Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1303-0493 | e-ISSN 2148-4929 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi |


Değerli Araştırmacılar
Konu Kategorisi: Sosyal / Konu Alanları: Eğitim, Sosyal, Eğitim Araştırmaları, olan Araştırma makaleleri kabul edilmektedir.
Dergimizde makaleler geliş sırasına göre işleme alınmaktadır. Makalelerin yayınlanacağı tarih için net bir zaman/süre verilememektedir. Makalelerin işlem süreci hakemlerin dönütlerine göre farklılaşabilmektedir. Yine hakemlik sürecinde hakemlerin dönütlerine bağlı olarak gecikmeler yaşanmakta ve hakem süreci dolduğunda ek süre verilerek süreç uzatılmaktadır. Makalelere kabul verilmesi yayına hazır olduğu anlamına gelmemektedir. Makaleler yayına sürecine geçtiğinde Türk ve İngiliz dili uzmanları tarafından incelendikten sonra biçimsel açıdan redaktör tarafından sürece alınmaktadır. Makalede şablona uygun olmayan, düzeltilmesi ya da yeniden yazılması gereken bölümler varsa bunlar yazar tarafından tamamlanır. Verilen süre içerisinde düzeltilmeyen makaleler yayına alınmaz. Bu gibi sebepler ile sürecinizde yaşanan/yaşanacak gecikmeler göz önünde bulundurulmalıdır.
Yüklenen makale Word dosyasının içerisine kesinlikle isim yazılmayacaktır.
TR Dizin’de belirtilen koşullar kapsamında etik kurul izin belgesi istenmektedir.
NOT: Hakem tarafından verilen düzeltmeler yazar tarafından 21 gün, yayın editörü tarafından verilen düzeltmeler ise her bir işlem için 7 gün toplamda 21 gün (toplam üç düzeltme istenebilecektir; Türkçe, İngilizce, biçimsel) içinde tamamlanıp gönderilmemesi halinde makale yazara iade edilerek dergi sürecinden çıkarılacaktır.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1303-0493 | e-ISSN 2148-4929 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi |
Kapak Resmi


Değerli Araştırmacılar
Konu Kategorisi: Sosyal / Konu Alanları: Eğitim, Sosyal, Eğitim Araştırmaları, olan Araştırma makaleleri kabul edilmektedir.
Dergimizde makaleler geliş sırasına göre işleme alınmaktadır. Makalelerin yayınlanacağı tarih için net bir zaman/süre verilememektedir. Makalelerin işlem süreci hakemlerin dönütlerine göre farklılaşabilmektedir. Yine hakemlik sürecinde hakemlerin dönütlerine bağlı olarak gecikmeler yaşanmakta ve hakem süreci dolduğunda ek süre verilerek süreç uzatılmaktadır. Makalelere kabul verilmesi yayına hazır olduğu anlamına gelmemektedir. Makaleler yayına sürecine geçtiğinde Türk ve İngiliz dili uzmanları tarafından incelendikten sonra biçimsel açıdan redaktör tarafından sürece alınmaktadır. Makalede şablona uygun olmayan, düzeltilmesi ya da yeniden yazılması gereken bölümler varsa bunlar yazar tarafından tamamlanır. Verilen süre içerisinde düzeltilmeyen makaleler yayına alınmaz. Bu gibi sebepler ile sürecinizde yaşanan/yaşanacak gecikmeler göz önünde bulundurulmalıdır.
Yüklenen makale Word dosyasının içerisine kesinlikle isim yazılmayacaktır.
TR Dizin’de belirtilen koşullar kapsamında etik kurul izin belgesi istenmektedir.
NOT: Hakem tarafından verilen düzeltmeler yazar tarafından 21 gün, yayın editörü tarafından verilen düzeltmeler ise her bir işlem için 7 gün toplamda 21 gün (toplam üç düzeltme istenebilecektir; Türkçe, İngilizce, biçimsel) içinde tamamlanıp gönderilmemesi halinde makale yazara iade edilerek dergi sürecinden çıkarılacaktır.

