Year 2019, Volume 9 , Issue 4, Pages 2157 - 2165 2019-12-01

Heterojen Katalizör Tasarımlı Biyodizel Üretimi
Production Biodiesel of Heterogeneous Catalyst Designed

Zafer Ömer ÖZDEMİR [1] , Halil MUTLUBAŞ [2]


Biyodizel, hayvansal ve bitkisel yağların katalizör eşliğinde kısa zincirli alkoller ile (metil alkol gibi) transesterifikasyon reaksiyonu sonucu oluşan sıvı formlu bir yakıttır. Bu çalışmada mısır yağı kullanılarak biyodizel (Yağ Asidi Metil Esterleri) üretimi gerçekleştirildi. Biyodizel üretimi için kitosan biyopolimerinin –NH2 grubunun klasik ısıtma yöntemleriyle, farklı yapıdaki aminoasitlerin modifikasyonu sağlanarak heterojen katalizörler tasarlandı. Tasarlanan katalizörler ile biyodizel üretimi iki farklı şekilde gerçekleştirildi. İlk olarak geleneksel yöntemlerle biyodizel üretimi gerçekleştirildi. Daha sonra mikrodalga destekli biyodizel üretimi gerçekleştirildi. Elde edilen biyodizel yakıtlarının kalite kontrolü için; % verim testi, viskozite tayini, parlama noktası tayini, UV-VIS analizi, pH tayini ve yoğunluk analizleri yapıldı. Tasarlanan katalizörlerin biyodizel üretimindeki etkileri çizelgeler halinde gösterildi ve elde edilen sonuçlar TS EN 14214 yakıt standardına göre kıyaslandı. Üretilen biyodizel numunelerinin yakıt özelliklerinde iyileşme görüldü.
Biodiesel is a liquid form fuel formed by transesterification reaction of animal and vegetable oils with short-chain alcohols (such as methyl alcohol) in the presence of catalyst. In this study, biodiesel (Fatty Acid Methyl Esters) was produced by using corn oil. For the production of biodiesel, heterogeneous catalysts have been designed by modifying the amino acids of different structure with the classical heating methods of the -NH2 group of chitosan biopolymer. Biodiesel production with designed catalysts was carried out in two different ways. In the first instance biodiesel production was carried out by traditional methods. Subsequent to, microwave-assisted biodiesel production was performed. For the quality control of biodiesel fuels obtained; % yield test, viscosity determination, flash point determination, UV-VIS analysis, pH determination and density analysis were performed. The effects of designed catalysts on biodiesel production are shown in tables and the results are compared according to TS EN 14214 fuel standard. The fuel properties of the produced biodiesel samples improved.
 • Bashir M A, Thiri M, Yang X, Yang Y, Safdar A M, 2018. Purification of biodiesel via pre-washing of transesterified waste oil to produce less contaminated wastewater. Journal of Cleaner Production, 180: 466-471.
 • Behçet R, Aydın S, Çakmak A, 2012. Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlardan Üretilen Biyodizellerin Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılması. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(4), 55–62.
 • Chaudhary A, Gupta A, Kumar S, Kumar R, 2019. Pool fires of jatropha biodiesel and their blends with petroleum diesel. Experimental Thermal and Fluid Science, 101: 175–185.
 • Ghorbani A, Bazooyar B, 2012. Optimization of the combustion of SOME (soybean oil methyl ester), B5, B10, B20 and petrodiesel in a semi industrial boiler. Energy, 44(1): 217–227.
 • He B, Shao Y, Liang M, Li J, Cheng Y, 2015. Biodiesel production from soybean oil by guanidinylated chitosan. Fuel, 159: 33–39.
 • İlkılıç C, Çılgın E, 2014. The effect of cottonseed oil methyl ester on the performance and exhaust emissions of a diesel engine. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(4): 75–85.
 • Keera S T, El Sabagh S M, Taman A R, 2018. Castor oil biodiesel production and optimization. Egyptian Journal of Petroleum, 27(4): 979-984.
 • Kumaravel S T, Murugesan A, Kumaravel A, 2016. Tyre pyrolysis oil as an alternative fuel for diesel engines – A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 60: 1678–1685.
 • Ma Y, Wang Q, Sun X, Wu C., Gao Z, 2017. Kinetics studies of biodiesel production from waste cooking oil using FeCl3-modified resin as heterogeneous catalyst. Renewable Energy, 107: 522-530.
 • Mohadesi M, Aghel B, Maleki M, Ansari A, 2019. Production of biodiesel from waste cooking oil using a homogeneous catalyst: Study of semi-industrial pilot of microreactor. Renewable Energy, 136: 677-682.
 • Mutlubaş H, Özdemir Z Ö, 2016. Biyodizel Üretim Yöntemleri ve Çevresel Etkileri. Kirklareli University Journal of Engineering and Science, 2(2): 129–143.
 • Oğuz H, Öğüt H, Gökkdoğan O, 2012. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinin Biyodizel Sektörüne Etkisinin İncelenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2): 77–84.
 • Ott L S, Riddell M M, O’Neill E L, Carini G S, 2018. From orchids to biodiesel: Coco coir as an effective drywash material for biodiesel fuel. Fuel Processing Technology, 176: 1-6.
 • Özdemir Z Ö, 2014. Kitin , kitosanın fonksiyonel özellikleri ve kullanım alanları. Türkiye Kimya Derneği, (October 2014), 104–117.
 • Sahar, Sadaf S, Iqbal J, Ullah I, Bhatti H N, Nouren S, Rehman H, Nisar J, Iqbal M, 2018. Biodiesel production from waste cooking oil: An efficient technique to convert waste into biodiesel, 41: 220-226.
 • Samad A T P, Putri D N, Perdani M S, Utami T S, Arbianti R, Hermansyah H, 2018. Design of portable biodiesel plant from waste cooking oil. Energy Procedia, 153: 263–268.
 • Tercini A C B, Pinesi M, Cyntia C G, Sequinel R, Hatanaka R R, de Oliveira J E, Flumignan D L, 2018. Ultrafast gas chromatographic method for quantitative determination of total FAMEs in biodiesel: An analysis of 90 s. Fuel, 222: 792-799.
 • Vicente G, Carrero A, Rodríguez R, del Peso G L, 2017. Heterogeneous-catalysed direct transformation of microalga biomass into Biodiesel-Grade FAMEs. Fuel, 200: 590-598.
 • Vinoth Arul Raj J, Bharathiraja B, Vijayakumar B, Arokiyaraj S, Iyyappan J, Praveen Kumar R, 2019. Biodiesel production from microalgae Nannochloropsis oculata using heterogeneous Poly Ethylene Glycol (PEG) encapsulated ZnOMn 2+ nanocatalyst. Bioresource Technology, 282: 348-352.
Primary Language tr
Subjects Engineering, Chemical
Published Date Aralık-2019
Journal Section Kimya / Chemistry, Kimya Mühendisliği / Chemical Engineering
Authors

