Yayın Kuralları

Yazıların Gönderilmesi: Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayımlanması istenilen yazılar aşağıda verilen adresten sisteme yüklenmeli (tercih edilen) veya aşağıdaki adrese bir kopya kağıda basılı olarak, aynı zamanda e-mail adresine de dijital olarak gönderilmelidir. Dergimize makale gönderen yazarların makaleleriyle birlikte “Yayın Hakkı Devir Formu”nu da göndermeleri gerekmektedir.  “Yayın Hakkı Devir Formu”na JNSE web sayfasındaki “Telif Hakkı” sayfasından erişilebilmektedir.

Sistem Adresi:

http://dergipark.org.tr/jnse

Adres:

Doç.Dr. Ertan YAKICI

Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü

Deniz Harp Okulu Yerleşkesi

34942 Tuzla/ İSTANBUL/TÜEKİYE

E-mailjnse@dho.edu.tr

Yazı Türleri: Dergide; orijinal yazılar, derlemeler, teknik notlar, kitap incelemeleri, editöre mektuplar ile konferans ve toplantıların genişletilmiş raporları yayımlanır.

Yazıların Değerlendirilme Süreci: Makalenin Ön Kontrol Süreci:

·         Makalenin içeriği ve yazım formatı incelenir ve iThenticate programı ile benzerlik taraması yapılır.

·         Makalenin İngilizce özetinin, Türkçe öz ile uygunluğu ve yazım dili kontrol edilir.

·         Benzerlik oranı %40’ın üzerinde olan makale reddedilir. Benzerlik oranı %20 ile %40 arasında olan (tek bir kaynakla benzerlik %4’ten fazla olmamalıdır), yazım formatına uymayan ya da İngilizce ve Türkçe özetinde düzeltme gereken makale yazara bildirilir ve “iki hafta” içerisinde makalenin düzeltilmesi istenir. Aksi takdirde makale çekilmiş kabul edilir.

Dergimiz, makale değerlendirme sürecinde çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır. Buna göre değerlendirme sürecinde hakem ve yazarlar birbirlerinin bilgilerini görememektedir. Bu yüzden, yüklenen ön yükleme formatında yazar(lar)ın isim, adres ve bağlı olduğu kuruluş(lar) yer almamaktadır. Makale değerlendirme sürecindeki adımlar aşağıdaki gibidir;

·         Baş editör tarafından makaleye editör atanır.

·         Editör makale için hakemleri atar.

·         Hakem değerlendirmesi sonucunda makale reddedilebilir, kabul edilebilir veya makalenin düzeltilmesi istenebilir.

·         Hakem görüşlerinin çoğunluğu doğrultusunda makale ret edilmişse süreç sonlandırılır ve makale reddedilir.

·         Makale için düzeltme istenirse hakem görüşleri doğrultusunda yazarın düzeltmeleri en geç “üç hafta” içerisinde yapması istenir.

·         Makale kabul alırsa düzenleme aşamasına geçilir.

Değerlendirme sürecine ilişkin iş akış sürecine, dergi web sayfasından erişilebilir.

DBMD'ye yayımlanmak üzere gönderilen makaleler; makale gönderim, işlem ve yayın ücretinden muaftır. Kabul edilen makaleler, dergi web sayfasından ücretsiz olarak çevrimiçi (on-line) ve basılı şekilde yayınlanmaktadır.