Harran Journal of Agricultural and Food Science
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2148-5003 | e-ISSN 2587-1358 | Period Quarterly | Founded: 1997 | Publisher Harran University |


10320

Harran Journal of Agricultural and Food Science

ISSN 2148-5003 | e-ISSN 2587-1358 | Period Quarterly | Founded: 1997 | Publisher Harran University |
Cover Image


10320

Volume 24 - Issue 2 - Jun 24, 2020
 1. Spray drying of organic strawberry extract
  Pages 126 - 139
  Sultan CAN , Fahrettin GÖĞÜŞ , Hüseyin BOZKURT
 2. Effect of roasting temperature and time on some physical and sensory properties of roasted chickpea (leblebi), and kinetic studies of the changes in leblebi color
  Pages 140 - 150
  Hidayet SAĞLAM , Atıf Can SEYDİM
 3. Ekmeklik buğday (Triticum aestivum) genotiplerinin gluten kalitesinin glutopik cihazı ile değerlendirilmesi
  Pages 151 - 164
  Mehmet ŞAHİN , Aysun GÖÇMEN AKÇACIK , Seydi AYDOĞAN , Berat DEMİR , Çiğdem MECİTOĞLU GÜÇBİLMEZ , Sümeyra HAMZAOĞLU , Sadi GÜR , Telat YILDIRIM
 4. Yeni bir izotonik içecek olarak; nar, kızılcık ve karadut suları ile zenginleştirilmiş elma suyu üretim olanakları
  Pages 165 - 173
  İbrahim HAYOĞLU , Öznur TOĞRUL
 5. Kullanıma hazır dondurulmuş gölevez üretimi
  Pages 174 - 184
  Manolya Eser ÖNER , Erman BAŞ , Mehmet Durdu ÖNER
 6. Modelling the link between soil erosion and arable crop farmers income in Delta State, Nigeria
  Pages 185 - 194
  Theophilus Miebi GBİGBİ
 7. Bazı bitkisel uçucu yağların Aphis craccivora (Koch) ve Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae)’ya karşı fumigant etkileri
  Pages 195 - 203
  Orhan MÜLAYİM , Özdemir ALAOĞLU , Hüsyin ÇETİN
 8. Düşük sıcaklık koşullarında fosfin fümigasyonunun bazı depolanmış ürün zararlısı böcekler üzerine etkisi
  Pages 204 - 211
  Sait ERTÜRK , Umut TOPRAK
 9. Şanlıurfa ilinde besiye alınmış farklı sığır ırklarının besi performanslarının ve karkas özelliklerinin karşılaştırılması
  Pages 212 - 221
  Ayşe PINARBAŞI , Kemal YAZGAN
 10. Üzüm (Vitis vinifera L.) Çeşitlerine Ait 49 Adet Salkım İskeletinin Toplam Fenolik Bileşik ve Trans-Resveratrol Düzeyleri
  Pages 222 - 228
  Hande TAHMAZ , Damla YÜKSEL KÜSKÜ , Gökhan SÖYLEMEZOĞLU
 11. Toprak sıcaklığının ısı miktarına bağlı olarak değişiminin matematiksel modellenmesi
  Pages 229 - 240
  İ̇manverdi EKBERLİ , Coşkun GÜLSER
 12. Mikoriza uygulaması ve farklı sulama seviyelerinin geç dönemde yetiştirilen hıyarın verim ve verim bileşenleri üzerine etkisi
  Pages 241 - 249
  Sabri AKIN , Mehmet ŞİMŞEK , Ali SARIOĞLU , Ali Demir KESKİNER
Indexes and Platforms
The first name of our journal

Journal of the Faculty of Agriculture

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Yazım Kuralları

Yazım Kuralları  TIKLAYINIZ