Ethical Principles and Publication Policy

Açık Erişim Politikası
Mühendislik ve Yer Bilimleri Dergisi bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin dünya genelinde paylaşımını artıracağı ve gelişmeye daha çok katkı sağlayacağı ilkesini benimsemiştir.

Odak ve Kapsam
Mühendislik ve Yer Bilimleri Dergisi öncelikli olarak geoteknik mühendisliği alanındaki konular olmak üzere, mühendislik alanında deneysel, teorik (kuramsal) ve uygulama alanlarında yapılan araştırma ve çalışma sonuçlarına ait özgün makalelerin yayımlandığı hakemli bir dergidir. Dergide yayımlanan makaleler izin alınmaksızın başka bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Makalelerin bir kısmı veya tamamı dergimiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Yayın Dili
Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleleri yayınlamaktadır.

Yayın Sıklığı
Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

Makale Değerlendirme Süreci
Derginin odak ve kapsamına giren konularda daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve eş zamanlı olarak başka bir dergiye gönderilmemiş makaleler değerlendirme için kabul edilmektedir. Dergiye gönderilen makaleler ilk olarak editörler ve/veya yayın kurulu tarafından ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme sürecini geçen makaleler daha sonra yazar isim ve adresleri olmaksızın konusunda uzman hakemlere gönderilmekte ve en az iki hakem değerlendirmesinin sonuçlarına göre makalenin dergide basılıp basılmamasına karar verilmektedir. Hakem sonuçlarına göre yazarlardan düzeltme istenebilir ya da makale koşulsuz olarak ret edilebilir. Basıma kabul edilmiş makale basılmadan önce sorumlu yazara son defa kontrol edilmek üzere gönderilir. 15 gün içinde istenen düzeltmeleri dikkate alarak sorumlu yazar tarafından kontrol edilmiş ve geri gönderilmiş makaleler dergide basılır