Gümüşhane University Journal of Science and Technology Institute
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-538X | e-ISSN 2146-538X | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Gumushane University |


Dergimiz 2019 yılından itibaren Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır. Tüm kullanıcılarımıza önemle duyurulur.


TR Dizin Etik Kurallarla ilgili güncelleme hakkında bilgilendirme

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla, “Tüm bilim dalları için, etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.” şartı getirilmiştir. Yazarlarımızın bu konuya dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan yayınlar kabul edilmemektedir.


ÖNEMLİ DUYURU

2020 yılından itibaren dergimize yayın gönderecek yazarların GUFBED_makale_sablonu dosyasını dikkate alarak yayınlarını hazırlayıp yüklemeleri önemle duyurulur. Makale şablonuna uygun olmadan hazırlanan yayınlar düzeltilmek üzere yazara geri gönderilecektir. 

Gümüşhane University Journal of Science and Technology Institute

ISSN 2146-538X | e-ISSN 2146-538X | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Gumushane University |
Cover Image


Dergimiz 2019 yılından itibaren Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır. Tüm kullanıcılarımıza önemle duyurulur.


TR Dizin Etik Kurallarla ilgili güncelleme hakkında bilgilendirme

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla, “Tüm bilim dalları için, etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.” şartı getirilmiştir. Yazarlarımızın bu konuya dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan yayınlar kabul edilmemektedir.


ÖNEMLİ DUYURU

2020 yılından itibaren dergimize yayın gönderecek yazarların GUFBED_makale_sablonu dosyasını dikkate alarak yayınlarını hazırlayıp yüklemeleri önemle duyurulur. Makale şablonuna uygun olmadan hazırlanan yayınlar düzeltilmek üzere yazara geri gönderilecektir. 

