Aim

Mühendislik ve Yer Bilimleri Dergisi, öncelikli olarak geoteknik mühendisliği alanındaki konular olmak üzere, mühendislik alanında  deneysel, teorik (kuramsal) ve uygulama alanlarında yapılan araştırma ve çalışmaların bilim dünyasına sunulmasnı amaçlamaktadır.

Scope

Mühendislik ve Yer Bilimleri Dergisi öncelikli olarak geoteknik mühendisliği alanındaki konular olmak üzere, mühendislik alanında  deneysel, teorik (kuramsal) ve uygulama alanlarında yapılan araştırma ve çalışma sonuçlarına ait özgün makalelerin yayımlandığı hakemli bir dergidir.