IBAD Journal of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2687-2811 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Hayrullah KAHYA |


     CONGRESS ANNOUNCEMENT      
5th International Scientific Research E-Congress (IBAD-2020) Eylül 1-2, 2020
ibadcongresses.org

IBAD Journal of Social Sciences

e-ISSN 2687-2811 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Hayrullah KAHYA |
Cover Image


     CONGRESS ANNOUNCEMENT      
5th International Scientific Research E-Congress (IBAD-2020) Eylül 1-2, 2020
ibadcongresses.org

IBAD Youtube Channel
Dergimizin AkademikMakale adlı Youtube Kanalına ulaşmak için tıklayınız
DUYURULAR

IBAD Journal of Social Sciences Ağustos 2020 tarihi itibariyle MLA Index'te taranmaya başlamıştır. 

Dergimiz 2020 itibariyle  Akademik Teşvik  Başvuru Şartlarını taşımaktadır.

Yaz ve Güz 2020 sayılarının makale kotası dolmuştur. 1 Ekim 2020'ye kadar gelen makaleler 2020 Milli Mücadele'nin 100. Yılı Özel Sayısı için değerlendirmeye alınacaktır. 


 SCOPUS, dergimize düzeltme vermiş olup dergimiz 2022 Ekiminden sonra tekrar değerlendirmeye alınacaktır.


ULAKBİM, dergimize düzeltme vermiş olup dergimiz 2021 yılında tekrar değerlendirmeye alınacaktır.

BOOKS OF CONGRESSES

IBAD CONGRESSES

1ST IBAD-2016, Madrid, SPAIN
Abstracts          Proceedings

2ND IBAD-2017, Istanbul, TURKEY
Abstracts             Proceedings

3RD IBAD-2018, Skopje, MACEDONIA
Abstracts           Proceedings 
Bildiriler            Program

4TH IBAD-2019, Uppsala, SWEDEN

5TH IBAD-2020, Istanbul, TURKEY
Bildiriler           Program

ICES CONGRESSES

1ST  ICES-2018, Istanbul, TURKEY

2ND  ICES-2019, Istanbul, TURKEY
Abstracts       Program