Journal of Engineering and Earth Science
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2536-4561 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Remzi BAŞARI |


Editör Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Ender Basari (mybd.editor@gmail.com, ender.basari@cbu.edu.tr)
Burak Yakıcı (mybd.editor@gmail.com, yakiicibrk@gmail.com)
Danışma ve Yayın Kurulu
Prof. Dr. Gürkan Özden (Dokuz Eylül Üniv.)
Prof. Dr. Arif Şengün Kayalar (Dokuz Eylül Üniv. – Emekli)
Dr. Öğr. Üyesi Seda Durukan (Celal Bayar Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Fırat Pulat (İzmir Katip Çelebi Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Işık (Erzurum Atatürk Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Rifat Kahyaoğlu (Muğla Sıtkı Koçman Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Melayib Bilgin (Aksaray Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Devrim Erdoğan (Ege Üniv.)
Hakem Kurulu
Prof. Dr. Celalettin Şimşek (Dokuz Eylül Üniv.)
Prof. Dr. Yeliz Yükselen Aksoy (Dokuz Eylül Üniv.)
Doç. Dr. Hakan Ören (Dokuz Eylül Üniv.)
Doç. Dr. Okan Önal (Dokuz Eylül Üniv.)
Öğr. Gör. Dr. Özgür Bozdağ (Dokuz Eylül Üniv.)

Journal of Engineering and Earth Science

ISSN 2536-4561 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Remzi BAŞARI |
Cover Image


Editör Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Ender Basari (mybd.editor@gmail.com, ender.basari@cbu.edu.tr)
Burak Yakıcı (mybd.editor@gmail.com, yakiicibrk@gmail.com)
Danışma ve Yayın Kurulu
Prof. Dr. Gürkan Özden (Dokuz Eylül Üniv.)
Prof. Dr. Arif Şengün Kayalar (Dokuz Eylül Üniv. – Emekli)
Dr. Öğr. Üyesi Seda Durukan (Celal Bayar Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Fırat Pulat (İzmir Katip Çelebi Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Işık (Erzurum Atatürk Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Rifat Kahyaoğlu (Muğla Sıtkı Koçman Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Melayib Bilgin (Aksaray Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Devrim Erdoğan (Ege Üniv.)
Hakem Kurulu
Prof. Dr. Celalettin Şimşek (Dokuz Eylül Üniv.)
Prof. Dr. Yeliz Yükselen Aksoy (Dokuz Eylül Üniv.)
Doç. Dr. Hakan Ören (Dokuz Eylül Üniv.)
Doç. Dr. Okan Önal (Dokuz Eylül Üniv.)
Öğr. Gör. Dr. Özgür Bozdağ (Dokuz Eylül Üniv.)