Yükseköğretim Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-796X | e-ISSN 2146-7978 | Period Tri-annual | Founded: 2011 | Publisher Deomed Reklam ve Yayıncılık Ltd.Şti | http://www.yuksekogretim.org


The latest issue of the journal (Vol. 10, Issue 2, August 2020) is now available at www.yuksekogretim.org

-------

Important Notice for Authors

Due to the extremely high volume of submissions to our journal, we have been experiencing some unexpected delays in the review and publication processes. The Editorial Board has decided to temporarily stop new manuscript submissions for four months, as of June 1, 2020. During this period, only the manuscripts related to the field of higher education vis-à-vis Covid-19 pandemic will be accepted for review. Such manuscripts must be directly emailed to the Associate Editor in charge of our journal communications.

Thank you for your deep interest in our journal.

Editorial Board

-------

Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey), the official journal of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD), is an interdisciplinary, peer-reviewed scientific journal on higher education studies. It is published triannualy (April, August, December) in both printed (p-ISSN 2146-796X) and electronic (e-ISSN 2146-7978) versions and welcomes manuscripts in Turkish or English.

The journal is currently indexed in the following abstracting and indexing services: TUBITAK ULAKBIM Turkish Social Sciences and Humanities Database (SBVT), ESCI (Emerging Sources Citation Index), EBSCOhost, EBSCO (Academic Search Complete), and Google Scholar.

Yükseköğretim Dergisi

ISSN 2146-796X | e-ISSN 2146-7978 | Period Tri-annual | Founded: 2011 | Publisher Deomed Reklam ve Yayıncılık Ltd.Şti | http://www.yuksekogretim.org
Cover Image


The latest issue of the journal (Vol. 10, Issue 2, August 2020) is now available at www.yuksekogretim.org

-------

Important Notice for Authors

Due to the extremely high volume of submissions to our journal, we have been experiencing some unexpected delays in the review and publication processes. The Editorial Board has decided to temporarily stop new manuscript submissions for four months, as of June 1, 2020. During this period, only the manuscripts related to the field of higher education vis-à-vis Covid-19 pandemic will be accepted for review. Such manuscripts must be directly emailed to the Associate Editor in charge of our journal communications.

Thank you for your deep interest in our journal.

Editorial Board

-------

Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey), the official journal of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD), is an interdisciplinary, peer-reviewed scientific journal on higher education studies. It is published triannualy (April, August, December) in both printed (p-ISSN 2146-796X) and electronic (e-ISSN 2146-7978) versions and welcomes manuscripts in Turkish or English.

The journal is currently indexed in the following abstracting and indexing services: TUBITAK ULAKBIM Turkish Social Sciences and Humanities Database (SBVT), ESCI (Emerging Sources Citation Index), EBSCOhost, EBSCO (Academic Search Complete), and Google Scholar.

Volume 10 - Issue 1 - Apr 20, 2020
 1. Editörden
  Pages 0 - 0
  Editör Kurulu / EDITORIAL BOARD
 2. TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Kriterlerinin Girişimci Üniversitelerde Öne Çıkan Faaliyetler Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 1 - 11
  Barış USLU , Alper ÇALIKOĞLU , Fatma Nevra SEGGİE , Steven H. SEGGIE
 3. Bir BÖTE Lisans Programının Öğrencilerin Mesleki Yeterlikleri Kazanmaları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
  Pages 12 - 26
  Özcan Erkan AKGÜN , Murat TOPAL , Mübin KIYICI
 4. YÖS ile Üniversiteye Yerleşen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Stresle Başa Çıkma Stilleri, Problem Çözme Becerileri ve Yardım Arama Davranışları
  Pages 27 - 37
  Cansu YELKEN , Hikmet YAZICI , Fatma ALTUN
 5. İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Mesleki Beklentileri ve Kariyer Planları
  Pages 38 - 50
  Serkan AYDINLI , Gözde TANTEKİN ÇELİK , Savaş BAYRAM , Emel ORAL
 6. Üniversitelerin Sanal Yüzü İlk Bakışta Ne Söyler? Türkiye Üniversitelerinin Kurumsal İnternet Sitelerinin Açılış Sayfaları Görsel ve Metinsel İçerik Analizi
  Pages 51 - 60
  Serap EMİL
 7. Örgütsel Demokrasi ile Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki: Öğretim Elemanları Üzerine Bir Araştırma
  Pages 61 - 72
  Zübeyde ÇOPUR , Gülsün ATANUR BASKAN
 8. Yükseköğretimde Kurumsal Yönetim: Akademik Birimlerin Yönetim Süreci ve Karşılaşılan Sorunlar
  Pages 73 - 84
  Sedat GÜMÜŞ , Deniz GÜLMEZ
 9. Bologna Sürecinin Öğrenci Merkezli Öğrenme Boyutu: Eğitim Fakültesi Öğretim Programlarına Yansımalar
  Pages 85 - 95
  Nuray KISA , Funda UYSAL , Yüksel KAVAK
 10. Effects of Content-Associated Applied Measurement and Evaluation Course
  Pages 96 - 111
  Gülden GÜRSOY , Mustafa AYDOĞDU
 11. Yükseköğretimde Kalite Süreçleri: İnsani Gelişme Endeksi Raporlarına Göre Ülkelerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
  Pages 112 - 124
  Nazire Burçin HAMUTOĞLU , Emine Nur ÜNVEREN-BİLGİÇ , Muzaffer ELMAS