Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-1265 | e-ISSN 2149-4894 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |


TR Dizin 2020 kriterlerine göre etik kurul izni gerektiren çalışmalar (ayrıntılı bilgi için bkz. Etik İlkeler ve Yayın Politikası) dergimize gönderilirken ilgili kurul kararı da pdf formatında yüklenmelidir. Aksi taktirde makaleler kabul edilmeyecektir. Ayrıca makale yüklerken, makaleye ilişkin "intihal raporu"nun da (Turnitin ve/veya Ithenticate vb.) sisteme ek dosya (pdf) olarak yüklenmesi gerekmektedir.

* Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen makale çalışmaları için, herhangi bir sayı, hakem, süre ve yayınlanma garantisi verilememekte olup, yayın koşulları tamamen hakem sürecinin tamamlanmasına, yetkili kurul/komisyonların ve editörün iznine ve uygun sayının yayım tarihine bağlıdır. Dergimiz her sayısında belirli bir sayıdan fazla makale basamamaktadır. Dolayısıyla tüm süreçleri biten çalışmalar dahi yayımlanmaları planlanan uygun sayıları beklemekte ve önce süreçlerinin sonuçlanma tarihi, daha sonra da gönderilme tarihine göre sıralanarak uygun sayıda yayımlanmaktadır.

* Güncelleme sonrası yazarlar ve hakemlere yönelik gerekli bilgiler için lütfen bkz: https://dergipark.org.tr/tr/pub/page/dergipark-yeni-surec-rehberi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1302-1265 | e-ISSN 2149-4894 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |
Kapak Resmi


TR Dizin 2020 kriterlerine göre etik kurul izni gerektiren çalışmalar (ayrıntılı bilgi için bkz. Etik İlkeler ve Yayın Politikası) dergimize gönderilirken ilgili kurul kararı da pdf formatında yüklenmelidir. Aksi taktirde makaleler kabul edilmeyecektir. Ayrıca makale yüklerken, makaleye ilişkin "intihal raporu"nun da (Turnitin ve/veya Ithenticate vb.) sisteme ek dosya (pdf) olarak yüklenmesi gerekmektedir.

* Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen makale çalışmaları için, herhangi bir sayı, hakem, süre ve yayınlanma garantisi verilememekte olup, yayın koşulları tamamen hakem sürecinin tamamlanmasına, yetkili kurul/komisyonların ve editörün iznine ve uygun sayının yayım tarihine bağlıdır. Dergimiz her sayısında belirli bir sayıdan fazla makale basamamaktadır. Dolayısıyla tüm süreçleri biten çalışmalar dahi yayımlanmaları planlanan uygun sayıları beklemekte ve önce süreçlerinin sonuçlanma tarihi, daha sonra da gönderilme tarihine göre sıralanarak uygun sayıda yayımlanmaktadır.

* Güncelleme sonrası yazarlar ve hakemlere yönelik gerekli bilgiler için lütfen bkz: https://dergipark.org.tr/tr/pub/page/dergipark-yeni-surec-rehberi

TBMM’nin 100. Yılı ve Millî İrade Özel Sayısı Son Sayı
Cilt 22 - Sayı TBMM’nin 100. Yılı ve Millî İrade Özel Sayısı - 30 Kas 2020
 1. Türkiye Siyaseti ve Devlet Örgütlenmesinde 12 Mart Muhtırasının Etkileri
  Sayfalar 1 - 15
  Yusuf Ziya KESKİN
 2. Dünden Bugüne 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri
  Sayfalar 16 - 29
  Meryem AKOĞLAN KOZAK , Dilek MUTLU
 3. Toplumsal Anımsamanın Millî Bayramlar ile Gerçekleşmesi: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Örneği
  Sayfalar 30 - 43
  Mehmet Surur ÇELEPİ
 4. Kişisel Mektuplarının Açılması Meselesiyle Meclis-i Mebusan Gündemine Gelen Bayezid Mebusu Süleyman Sûdî (Acarbay) Bey'in Siyasi Faaliyetleri
  Sayfalar 44 - 68
  Şaban ORTAK
 5. XIX. Yüzyılda İngiliz Gezginlerin Kaleminden Osmanlı Yöneticileri ve Yönetim Sistemi
  Sayfalar 69 - 91
  Gürsoy ŞAHİN
 6. Erzurum'un İlk Kadın Milletvekili Nakiye Elgün'ün 5. Dönem TBMM'deki Faaliyetleri
  Sayfalar 92 - 115
  Sadık SARISAMAN
 7. 1946 ile 1950 Genel Seçimleri Arasında Denizli’de Siyasi Durum
  Sayfalar 116 - 132
  Nermin Zahide AYDIN
 8. Hz. Peygamber (sav)’in Kurduğu Devlette Milli İrade
  Sayfalar 133 - 147
  Eyüp KURT
 9. Gizli Celse Zabıtlarına Göre Milli Mücadele Döneminde Gayrimüslimlerin Askere Alınma Meselesinin TBMM’de Tartışılması
  Sayfalar 148 - 158
  Haşim ERDOĞAN
 10. Demokrasi ve Eğitim: Kavramsal Bir İnceleme
  Sayfalar 159 - 171
  Cahit ERDEM , Eray EĞMİR
 11. Hasan Basri Çantay'ın Mehmet Âkif Ersoy'la Dostluğu ve Millî Mücadele'ye Katkıları
  Sayfalar 172 - 189
  Zekiye SÖNMEZ
 12. Kent Konseylerinin Yerel Demokrasiye Katkısı: Kent Konseyleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 190 - 203
  Hasan AKSU , Abdullah TAŞTEKİN
 13. Türkiye Devleti’nin İlk Anayasası 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
  Sayfalar 204 - 220
  Müzehher YAMAÇ
 14. Çoğulculuk ve Vesayet İkileminde 1961 Anayasası
  Sayfalar 221 - 240
  Mürşide ŞİMŞEK
 15. Vergilendirme ve Demokrasi Arasındaki İlişkinin Analizi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 241 - 266
  Sibel AYBARÇ , Sibel SELİM , Nur Selin ARSLAN
Dizinler
2015 YILI ÖNCESİ SAYILAR