Tarandığı İndeksler

DBMD şu anda aşağıdaki servisler tarafından indekslenmektedir:

·         OAJI.net (13 Mart 2016'dan itibaren),

·         SOBIAD (31 Ocak 2018'den itibaren),

·         Scientific Indexing Services (SIS) (28 Şubat 2018'den itibaren), 

·         Arastirmax Scientific Publication Index (13 Mart 2018'den itibaren), 

·         Citefactor (14 Mayıs 2018'den itibaren), 

·         Asian Digital Library (03 Eylül 2018'den itibaren), 

·         İdealonline (05 Eylül 2018'den itibaren), 

·         DOAJ (09 Ekim 2018'den itibaren).


Ayrıca DBMD, Ulakbim TRDizin tarafından da değerlendirme sürecindedir.