About

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinin amacı, fen, mühendislik ve doğa bilimleri alanlarında özgün çalışmalara yer vererek bu alanlaradaki gelişmelere katkı sağlamaktır.

Makale Yayın Kuralları

 1. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir.
 2. Dergide; Fen Fakültesi Anabilim Dalları ve Mühendislik Fakültesi Anabilim Dalları’nı ilgilendiren konulardaki özgün ve nitelikli makaleler yayımlanabilir.
 3. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen ve editörlerin ön değerlendirmeye aldığı çalışmalar, içerik ve biçim açısından incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporları gizlidir. Hakemlerden olumlu rapor alamayan makaleler yayımlanamaz ve yazarına iade edilemez; bu konuda idari ve adli sorumluluk kabul edilemez. Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar gerekli değişiklikler için yazar/ yazarlara geri gönderilir. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içerisinde dergiye ulaştırmak yazarların sorumluluğundadır.
 4. Dergide yayımlanacak olan eserler daha önce bir başka dergide yayımlanmamış, yayımlanmak üzere gönderilmemiş ya da yayım için kabul edilmemiş olmalıdır. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.
 5. Dergide yayımlanan eserlerdeki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazara aittir.
 6. Dergide Türkçe ve İngilizce eserler yayımlanabilir.

Makale Yazım Kuralları

 1. Başlığın sadece ilk harfleri büyük, yazı tipi Times New Roman, 12 punto ve kalın olmalı.
 2. Başlığın altındaki yazar isimleri kısaltma yapmadan, ad ve soyadın ilk harfi büyük harflerle, 10 punto, ortalı olarak yazılmalıdır. Yazar isimlerinden sonra virgül ve adres belirtmek için üst simge olarak rakam kullanılmalıdır (1, 2, 3, gibi). Sorumlu yazar isminde mutlaka üst simge yıldız sembolü olmalıdır (*). Yazarların tam adresleri isimlerinin hemen alt kısmına küçük harflerle, ortalı ve italik yazılmalı, sorumlu yazarın e-mail adresi ilk sayfanın sol alt kösesinde (*) sembolü ile belirtilmelidir.
 3. Özetler (abstract) 250 kelimeye kadar ve anahtar (keywords) kavramlarının 5 adedi geçmemesi, Times New Roman 8 punto olmalı.
 4. Makalenin ana bölümleri Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Teşekkür (gerekli ise) ve Kaynaklar’dan oluşmalı.
 5. Ana metin Times New Roman 10 punto olmalı satır aralığı 1.5 olarak ayarlanmalıdır.
 6. Tablo ve resimler uygun formatta ve yeterli boyutlarda, metin içinde uygun yerlerde bulunmalıdır.
 7. Kaynakların metin içinde gösterimi numara sırasına göre olmalıdır [1], [2]. Makale içinde verilen her kaynak, makalenin "Kaynaklar" kısmında mutlaka yer almalıdır.  Kaynaklarda kullanılan dergi isimleri açık bir şekilde yazılmalı, kaynaklar makale sonunda numara sırasına göre verilmelidir.
 8. Örnek makale formatını görmek için tıklayınız.

 

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız Dergi Hakkında bağlantısında dergi yayın politikası ve Yazarlara bilgiler kısımlarına ulaşabilirsiniz. Yazarların dergiye makale göndermeden önce register kayır işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu işlem kolaylıkla Siteye Giriş bağlantısından 5 basamakta yapılabilir.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Dergi anasayfasının üst kısmında yer alan Kayıt Ol bağlantısından bu işlem gerçekleştirilebilir. Bu kayıtla her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile okuyucuya iletilir. Derginin güvenlik kurallarına bakınız yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Kitaplıklara, bu açık erişimli dergiyi elektronik dergileri içine almaları önerilir.Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project. Bağlantısından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler..Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008-2009 eğitim öğretim yılından itibaren eğitime başlamıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü 2547 Sayılı Kanun’un 19. Maddesinin 2880 Sayılı Kanunla Değişik 35. Maddeleri ile “Lisanüstü Eğitim-Öğretim Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği” ve “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmekle görevlidir. Öncelikli amaçları arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ne öğretim elemanı yetiştirmekle birlikte, Nevşehir ili ve çevresine kaliteli insan gücü yetiştirme amacı da mevcuttur. İlmi metotlardan haberdar, mevcut bilgileri toplum lehine yorumlama kabiliyeti ile teçhiz olmuş yetenekli insan gücü ile bölge ve ülke kalkınmasının emrinde olacaktır. 

