Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1304-4796 | e-ISSN 2146-2844 | Period Quarterly | Founded: 2003 | Publisher Manisa Celal Bayar University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsosManisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergi, sosyal bilimlerin her alanından Türkçe ya da İngilizce dillerinde hazırlanmış çalışmaları kabul etmektedir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine çalışmalarını göndermek isteyen yazarların, "Etik İlkeler ve Yayın Politikası" sayfasını ziyaret etmeleri ve belirtilen kuralları dikkatle incelemeleri rica olunur.

Dergiye gönderilecek olan çalışmaların "Makale Yayım ve Yazım İlkeleri" kılavuzuna uygun şekilde hazırlanarak; "Telif Hakkı Devir Formu", "Benzerlik Raporu" ve "Etik Kurul Onay Belgesi" ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Dergiye gönderilecek çalışmalara katkıda bulunan her yazarın ORCID bilgisi sistemde yer almalı ve çalışma içerisinde belirtilmelidir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1304-4796 | e-ISSN 2146-2844 | Period Quarterly | Founded: 2003 | Publisher Manisa Celal Bayar University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos
Cover ImageManisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergi, sosyal bilimlerin her alanından Türkçe ya da İngilizce dillerinde hazırlanmış çalışmaları kabul etmektedir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine çalışmalarını göndermek isteyen yazarların, "Etik İlkeler ve Yayın Politikası" sayfasını ziyaret etmeleri ve belirtilen kuralları dikkatle incelemeleri rica olunur.

Dergiye gönderilecek olan çalışmaların "Makale Yayım ve Yazım İlkeleri" kılavuzuna uygun şekilde hazırlanarak; "Telif Hakkı Devir Formu", "Benzerlik Raporu" ve "Etik Kurul Onay Belgesi" ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Dergiye gönderilecek çalışmalara katkıda bulunan her yazarın ORCID bilgisi sistemde yer almalı ve çalışma içerisinde belirtilmelidir.

