Journal of Polytechnic
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2147-9429 | Period Quarterly | Founded: 1998 | Publisher Gazi University |


You can access the statistics of the top 5 most viewed and most downloaded articles published in our journal from the ARTICLE STATISTICS page on the right.

Journal of Polytechnic

e-ISSN 2147-9429 | Period Quarterly | Founded: 1998 | Publisher Gazi University |
Cover Image


You can access the statistics of the top 5 most viewed and most downloaded articles published in our journal from the ARTICLE STATISTICS page on the right.

Volume 23 - Issue 3 - Sep 1, 2020
 1. İçindekiler
  Pages 0 - 0
  Editor EDITOR
 2. Kapak Sayfası
  Pages 0 - 0
  Editor EDITOR
 3. 100Cr6 Çeliğinde Kısmi ve Tam Östenitlemede Karbür Çözünmesi Kinetiği
  Pages 597 - 604
  Ersoy ERİŞİR , Ahmet Efe GEZMİŞOĞLU
 4. Yaya Özellik Tanıma için LM Filtre Temelli Derin Evrişimsel Sinir Ağı
  Pages 605 - 613
  Hüseyin ÜZEN , Kazım HANBAY
 5. CuZn39Pb3 Malzemenin Torna Tezgâhında İşlenmesinde Oluşan Akım, Ses Şiddeti, Titreşim ve Yüzey Pürüzlülük Değeri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 615 - 624
  Abidin ŞAHİNOĞLU , Abdulkadir GÜLLÜ
 6. Confirmation of Johnson-Cook Model Parameters for Nimonic 80A alloy by Finite Element Method
  Pages 625 - 632
  Mehmet Erdi KORKMAZ , Mustafa GÜNAY
 7. Investigation of Effects of Fiber Orientation Angles on Deflection Behavior of Cantilever Laminated Composite Square Plates
  Pages 633 - 639
  Savaş EVRAN
 8. Çelik Dökümde Alternatif Gaz Giderme Malzemesi Olarak Alüminyum Cürufu Kullanımının İncelenmesi
  Pages 641 - 647
  Hasan HASIRCI
 9. Pasif Tümör Hedefli İnorganik İlaç Nanotaşıyıcıların Akciğer Sağlıklı ve Kanser Hücreleri Üzerindeki Uzun Dönemli Etkisi
  Pages 649 - 656
  Cenk DAĞLIOĞLU , Fatma Necmiye KACI
 10. Sol-Jel Yöntemiyle Üretilen Alümina Alkojelin Fizikokimyasal ve Yapısal Özellikleri Üzerine Kurutma Türünün Etkisi
  Pages 657 - 669
  Dilek CANTÜRK ÖZ , Nihan KAYA
 11. Kereste Kurutmada Enerji Verimliliği - Güneş Enerjisi İle Kızılçam (Pinus brutia) Kerestesi Kurutma Örneği
  Pages 671 - 676
  Hasan KORKMAZ , Öner ÜNSAL , Hızır Volkan GÖRGÜN , Erkan AVCI
 12. Legal Regulation of Reactive Power Compensation in Energy Efficiency
  Pages 677 - 685
  Sibel AKKAYA OY , Ercan Nurcan YILMAZ , Olcay AYDIN
 13. Investigation of Structural, Optical and Electrical Properties of Al0.3Ga0.7N/GaN HEMT Grown by MOCVD
  Pages 687 - 696
  Ömer AKPINAR , Ahmet Kürşat BİLGİLİ , Mustafa Kemal ÖZTÜRK , Süleyman ÖZÇELİK , Ekmel ÖZBAY
 14. Flow And Heat Transfer Characteristics Of Inclined Jet Impingement On A Flat Plate
  Pages 697 - 706
  Amir LAK , Tamer Çalışır , Şenol BAŞKAYA
 15. Sosyal Ağlarda Yorum İçerik Tahmini için Bulanık Mantık tabanlı Metinsel Anlam Çıkarım Yaklaşımının Analizi
  Pages 707 - 711
  Sümeyye BAYRAKDAR , İbrahim YÜCEDAĞ
 16. Balın Kurutulması için Enerji Verimli ve Hijyenik Yeni Bir Sistem Tasarımı
  Pages 713 - 719
  Gülşah KARACA , Ekin Can DOLGUN , Mustafa AKTAŞ
 17. Estimation of the COVIMEP Variation in a HCCI Engine
  Pages 721 - 727
  Seyfi POLAT , Hamit SOLMAZ , Alper CALAM , Emre YILMAZ
