Telif Hakkı

Dergimize makale gönderen yazarların makaleleriyle birlikte Yayın Hakkı Devir Formunu da göndermeleri gerekmektedir. Form için tıklayınız.Tüm yazarlar adına makalenin sorumlu yazarı;

a) makalenin kendilerinin özgün eserleri olduğunu,

b) esere tüm yazarların gerçek manada katkı sağladığını ve eser için ortak sorumluluk yüklenmeye hazır olduklarını,

c) kendisinin tüm yazarlar tarafından yazının tüm telif haklarını devretmek ve Telif Hakkı İbranamesi’nde detaylandırıldığı şekilde JNSE ile bağlayıcı bir sözleşme imzalamak üzere yetkilendirildiğini ve meydana gelen/gelmesi muhtemel tüm uyuşmazlıkların çözümünden sorumlu olduğunu/olacağını,

d) tüm yazarların gönderilen makaleyi görüp onayladığını,

e) tüm yazarların e-posta ve açık adreslerinin doğru olduğunu,

f) makalenin başka bir yere yayımlanmak üzere gönderilmediğini ve gönderilmesinin düşünülmediğini,

g) metnin, örneklerin ve makaledeki diğer gereçlerin mevcut herhangi bir telif hakkını veya başkalarının hakkını ihlal etmediğini,

h) özellikle işleme, çoğaltma, tekrar sunum, basım, dağıtım ve çevrimiçi dağıtım gibi tüm mali hakların kısıtlama olmaksızın kendisi tarafından JNSE’ye devredildiğini garanti eder.

 

Yukarıdakilere bakılmaksızın, Katkıda Bulunan(lar) ya da varsa Katkıda Bulunanın İşvereni, telif hakkı dışındaki, aşağıdakilere benzer tüm mülkiyet haklarını saklı tutar:

            a) patent hakları,

            b) yazarın makaleyi; kitap, konferans, ders veya sunum gibi gelecekteki tüm faaliyetlerinde ücretsiz kullanma hakkı,

            c) kopyaların satışa sunulmaması şartıyla, makaleyi kendi amaçları doğrultusunda çoğaltma hakkı.

 

Ancak makalenin veya içerisindeki diğer gereçlerin müsaade edildiği gibi herhangi bir ortamda çoğaltılması, gönderilmesi, yayımlanması, dağıtılması veya kullanılması için JNSE’ye aşağıdaki biçim ve içerikte olduğu gibi yayıncı olarak atıfta bulunulması gerekmektedir: Makale başlığı, Yazar(lar), Derginin adı ve cildi ile sayısı, Telif Hakkı© yılı.

 

Sorumlu yazar “JNSE’nin ve Dergi Editörlerinin” üçüncü şahıslarca ileri sürülecek telif hakkı iddialarında veya gelecekte açılabilecek davalarda sorumlu tutulamayacağını ve bu tür durumlarda tek sorumlunun kendisinin olacağını garanti etmektedir. Sorumlu yazar ayrıca makalenin hakaret niteliğinde veya yasaya aykırı ifade içermediğini, yazarlar tarafından araştırma sırasında yasa dışı yöntemlere başvurulmadığını veya yasa dışı materyal kullanılmadığını, yazarların araştırma ile ilgili tüm yasal izinleri aldıklarını ve araştırma sırasında ahlaki ilkelere sadık kaldıklarını garanti etmektedir.