Orcid: 0000-0002-8362-3136
Author: Zafer Ömer ÖZDEMİR

Orcid: 0000-0002-8079-5290
Author: Halil MUTLUBAŞ (Primary Author)
Country: Turkey


Supporting Institution Kırklareli Üniversitesi
Project Number KLÜBAP-088
Thanks Bu çalışma Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından, KLÜBAP-088 numaralı proje ile desteklenmiştir.
Dates

Application Date : April 23, 2019
Acceptance Date : July 8, 2019
Publication Date : December 1, 2019

Bibtex @research article { jist557172, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Igdir University}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {2157 - 2165}, doi = {10.21597/jist.557172}, title = {Heterojen Katalizör Tasarımlı Biyodizel Üretimi}, key = {cite}, author = {Özdemi̇r, Zafer Ömer and Mutlubaş, Halil} }
APA Özdemi̇r, Z , Mutlubaş, H . (2019). Heterojen Katalizör Tasarımlı Biyodizel Üretimi . Journal of the Institute of Science and Technology , 9 (4) , 2157-2165 . DOI: 10.21597/jist.557172
MLA Özdemi̇r, Z , Mutlubaş, H . "Heterojen Katalizör Tasarımlı Biyodizel Üretimi" . Journal of the Institute of Science and Technology 9 (2019 ): 2157-2165 <http://www.dergipark.org.tr/en/pub/jist/issue/50142/557172>
Chicago Özdemi̇r, Z , Mutlubaş, H . "Heterojen Katalizör Tasarımlı Biyodizel Üretimi". Journal of the Institute of Science and Technology 9 (2019 ): 2157-2165
RIS TY - JOUR T1 - Heterojen Katalizör Tasarımlı Biyodizel Üretimi AU - Zafer Ömer Özdemi̇r , Halil Mutlubaş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21597/jist.557172 DO - 10.21597/jist.557172 T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 2157 EP - 2165 VL - 9 IS - 4 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - doi: 10.21597/jist.557172 UR - https://doi.org/10.21597/jist.557172 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of the Institute of Science and Technology Heterojen Katalizör Tasarımlı Biyodizel Üretimi %A Zafer Ömer Özdemi̇r , Halil Mutlubaş %T Heterojen Katalizör Tasarımlı Biyodizel Üretimi %D 2019 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 9 %N 4 %R doi: 10.21597/jist.557172 %U 10.21597/jist.557172
ISNAD Özdemi̇r, Zafer Ömer , Mutlubaş, Halil . "Heterojen Katalizör Tasarımlı Biyodizel Üretimi". Journal of the Institute of Science and Technology 9 / 4 (December 2019): 2157-2165 . https://doi.org/10.21597/jist.557172
AMA Özdemi̇r Z , Mutlubaş H . Heterojen Katalizör Tasarımlı Biyodizel Üretimi. J. Inst. Sci. and Tech.. 2019; 9(4): 2157-2165.
Vancouver Özdemi̇r Z , Mutlubaş H . Heterojen Katalizör Tasarımlı Biyodizel Üretimi. Journal of the Institute of Science and Technology. 2019; 9(4): 2157-2165.