EDITORIAL BOARD


YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD

Sahibi / Owner

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Adına

On Behalf of the Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University

Prof. Dr. Nihat AYDENİZ, Dekan v. / DeanProf. Dr. Seyfettin ASLAN (Baş Editör / Chief Editor )

Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Dicle University, Faculty of Economics and Administrative Sciences

Assoc/Prof./ Doç. Dr. Yılmaz DEMİRHAN (Baş Editör / Chief Editor)

Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Dicle University, Faculty of Economics and Administrative SciencesProf. Dr. Ahmet KARADAĞ (Alan Editörü / Field Editor )

İnönü Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İnönü University, Faculty of Economics and Administrative Sciences

Prof. Dr. Abdullah YILMAZ

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi / Anadolu University, Open Education Faculty

Prof. Dr. Abdülkadir BİLEN (Alan Editörü / Field Editor)

Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Dicle University, Faculty of Economics and Administrative Sciences

Prof. Dr. Frnacesco PASTORE (Alan Editörü / Field Editor)

Campania Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, İtalya / University of Campania, Department of Economics, Italy

Prof. Dr. Khaled Tadmori (Alan Editörü / Field Editor)

Lübnan Üniversitesi / Lebanese University

Prof. Dr. Khaliq Ahmad

Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi, Malezya / International Islamic University of Malaysia, Malaysia

Prof. Dr. Reis MULITA

Marin Barleti Üniversitesi, Kalkınma ve Entegrasyon İşbirliği Enstitüsü, Arnavutluk / Marin Barleti University, Institute of Collabration for Integration and Development, Albania

Prof. Dr. Arpad HORNYAK

Pecs Üniversitesi, Beşeri Bilimler Fakültesi, Macaristan / University of Pecs, Faculty of Humanities, Hungary

Assoc. Prof. / Doç. Dr. Qurbanov NUSRET

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan / Azerbaijan State University of Economics / Azerbaijan

Assoc. Prof. / Doç. Dr. Aliye Fatma Mataracı

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Sosyal Bilimler Bölümü, Bosna Hersek / International University of Sarajevo, Social Science Department, Bosnia and Herzegovina

Prof. Dr. Bahar Burtan DOĞAN (Alan Editörü / Field Editor)

Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Dicle University, Faculty of Economics and Administrative Sciences

Assoc. Prof. / Doç. Dr. Memet MEMETI

Güneydoğu Avrupa Üniversitesi, Çağdaş Sosyal Bilimler, Makedonya / South East Europan University, Contemprary Social Sciences, Macedonia

Assoc. Prof./ Doç. Dr. Musa ÖZTÜRK (Alan Editörü / Field Editor)

Ankara Yıldırm Beyazıt Üniversitesi, İnsan Bilimleri Fakültesi / Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Human Sciences

Assoc. Prof / Doç. Dr. Üyesi Liliana BOŞCAN

Bükreş Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Romanya /Bucharest University, International Relations and European Studies, Romania

Assist. Prof / Dr. Öğr. Üyesi Dukagjin LEKA

Kadir Zeka Üniversitesi, Gjilan, Kosova / Kadir Zeka University, Gjilan, Kosovo

Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Political Sciences

Prof. Dr. Muzaffer KOÇ

Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi / Marmara Univesity, Faculty of Political Sciences

Prof. Dr. Gökhan TUNCEL

İnönü Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İnönü University, Faculty of Economics and Administrative Sciences

Assoc. Prof. /Doç. Dr. Mehmet KAYA

Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Dicle University, Faculty of Economics and Administrative Sciences

Assoc. Prof. /Doç. Dr. Halis ÖZER

Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Dicle University, Faculty of Economics and Administrative Sciences

Assoc. Prof./ Doç. Dr. Murat PİÇAK

Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Dicle University, Faculty of Economics and Administrative Sciences

Assoc. Prof./ Doç. Dr. Pelin K. GÖĞÜL

Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Dicle University, Faculty of Economics and Administrative Sciences

Assit. Prof. / Dr. Öğr. Üyesi Ozan ZENGİN

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara University, Faculty of Political Sciences
İngilizce Dil Editörü / English Language Editor

Dr. Ferat KAYA Dicle Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu / Dicle University, School of Foreign Languages

Yardımcı Editörler / Assistant Editors

Arş. Gör. / Research Asst. Ahmet Vedat KOÇAL

Dicle Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Dicle University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and Public Administration

Arş. Gör. Dr. / Research Asst. Dr. İbrahim ÇEMBERLİTAŞ

Dicle Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

Dicle University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business Administration

Arş. Gör. Dr. / Research Asst. Dr. Osman GEYİK

Dicle Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü

Dicle University, Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Public Finance

Arş. Gör. / Research Asst. Ömer TAYLAN

Dicle Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Dicle University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and Public Administration

Arş. Gör. Dr. / Research Asst. Dr. Özgür ALTINDAĞ

Dicle Üniversitesi, İİBF, Sosyal Hizmet Bölümü

Dicle University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Social Service Department

Dergi Destek / Journal Support

Arş. Gör. / Research Asst. A. Vedat KOÇAL(yardımcı editör, son okuyucu, mizanpaj, dergi iletişim / journal contact)

Arş. Gör. / Research Asst. Ömer TAYLAN (teknik sorumlu, mizanpaj, son okuyucu, / technical responsible )

Arş. Gör. Dr. / Research Asst. Dr. İbrahim ÇEMBERLİTAŞ

Arş. Gör. Dr. / Research Asst. Dr. Osman GEYİK (indeks başvuru, dergi tanıtım / index application, journal promotion )

Arş. Gör. Dr. / Research Asst. Dr. Özgür ALTINDAĞ (dergi baskı ve mizanpaj / journal printing and editing)