Year 2015, Volume 2 , Issue 3, Pages 32 - 35 2015-06-09

Decolorization of Basic Yellow 28 with Polymeric Adsorbent
Basic Yellow 28 Boyasının Polimerik Adsorban ile Giderilmesi

Reyhan Özdoğan [1] , Mithat Çelebi [2] , Özgür Ceylan [3] , Mehmet Kaya [4]


Environmental pollution and water pollution is one of the issues negatively affecting quality of life. Textile industrial wastewater contain different chemicals and dyes. Basic dyes are used especially in the dyeing of fibers in the textile industry. Polymers are also utilized to treat the textile dyes from the wastewater pollutants. The treatment of textile dyes from wastewater mainly physical, chemical and biological methods are preferred according to characterictics of the wastewater. Flocculation, coagulation, oxidation, ozonation, membrane separation, adsorption and anaerobic
treatment methods can be used together or individually according to characteristics of wastewater of the industry [1-3]. In this study, Basic Yellow 28 cationic dye was decolorized at different conditions with perfluorocarbon based polymer. Basic Blue 28 decolorized with commercial perfluorocarbon based polymer about 100 % through 100 minutes at 45 °C and pH: 7.0 (Figure 1).
Çevre kirliliği ve su kirliliği canlıların yasam alanlarını ve kalitesini olumsuz etkileyen konulardan birisidir. Su kirliliğini olusturan endüstriyel atık sular içerisinde tekstil atık suları içerdikleri çok çesitli kimyasallar ve boyalar nedeniyle dikkat çekmektedirler. Bazik boyalar tekstil endüstrisinde özellikle elyafların boyanmasında kullanılmaktadır. Atık suların çevre kirleticilerinden boyalardan temizlenmesinde polimerlerden de yararlanılmaktadır. Atık sulardan boyaların giderilmesinde ana baslıklar olarak fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemler atık suyun türüne göre tercih edilmektedir. Bu yöntemler içerisinde flokulasyon, koagülasyon, oksidasyon, ozonlama, membran ile ayırma, adsorpsiyon ve anaerobik arıtma isletmelere göre farklı olmakla birlikte kullanılmaktadır [1-3]. Bu çalısmada, Basic Yellow 28 katyonik boyası ticari olarak üretilen perflorkarbon esaslı polimer ile farklı kosullarda giderildi. Basic Blue 28
boyasının perflorkarbon esaslı ticari polimer ile pH: 7.0 ve 45 oC’de 100 dakika sonunda % 100’e yakın renksizlestirilmistir (Sekil 1).
  • Çelebi M. TEKSTİL ATIK SU BOYALARININ BİYOBOZUNMA İLE GİDERİLMESİ, Kısaltılmıs Doktora Tezi, İstanbul Sanayi Odası Üniversite Sanayi İsbirliği Yayınları, İstanbul, (2013).
  • Kestioğlu K, Yalılı M. YÜKSEK KOİ İÇERİKLİ TEKSTİL ATIK SULARININ KİMYASAL ÇÖKELTİM YÖNTEMLERİYLE ARITILABİLİRLİĞİ. Ekoloji, (2006) 59, 27-31.
  • Çelebi M, Kaya M.A, Altıkatoglu M, Yıldırım H. REMOVAL OF CATIONIC DYE FROM TEXTILE INDUSTRY WASTEWATER WITH USING ENZYME, FUNGUS AND POLYMER, The Online Journal of Science and Technology (TOJSAT). 2013, 3 (2), 39-45.
Primary Language en
Journal Section MEETING ABSTRACTS
Authors

Author: Reyhan Özdoğan

Author: Mithat Çelebi

Author: Özgür Ceylan

Author: Mehmet Kaya

Dates

Application Date : June 5, 2015
Acceptance Date : September 26, 2020
Publication Date : June 9, 2015

Vancouver Özdoğan R , Çelebi M , Ceylan Ö , Kaya M . Decolorization of Basic Yellow 28 with Polymeric Adsorbent. Journal of the Turkish Chemical Society Section A: Chemistry. 2015; 32-35.