Yazım Kuralları

Genel Bilgiler: Yazılar; Microsoft Word’de tek satır aralığı ve iki yana yaslanarak hazırlanmalıdır. Yazı tipi: Times New Roman, 12 punto. Kenar boşlukları: sol 4,5 cm- sağ 3,5 cm- üst 5 cm- alt 7 cm- üst bilgi 3,25 cm- alt bilgi 6 cm, oluk 0. Kağıt ölçüsü: A4.  Sayfa numaraları sayfanın alt ortasında -1-, -2-, -3- şeklinde yer almalıdır. Dipnot kullanılmamalıdır. (Örnek yazı formatına ulaşmak için tıklayınız.)


Etik Kurul İzni ve/veya Yasal/Özel İzin: Makalelerde etik kurul izni ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinlerin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.


Yazı Yapısı: Yazı şu sırada hazırlanmalıdır: Başlık, Yazarlar, Özet, Anahtar Kelimeler, Başlık (Türkçe), Özet (Türkçe), Anahtar Kelimeler (Türkçe), Ana Metin, Ek (varsa), Referanslar.

Başlık:  Başlık; açık, net, anlaşılır olmalı ve 15 kelimeyi geçmemelidir.

Öz (Abstract): Yazı, 100-200 kelimelik, arka plan, amaç, yöntem, bulgular ve sonuçtan oluşan yapılandırılmış bir özeti içermelidir.

Sayfa Sayısı: Dergiye gönderilecek yazıların boyutu, kaynakça dahil asgari 2000 kelime veya 5 sayfa, azami 7000 kelime veya 25 sayfa arasında olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yazıyı sınıflandırmaya yarayacak, anahtar görevi yapan 3-5 kelime yer almalıdır.

Birimler: Yazının uluslararası alanlarda da kolay izlenebilir ve anlaşılabilir olması için Uluslararası Birim Sistemine (https://www.britannica.com/science/International-System-of-Units) uygun olarak hazırlanması gerekir.

Referanslar ve Referans Listesi: Referanslar APA formatına göre verilmelidir. Örnekler için lütfen tıklayınız. (Not: Bu kural Kasım, 2020 sayısından itibaren geçerlidir.)


Notasyon ve Kısaltmalar: İlgili bilim alanının standart notasyon ve kısaltmaları kullanılmalı, yeni notasyonlar ise metin içinde ilk geçtiği yerde tanımlanmalıdır. Gerekli durumlarda, notasyon ve kısaltmalar ek olarak konulabilir.

Denklem ve Formüller: Denklem ve formüller ardışık olarak numaralandırılmalı ve bu numaralar sağa dayalı parantez içinde yazılmalıdır. Metin içinde denklem ve formüllere parantez içinde yazılan numaraları ile atıfta bulunulmalıdır. Metin arasında verilmesi uygun olmayan kapsamlı formüller şekil olarak hazırlanmalıdır.

Şekiller ve Tablolar: Şekiller ve tablolar, ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Bunlara metin içinde "Şekil 1" veya “Tablo 1” şeklinde atıfta bulunulmalıdır. Her bir şekil ve tablo için uygun bir başlık kullanılmalıdır.