 18. Lifli Betonlarda Optimum Silis Dumanı İkame Oranının Belirlenmesi
  Pages 729 - 735
  Osman ŞİMŞEK
 19. The Effect of Flame Spray Coating on the Tribological Properties of Brake Disc
  Pages 755 - 761
  Bekir GÜNEY , İbrahim MUTLU , Hanifi KÜÇÜKSARIYILDIZ
 20. NdFeB Mıknatısların Üretimine Yönelik Sanal Platform Modeli
  Pages 763 - 770
  Musa Faruk ÇAKIR , Mustafa KARHAN
 21. Inertia and Droop Controller for a Modern Variable Speed Wind Turbine to Provide Frequency Control in a Microgrid
  Pages 771 - 777
  Ali HASSAN , Müfıt ALTİN , Ferhat BİNGÖL
 22. High Energy Efficient System Design for Incubation Process and Cooling of Yoghurt
  Pages 779 - 784
  Gülşah KARACA , Ekin Can DOLGUN , Rukiye MAVUŞ , Mustafa AKTAŞ
 23. Mahremiyet Korumalı Büyük Veri Yayınlama İçin Kavramsal Model Önerileri
  Pages 785 - 798
  Yavuz CANBAY , Yılmaz VURAL , Şeref SAĞIROĞLU
 24. Çelikhane Cürufunun Yol Temel ve Alttemel Malzemesi Olarak Kullanılması
  Pages 799 - 812
  Hüseyin KARADAĞ , Seyhan FIRAT , Nihat Sinan IŞIK
 25. Determination of Stress Concentration Factor (Kt) for a Crankshaft Under Bending Loading: An Artificial Neural Networks Approach
  Pages 813 - 819
  İhsan TOKTAŞ , M. Tolga ÖZKAN , Fulya ERDEMİR , Nurullah YUKSEL
 26. Cilt Kanserinde Kıl Temizliği ve Lezyon Bölütlemesinde Yeni Bir Yaklaşım
  Pages 821 - 828
  Cihan AKYEL , Nursal ARICI
 27. QSTE420TM Çeliğinin TIG Kaynak Yöntemiyle Kaynak Edilmesinde İlave Metal Tel Çapının Metalurjik ve Mekanik Özelliklere Etkisinin Belirlenmesi
  Pages 829 - 839
  Mustafa HARMAN , Hakan ADA , Cemil ÇETİNKAYA
 28. GaSe Kristali İçerisindeki Katkılandırma Atomlarının Doğrusal Olmayan Soğurma, Ultrahızlı Dinamikler ve İkinci Harmonik Üretimi Davranışlarına Etkisi
  Pages 841 - 848
  Ahmet KARATAY
 29. A Numerical Study on Performance Improvement in Boiling Heat Transfer via Dichloromethane-Based Nanofluid Utilization
  Pages 849 - 857
  Erdem ÇİFTÇİ , Adnan SÖZEN
 30. Equi-Depth Histogram Construction Methodology for Big Data Tools
  Pages 859 - 865
  Tolga BÜYÜKTANIR , Ahmet Ercan TOPCU
 31. Mapping of Turkey’s District Heating/Cooling Requirements
  Pages 867 - 878
  Adnan SÖZEN , Tayfun MENLİK , Amjad ANVARİ-MOGHADDAM
 32. Utilization of CFD for the Aerodynamic Analysis of a Subsonic Rocket
  Pages 879 - 887
  Zeynep AYTAÇ , Fatih AKTAŞ
 33. Experimental Study for Comparing Heating and Cooling Performance of Thermoelectric Peltier
  Pages 889 - 894
  Faraz AFSHARİ
 34. İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Kullanılan Kişisel Koruyucu Donanım Miktarının Tahminine Yönelik Bir Model
  Pages 895 - 900
  Mehmet Burak ŞENOL , Metin DAĞDEVİREN
 35. Estimations of Stress Concentration Factors (Cw/Kts) For Helical Circular/Square Cross Sectional Tension-Compression Springs And Artificial Neural Network Modelling
  Pages 901 - 908
  M. Tolga ÖZKAN , İhsan TOKTAŞ , Kaan DOĞANAY
 36. Çay Atıklarından Türetilen Yüksek Performans Karbonun Transistörde İletim Kanal Materyali Olarak Uygulanması
  Pages 909 - 914
  Saliha Nur BIÇAKÇI , Gökçen AKGÜL
 37. GPU Programlamada CUDA Platformu Kullanılan Paralel Görüntü İşleme Çalışmalarının İncelenmesi
  Pages 737 - 754
  Semra AYDIN , Refik SAMET , Ömer Faruk BAY