Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1302-8944 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi |Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 1302-8944 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi |
Kapak ResmiSayı 56 Son Sayı
Sayı 56 - 25 Eki 2020
 1. ÖĞRETMENLERİN DEVAMSIZLIK NEDENLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1 - 22
  Şerife TÜRKKAN , Öznur TULUNAY ATEŞ
 2. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMLARININ YAPISI: 2006-2018 PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 23 - 60
  Ali Haydar AKARSU , Ayşegül YILMAZER , Yılmaz GEÇİT
 3. SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 61 - 91
  İlker DERE , Muhammet YAVUZAY
 4. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 92 - 120
  Ertan ÇETİNKAYA
 5. MATEMATİK İNANCI ÖLÇEĞİ: YAPI GEÇERLİĞİ VE GÜVENİRLİK ANALİZLERİ
  Sayfalar 121 - 138
  S. Koza ÇİFTÇİ , Pınar YILDIZ
 6. HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARININ AKADEMİK BAŞARI VE FEN ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYONA ETKİSİ
  Sayfalar 139 - 158
  Melike GÜRDOĞAN , Hüseyin BAĞ
 7. EV MERKEZLİ ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMANIN 48-60 AYLIK ÇOCUKLARIN DUYGULARI ANLAMA BECERİSİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 159 - 181
  Melek Merve YILMAZ GENÇ , Rabia ÖZEN UYAR , Yaşare AKTAŞ ARNAS
 8. OKUL MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK STİLLERİNİ YORDAYAN BİR FAKTÖR: POLİTİK BECERİLER
  Sayfalar 182 - 205
  Mustafa ÖZGENEL , Abdullah NAİR
 9. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUN BAĞIMLILIĞI İLE BENLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 206 - 226
  Ayşe Belgin AKSOY , Gülhan YILMAZ BURSA
 10. Anlamlı Yaşam Ölçeğinin Geliştirilmesi: Anlamlı Yaşama İlişkin Kısa ve Etkili Bir Ölçme Aracı
  Sayfalar 227 - 242
  Gökmen ARSLAN
 11. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİ VE PİYANO DERSİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 243 - 271
  Burcu ÖZER
 12. TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 272 - 291
  Bekir DİREKCİ , Bilal ŞİMŞEK , Merve AYVALLI
 13. TÜRKİYE VE GELİŞMİŞ ÜLKELERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ BENZER VE FARKLI ÖZELLİKLERİ
  Sayfalar 292 - 325
  Beyza TARIM , Nuray SENEMOĞLU
 14. AKADEMİK AZİM ÖLÇEĞİ’NİN (AAÖ) TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 326 - 344
  Ali Serdar SAĞKAL , Yağmur SOYLU , Burcu PAMUKÇU , Yalçın ÖZDEMİR
 15. OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN KAYGILARI İLE EBEVEYNLERİNİN KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 345 - 361
  Ahmet BORA , Perihan ÜNÜVAR
 16. AKADEMİSYEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA SINIFLANDIRILAN MÜZİK EĞİTİMİ LİSANSÜSTÜ DERSLERİNE YÖNELİK BÜTÜNLEŞİK BİR YAPI MODELİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 362 - 384
  Zeki NACAKCI , Esra DALKIRAN , Turan SAĞER
 17. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE BAĞLAM TEMELLİ KELİME ÖĞRETİM YÖNTEMİ
  Sayfalar 385 - 410
  Neşe KARA ÖZKAN , Muammer NURLU
 18. PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMINA KAYITLI KURSİYERLERDE AKADEMİK BAŞARININ YORDAYICISI OLARAK DERS ÇALIŞMA YAKLAŞIMLARI
  Sayfalar 441 - 455
  Hüseyin Hüsnü BAHAR , Fethi KAYALAR , Recep POLAT
 19. ŞÜKRAN MI DUYUYORUZ YOKSA MİNNETTAR MIYIZ?
  Sayfalar 411 - 440
  Zeynep KARATAŞ , Kıvanç UZUN
Dizinler
ETİK KURUL RAPORU

TR Dizin'in 2020 yılında zorunlu kıldığı "etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." kriteri çerçevesinde insan ve hayvan örneklemi olan nitel ve nicel saha araştırmaları için etik kurul onayı makaleye ek olarak verilmeli ve makalenin yöntem kısmında belge tarih ve sayısı belirtilerek etik kurallara uyulduğu ifade edilmelidir.