Misyonumuz

Enstitümüzün misyonu; üniversitelere, diğer kamu ve özel sektörlere, sanayi ve üretim merkezlerine, bilimsel ölçütlere göre eğitilmiş yeni bilgilerle donanımlı elemanlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda; yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliğine önem verir, nitelikli öğrenci kabulünün ve sayısının artmasını destekler, lisansüstü eğitim için gerekli her türlü alt yapının oluşumu için gayret sarf eder, yapılacak tez çalışmalarının ülkemiz önceliklerine yönelik olmasını ve projelerle desteklenmesini teşvik eder, lisansüstü öğrencilerin disiplinler arası yetişmesini sağlayacak şekilde düzenlemeler yapar ve teşvik eder. Ayrıca, disiplinler arası araştırma faaliyetlerinin zenginleşmesi için kamu ve özel sektörler ile ortak projeleri destekler.

Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.

1.Dergiye gönderilecek yazıların, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması ve değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca yazılar, dergiye gönderilen yayınlar ile ilgili süreçler tamamlanıncaya kadar başka bir dergiye değerlendirilmek üzere gönderilmemelidir. Yazarlardan bu hususlara riayet edilmesi ve doğabilecek sıkıntıların engellenmesi amacıyla dergi otomasyonu web sayfasındaki Türkçe YAYIN HAKKI DEVİR FORMUya da (özellikle yabancı yazarlar için) İngilizce "COPYRIGHT TRANSFER AGREEMENT" sözleşmesi formu imzalanarak posta ile Enstitümüze ulaştırılmalıdır. Aksi halde Makale/Yazılar yayınlanmayacaktır.

2. Dergiye gönderilen makaleler/yazılar, Dergi Otomasyonu programı (http://edergi.nevsehir.edu.tr/fbe) aracılığı ile gönderilmelidir. Otomasyon haricinde gönderilen makaleler işleme konmaz. Gönderilen makaleler hakkında yazarlar kendilerine ait şifreleri kullanarak dergi otomasyon programı üzerinden bilgi alabilirler.

3. Dergide yayımlanan yazılara telif ücreti ödenmez. Dergide yayınlanan yazıların telif hakkı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ne aittir. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı, derginin iznine bağlıdır.

4. Dergide yayımlanan yazıların bilimsel, hukuki ve idari sorumluluğu yazarlarına aittir.

5. Yayın hakları saklıdır. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin yazılı izni alınmaksızın dergide yayınlanan çalışmaların bütünü veya bir kısmı elektronik, mekanik kayıtlama veya benzeri bir araçla herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz, fotokopi veya teksir edilemez. Ancak, kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılmasına izin verilir.

Başlığın sadece ilk harfleri büyük, yazı tipi Times New Roman, 12 punto ve kalın olmalı.Başlığın altındaki yazar isimleri kısaltma yapmadan, ad ve soyadın ilk harfi büyük harflerle, 10 punto, ortalı olarak yazılmalıdır. Yazar isimlerinden sonra virgül ve adres belirtmek için üst simge olarak rakam kullanılmalıdır (1, 2, 3, gibi). Sorumlu yazar isminde mutlaka üst simge yıldız sembolü olmalıdır (*). Yazarların tam adresleri isimlerinin hemen alt kısmına küçük harflerle, ortalı ve italik yazılmalı, sorumlu yazarın e-mail adresi ilk sayfanın sol alt kösesinde (*) sembolü ile belirtilmelidir.Özetler (abstract) 250 kelimeye kadar ve anahtar (keywords) kavramlarının 5 adedi geçmemesi, Times New Roman 8 punto olmalı.Makalenin ana bölümleri Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Teşekkür (gerekli ise) ve Kaynaklar’dan oluşmalı.Ana metin Times New Roman 10 punto olmalı satır aralığı 1.5 olarak ayarlanmalıdır.Tablo ve resimler uygun formatta ve yeterli boyutlarda, metin içinde uygun yerlerde bulunmalıdır.Kaynakların metin içinde gösterimi numara sırasına göre olmalıdır [1], [2]. Makale içinde verilen her kaynak, makalenin "Kaynaklar" kısmında mutlaka yer almalıdır.  Kaynaklarda kullanılan dergi isimleri açık bir şekilde yazılmalı, kaynaklar makale sonunda numara sırasına göre verilmelidir.Örnek makale formatını görmek için tıklayınız.