Cilt 20 - Sayı 3 - 15 Eyl 2020
 1. KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİM YAZMA ARACI YAKLAŞIMI VE UYGULAMALARINI DEĞERLENDİRMELERİ
  Sayfalar 1240 - 1257
  Sinem DİNÇOL ÖZGÜR , Ümit IŞIK ERDOĞAN
 2. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ANNE-BABAYA BAĞLANMA, KENDİNİ TOPARLAMA GÜCÜ VE BİLİŞSEL ESNEKLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÖRÜNTÜSÜ: BİR YOL ANALİZİ ÇALIŞMASI
  Sayfalar 1258 - 1271
  Halil EKŞİ , Sümeyye YÜCEL , Gamze YAMAN , Füsun EKŞİ
 3. ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE SUNULAN MESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ VE SINIF İÇİ DÜZENLEMELERİN ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 1272 - 1289
  Hatice ŞENGÜL ERDEM
 4. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN LABORATUVARI KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
  Sayfalar 1290 - 1305
  Yağmur GÖKBULAK , Beyza Selin UZUN , Burcu ŞENLER
 5. TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN DİNLEME YAŞANTILARINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 1306 - 1321
  Selvi DEMİR , Semra ALYILMAZ
 6. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRATİK TUTUM VE TOLERANS DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1322 - 1339
  Burak AYDOĞMUŞ , Zafer KİRAZ
 7. ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANIMINA İLİŞKİN LİSE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: ANADOLU LİSESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1340 - 1355
  Ümit DEMİR , Didem DEMİR
 8. FACEBOOK’UN ÖĞRENME/ÖĞRETME ARACI OLARAK KULLANILMASININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DAVRANIŞSAL NİYET VE PERFORMANSLARINA ETKİSİ
  Sayfalar 1356 - 1372
  Bülent BAŞARAN
 9. 7. SINIF “MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ” ÜNİTESİ KAZANIMLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN DÜŞÜNCELERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1373 - 1390
  Elvan İNCE AKA , Ayşe SERT ÇIBIK , Hümeyra NURAYDIN
 10. OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN YARATICILIK DÜZEYLERİ İLE BENLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1391 - 1406
  Yıldız GÜVEN , Esra DOĞANAY KOÇ
 11. SOSYAL BİLİM DERSLERİNİ DİJİTAL MATERYALLERLE BÜTÜNLEŞTİRME SÜRECİNDE ÖĞRETMEN ADAYI GÖRÜŞLERİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 1407 - 1422
  Türkan ÇELİK
 12. 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAREKET TÜRLERİNİ AÇIKLAMA VE İLGİLİ GRAFİKLERİ ÇİZME, YORUMLAMA BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1423 - 1441
  Seyhan ERYILMAZ TOKSOY
 13. USE OF MOBILE DEVICE LANGUAGE LEARNING APPLICATIONS BY TURKISH SPEAKING ADULTS: A SURVEY STUDY
  Sayfalar 1442 - 1458
  Senem YILDIZ
 14. RANKING ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES TECHNOLOGY PROGRAMS IN TURKEY BASED ON THE METHODS OF MULTI-CRITERIA DECISION MAKING ANALYSIS
  Sayfalar 1459 - 1479
  Ahmet TEBER , Ahmet KARAKAŞ
 15. 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABINDA ÖNERİLEN EDEBî ÜRÜNLERİN ÖĞRENME ALANLARINDA YER ALAN DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1480 - 1498
  Fadime SEÇGİN , Ayşe KAPAN
 16. ÖĞRETMENLERİN ETKİLİ OKUL ALGILARI VE MESLEKİ AİDİYET DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 1499 - 1511
  Gül GÜLER , Rahime Nükhet ÇIKRIKÇI , Püren AKÇAY
 17. TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE UYGULANAN İLKOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 1512 - 1532
  Özge DEVECİ , Necdet AYKAÇ
 18. İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERE AKTİF ÖĞRENME MODELİYLE COĞRAFYA EĞİTİMİ
  Sayfalar 1533 - 1546
  Esin ÖZCAN , Eda ÖZTÜRK
 19. SON YİRMİ YILDA TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMLARI
  Sayfalar 1547 - 1564
  Deniz TONGA
 20. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMENİ KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 1565 - 1589
  Murat KEBAP , Selin ÇENBERCİ
 21. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DENEYİMLERİNİN PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
  Sayfalar 1590 - 1607
  Ebru MAZLUM GÜVEN , Nevzat YİĞİT
Dizinler