Hikmetcan ÖZCAN , Fidan KAYA GÜLAĞIZ , Suhap ŞAHİN
 39. Bir Metal Fabrikası İçin İş Çizelgeleme Yazılımı Hazırlanması
  Pages 421 - 443
  Mehmet Onur OLGUN , Tuğçe KAÇAR
 40. 3B Yazıcı ile Elde Edilen Mandibula Modellerinin Boyutsal Değerlendirilmesi
  Pages 444 - 451
  Mustafa ERDOĞAN , Tuğçe ŞİMŞEK , Levent UĞUR
 41. Harmonik Sinyallerin Yük Tanımadaki Başarısının İncelenmesi ve Yeni Bir Model Önerisi
  Pages 452 - 460
  Emre AKARSLAN , Rasim DOĞAN
 42. S809 Kanat Profili Etrafındaki Sınır Tabaka Akışının Emme Tekniği ile Aktif Kontrolünün Sayısal İncelenmesi
  Pages 461 - 472
  Gurbet ÇANKAYA , Onur ERKAN , Musa ÖZKAN
 43. Mercimek Proteini İzolatı ve Unu Kullanılarak Bitkisel Bazlı Fırıncılık Ürünlerinin Geliştirilmesi
  Pages 473 - 483
  Burcu UTKU , Arya Deniz AYAN , Zeynep Saliha GÜNEŞ , Aslı CAN KARAÇA
 44. Normal Konsolide Kaolin Kilinin Drenajsız Kesme Davranışı Üzerinde Başlangıç Kayma Gerilmesinin Etkisi
  Pages 484 - 496
  Uğur DAĞDEVİREN , Zeki GUNDUZ
 45. Bitki Proteomik Çalışmalarında Kullanılan Yaklaşımlar ve Uygulama Yöntemleri
  Pages 497 - 528
  Aslihan GUNEL , Semra HASANCEBİ , Talat YALÇIN , Mahmut EMİR , Yahya Emin DEMİRCİ , Melike DİNÇ , Melda Zeynep GÜRAY
 46. Mikoriza ve Fungusit Uygulamalarının Domates Bitkisinin Bazı Büyüme ve Gelişim Parametreleri Üzerine Etkisi
  Pages 529 - 543
  Tuğba ÖZBUCAK , Döndü KABUL , Öznur ERGEN AKÇİN
Indexes and Platforms