Cumhuriyet Armağan Sayısı Last Issue
Volume 18 - Issue Armağan Sayısı - Oct 28, 2020
 1. İlkokul Çocukları İçin Bir Mola mı?: Teneffüs Gerçeği
  Pages 1 - 14
  Özlem APAK TEZCAN
 2. Bireysel Yenilikçiliğin İş Performansına Etkisi: Bir İşletme Örneği
  Pages 15 - 34
  Dursun BOZ , Emre ERGÜZELOĞLU , Cengiz DURAN
 3. Seçilen Büyükşehir Belediyelerinin Engelli İstihdamına Yönelik Faaliyetlerinin Fırsat Eşitliği Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 35 - 50
  Suheyla ERİKLİ
 4. Satış Gücünün Motivasyonu Bağlamında Finansal, Dolaylı Finansal ve Finansal Olmayan Araçların Çalışanların İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi
  Pages 51 - 70
  Mithat TURHAN
 5. Dining Experiences of Consumers in Ethnic Restaurants: Analysis of Tripadvisor Reviews for Japanese Restaurants in Istanbul
  Pages 71 - 82
  Serdar SÜNNETÇİOĞLU , Hacı Mehmet YILDIRIM , Betül BERTECENE
 6. Ergenlerde Helikopter Ebeveyn Tutumu,Şişirilmiş Benlik: Duygusal Özerklik,Sosyal Kaygı Değişkenlerinin Aracı Etkisi
  Pages 83 - 100
  Halil EKŞİ , Şeymanur BARIŞ , İ̇brahim DEMİR
 7. Üniversite Çalışanlarının Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
  Pages 101 - 116
  Hakan ÖNDES , Nuran BAYRAM ARLI
 8. Klasik Realizm-Güvenlik İlişkisi Çerçevesinde Türkiye’nin İç Güvenlik Politikaları (1923-1960)
  Pages 117 - 128
  Ozan KAVSIRACI
 9. Klasik Arap Edebiyatında Yahudi Şairlere Düzenlenen Suikastlar
  Pages 129 - 138
  Esat AYYILDIZ
 10. Yenilenebilir Enerji Projelerine Yönelik Güncel Yatırım ve Finansman Modelleri: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
  Pages 139 - 156
  Vedat AKDAĞ , Mustafa GÖZEN
 11. İstatistiksel Güç Bir Araştırmanın Sonuçlarına Etki Eder Mi? Örneklem Büyüklüğüne Nasıl Karar Verilmeli?
  Pages 157 - 174
  Burak KESKİN
 12. Yaşam Tarzlarının Farklılığından Bir Dayanışma Tesis Edilebilir Mi? Baumancı Sosyal Teorinin Olanakları
  Pages 175 - 184
  Mustafa SOLMAZ
 13. Muhasebede İhtiyatlılık Düzeyinin Bankalar Üzerindeki Etkisi
  Pages 185 - 196
  Serpil SENAL , Burcu ASLANTAŞ ATEŞ , Ahmet ERKAN
 14. Diller O’nu Söyler: ‘Alî Çâvîş’in Üç Dilde Esmâ-i Hüsnâ’sı
  Pages 197 - 216
  Aysun ÇELİK , Gamze Gizem AVCIOĞLU , Toka İbrahım Mohamed ABOELEZZ
 15. Öğrenme Deneyimi Erişim Sistemi – Bir Durum Çalışması
  Pages 217 - 236
  Doç. Dr. Mehmet Emin MUTLU , Ayşe PERİ MUTLU, Buket KİP KAYABAŞ , İlker KAYABAŞ , Ozgur YİLMAZEL , Kıymet SELVİ
 16. Binary Oppositions, Otherness, and Borders in David Greig's Europe
  Pages 237 - 247
  Cüneyt ÖZATA
 17. Kaçak Elektrik Kullananların Suçlarını Suçlarını Nötrleştirme Teknikleri: İki Yeni Teknik
  Pages 248 - 264
  Mehmet Seyman ÖNDER
 18. Entropy Tabanlı MAUT ve VIKOR Yöntemleriyle Tedarikçi Seçimi: Bir Kamu Kurumu Örneği
  Pages 265 - 280
  Abdulhamit EŞ , Derya KOCADAĞ
 19. Wolfgang Borchert’in Mutfak Saati ve Ekmek Adlı Öykülerinde Ortak Motifler Üzerinden Fedakâr Kadın ve Bencil Erkek Karakteri
  Pages 281 - 290
  Gökhan Şefik ERKURT
 20. Okul Psikolojik Danışmanlarının Nöbet Görevine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 291 - 310
  Hilal KAZU , Emrullah DENİZ
 21. Sadece Bernays’ın Eşi Mi? Halkla İlişkilerin Kadın Öncüllerinden Doris E. Fleischman
  Pages 311 - 324
  Nilüfer Pınar KILIÇ , İlkin Esen YILDIRIM
 22. Evaluation Hedonic Consumption Habits of Men in terms of Demographic Variables and Horoscopes
  Pages 325 - 344
  Bekir ÖZKAN
 23. Friedrich A. Hayek’in Düşünceleri ve Vergilendirme Anlayışı
  Pages 345 - 358
  Güngör ÖZCAN , Metin NAZLIOĞLU
 24. Göçmen Girişimcilerin Kuruluş Aşaması Finansmanı: İsveç/Göteborg’daki Türk Restoran Sahipleri Örneklemi
  Pages 359 - 376
  Gülşah KULALI
 25. İzmir’in Bayındır İlçesi Ağzından Derleme ve Deyimler Sözlüğü’ne Katkılar
  Pages 377 - 394
  Gülcihan PEHLİVAN
 26. Ders Dışı Uygulama ile Gerçekleştirilen Proje Tabanlı Öğrenmenin Ortaokul Öğrencileri Üzerine Etkileri
  Pages 395 - 424
  Faruk ŞİMŞEK , Ergin HAMZAOĞLU
 27. Müşteri Odaklı Et Tedarik Zincirlerinde Başarı Kriterlerinin Değerlendirilmesi
  Pages 425 - 438
  Aylin ÇALIŞKAN
 28. Epigrafik Belgeler ve Antik Edebi Eserler Işığında Magnesia ad Sipylum
  Pages 439 - 453
  Yasemin SARGIN
Indexes and Platforms