Volume 10 - Issue 4 - Oct 15, 2020
 1. Investigation of the Motion of Scalar Particles in an External Electromagnetic Field via Asymptotic Iteration Method
  Pages 853 - 868
  Hasan Fatih KIŞOĞLU , Kenan SÖĞÜT
 2. Klasik ve Modern Yapı Elemanları Kullanılması Durumunda Isı İletim Katsayısının Değişimi İle Minimum Yalıtım Kalınlığının Tayini
  Pages 869 - 877
  Kadir GELİŞ , Faruk YEŞİLDAL
 3. Yüksek Çözünürlüklü Kütle Spektrometrenin Eşzamanlı Çoklu Mantar Toksin Tayinleri Üzerindeki Etkisi
  Pages 878 - 886
  Yasemin NUMANOĞLU ÇEVİK
 4. Ferritik Çeliklerde Kırılma Tokluğunun Saptanmasında Farklı Bir Yaklaşım
  Pages 887 - 899
  Halil AYTEKİN , Yelda AKÇİN ERGÜN, Melih ÖZÇATAL
 5. Numerical Investigation of the Critical Current and Trapped Flux Properties of the HTS-PMG Arrangements
  Pages 900 - 910
  Murat ABDİOĞLU
 6. Kritik Hal Çerçevesinde YBCO (358) Süperiletkeninin ZFC İşlemi ile Manyetizasyon-Sıcaklık Değişiminin Modellenmesi
  Pages 911 - 916
  Meltem AKTAŞ , İshak CUMHUR , İ̇brahim DÜZGÜN
 7. A Study on Approximate Analytic Solutions of the Combined KdV-mKdV Equation
  Pages 917 - 924
  Turgut AK , Bilge INAN
 8. Çok Düzlemli Kaynaklı K-Birleşimlerin Dayanımları
  Pages 925 - 936
  Emre ÖZYURT
 9. Akarsuların Önemi ve Farklı Kullanımları Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 937 - 948
  Nurhan KOÇAN , Nüket ANKARALI
 10. Kızılırmak Delta Kıyı Alanındaki Tuzlanma Sürecinin Stuyfzand Hidrojeokimyasal Modelleme Sistemi ile Değerlendirilmesi
  Pages 949 - 960
  Arzu FIRAT ERSOY , Nazlı AYYILDIZ TURAN , Hava YILDIZ ÖZGÜL
 11. Tünel Projelerinde Harita Mühendisliği Uygulamaları: Yeni Zigana Tüneli Örneği
  Pages 961 - 971
  Fatih DÖNER , Erdal KÖSE
 12. Farklı Ekim Zamanlarının Soya Fasulyesi Çeşitlerinde Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkileri
  Pages 972 - 982
  Melih OKCU
 13. Elazığ İlinde Yetişen Morus nigra L.’nin Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin ve Antibiyotiklerle Sinerjistik Etkisinin Belirlenmesi
  Pages 983 - 995
  Osman AKMEŞE , Tuba ACET , Kadriye ÖZCAN
 14. Anthemis tinctoria L. var. tinctoria L. Bitkisine Ait Fenolik Bileşiklerin LC-ESI-MS/MS ile Miktar Tayini ve Bitkinin Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi
  Pages 996 - 1006
  Ahmet EMİR , Ceren EMİR
 15. Elazığ Bölgesinin Kırmataş Potansiyeli ve Kullanım Alanları
  Pages 1007 - 1026
  Zülfü GÜROCAK , Emre Burak KÜRÜM
 16. Kapalı Otobüs Durağı Uygulamalarının Kullanıcı Beklentileri ve Memnuniyeti Doğrultusunda İncelenmesi: Gümüşhane ve Antalya Örneği
  Pages 1027 - 1038
  Emine ÇORUH , Metin Mutlu AYDIN , Eren DAĞLI , Ömer Faruk ÖZTÜRK , Mehmet Sinan YILDIRIM
 17. Bazalt ve Karbon Lif Takviyeli Betonların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması
  Pages 1039 - 1048
  Behcet DÜNDAR , Emriye ÇINAR , Servet PEŞİN
 18. Pasif Radar Uygulamalarında Çoklu Ardışık OFDM Kanalı Kullanımının Menzil Çözünürlüğüne Etkilerinin İncelenmesi
  Pages 1049 - 1056
  Büşra KARANFİL , Burak TUYSUZ
 19. Üç Boyutlu Yazıcılarda Üretilen Birleştirme Elemanlarının “L” Tipi Mobilya Köşe Birleştirmelerde Momenti Kapasitesine Etkisinin Belirlenmesi
  Pages 1057 - 1065
  Abdurrahman KARAMAN , Mehmet Nuri YILDIRIM , Şekip Şadiye YAŞAR
 20. Kanalizasyon Sistemlerinde Rehabilitasyonda Öncelikli Bölgelerin PROMETHEE ve MAUT Yöntemleri ile Belirlenmesi
  Pages 1066 - 1076
  Cansu ORHAN , Mahmut FIRAT
 21. Metal Kaplama Tesisi Atıksuyundan Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Fosfat Giderimi
  Pages 1077 - 1084
  Ummukulsum OZEL AKDEMİR
 22. Kaolin Dağılımının Spektral Sınıflama Yöntemleri ile Belirlenmesi: Geminbeli Kaolin Yatağı (Sivas) ve Çevresi
  Pages 1085 - 1094
  Oktay CANBAZ , Önder GÜRSOY , Ahmet GÖKCE
 23. Kılıçören (Gümüşhane) Cu-Zn-Pb ± (Ag, Au) Cevherleşmesinin Jeolojik ve Mineralojik İncelenmesi
  Pages 1095 - 1109
  Enver AKARYALI , Fatih ŞAL
 24. Elektronik Beton İzleme Sistemi Sonrası Yapı Denetimli Yapılarda Kullanılan Hazır Beton Kalitesinin Isparta İli Ölçeğinde Değerlendirilmesi
  Pages 1110 - 1120
  Habib DOĞAN
 25. Kaynağından Akdeniz’e Deliçay’ın (Mersin) Debisi ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi
  Pages 1121 - 1135
  Ümit YILDIRIM , Cüneyt GÜLER , Mehmet Ali KURT , Onur GÜVEN
 26. Adi ve Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Çözümlerinin Kollokasyon Yöntemiyle Bulunması
  Pages 1136 - 1143
  Birkan DURAK
 27. Modülüs Fonksiyonu ile Tanımlanmış Genelleştirilmiş Büyük Lebesgue Dizi Uzaylarının Topolojik Bazı Özellikleri
  Pages 1144 - 1149
  Oğuz OĞUR
 28. Kalk-alkalen Musalar Graniti'nin Petrografisi, Jeokimyası ve Yukarıgöçek (Bigadiç-Balıkesir) Ametist Oluşumun Kökeni; Kuzeybatı Anadolu (Türkiye)
  Pages 1150 - 1168
  Hüseyin ŞAHİN , Zafer ASLAN
 29. Comparison of Multiple Scales Method and Finite Difference Method for Solving Singularly Perturbed Convection Diffusion Problem
  Pages 1169 - 1181
  Baransel GÜNEŞ , Afshin BARATİ CHİANEH , Mutlu DEMİRBAŞ
 30. Mısır Püskülünün Pamuklu Kumaşlar için Doğal Boyamacılık Özelinde Kullanımının Araştırılması (Mordan Maddesiz Kullanımın, Mordan Maddeli Kullanımla Kıyaslanması)
  Pages 1182 - 1187
  Fazlıhan YILMAZ
 31. Niyobyum İlavesinin (Bi, Pb)-2223 Bulk Süperiletken Sistemine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 1188 - 1194
  Hasan AĞIL
 32. Deep Learning Based Regression Approach for Algorithmic Stock Trading: A Case Study of the Bist30
  Pages 1195 - 1211
  Yunus SANTUR
Indexes and Platforms