Author Guidelines

MAKALE BAŞLIĞI BÜYÜK HARFLERLE TİMES NEW ROMAN 12 PUNTO İLE ORTALI OLARAK BURAYA YAZILMALIDIR

 

İNGİLİZCE BAŞLIK TİMES NEW ROMAN 12 PUNTO İLE ORTALI OLARAK BURAYA YAZILMALIDIR

Lütfen bu dokümana isim yazmayınız

 

Başvuru Tarihi: XXXXXX       Yayına Kabul Tarihi: XXXXXX        DOI: XXXXXXXXX

Özet: Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce özeti bulunmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise "Özet", İngilizce ise "Abstract" başa gelmelidir. Özetlerde araştırmanın amacı, yöntemi, örneklem veya çalışma grubu, veri toplama aracı ve önemli bulunan sonuçlara yer verilmelidir. Özetler, iki yana yaslı ve 150-200 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Özet Times New Roman yazı karakterinde, 10 punto ve tek satır aralıklı yazılmalıdır. Özetlerin altında, makalenin içeriğiniyansıtacak4-6 Türkçe anahtar sözcük bulunmalıdır. Koyu yazılmış olan Özet başlığından sonra iki nokta konur ve metin aynı satırdan devam eder.

Anahtar Sözcükler: Sözcük1, sözcük2, sözcük3, sözcük4

Abstract: You need to insert an English abstraction to this section by following exactly the same format. The abstract should not exceed 150-200 word limitation. The abstract should be written Times New Roman characters, 10 pt. and single space. Keywords should not exceed 3- 5 words. The body paragraph follows the same row right after the abstract title written in bold.

Keywords: Keyword1, keyword2,  keyword3, keyword4

Birinci Düzey Başlık Ortalı, Kalın, Her Kelimenin İlk Harfleri Büyük

Metin alt satırdan paragraf başı yapılmadan devam eder. Ana metin (gövde) iki yana yaslı, Times New Roman, 12 punto, 1,15 satır aralıklı ve paragraftan önce 12nk boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

İkinci Düzey Başlık Sola Dayalı, Kalın, Her Kelimenin İlk Harfleri Büyük

Metin alt satırdan paragraf başı yapılmadan devam eder. Ana metin (gövde) iki yana yaslı, Times New Roman, 12 punto, 1,15 satır aralıklı ve paragraftan önce 12nk boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

Üçüncü Düzey Başlık Paragraf başından (bir tab kadar içeri), kalın, sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük, nokta ile biter. Metin başlığın nokta ile bittiği satırdan devam eder. Ana metin (gövde) iki yana yaslı, Times New Roman, 12 punto, 1,15 satır aralıklı ve paragraftan önce 12nk boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

Dördüncü Düzey Başlık Paragraf başından (bir tab kadar içeri), kalın, italik, sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük, nokta ile biter. Metin başlığın nokta ile bittiği satırdan devam eder. Ana metin (gövde) iki yana yaslı, Times New Roman, 12 punto, 1,15 satır aralıklı ve paragraftan önce 12nk boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

 

 

Tablo, şekil, kaynak gösterme (alıntı), ve referans yazımı için lütfen aşağıdaki linklerde yer alan dokümanları inceleyiniz.

APA 6th Edition-Purdue OWL

MAEUEFD Yazım Kuralları