Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 596 - 614 2019-03-31

Finansal Kısıtlar ve İhracat İlişkisi: Türkiye Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım İmalat Sanayisi için Bir İnceleme
The Relationship between Financing Constraints and Exports: A Case of Turkish Fabricated Metal Products, Machinery, and Equipment Manufacturing Industry

Ömer Tuğsal DORUK [1]


Finansal kısıtlar, Türkiye ekonomisinde büyüme için önemli olan ihracat açısından oldukça önemli bir engel olma potansiyeline sahiptir. İhracat yapan firmaların dışsal finansmana erişiminde yaşadığı sorunlar ihracat için önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu çalışmada finansal kısıtlar ile ihracat arasındaki ilişki Türkiye imalat sanayisi içerisinde yer alan Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım sektöründe yer alan firmalar için Borsa Istanbul’da yer alan şirketler için 2006-2015 yılları arasında araştırılmaktadır. Çalışmada Gölge Değişkenli En Küçük Kareler ve Dinamik Sabit Etkiler modelleri kullanılarak ihracat ile finansal kısıtlar arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Ekonometrik analizde kullanılan modeller çerçevesinde içsellik, değişen varyans, otokorelasyon ve firmaların davranışının dinamik yapısı  kontrol edilerek  elde edilen sonuçlar, Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım sektöründe yer alan firmalar için finansal kısıtların ihracat üzerine ciddi anlamda ve olumsuz bir etkisi olduğunu göstermektedir. Çalışma, literatürde yer alan çalışmalardan ayrı olarak uyguladığı dinamik panel modelleri vasıtasıyla Türkiye ekonomisinde ihracat için önemli olan bir sektör olan Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım sektöründe yer alan firmalar açısından finansal kısıtlar ile ihracat arasındaki ilişkisiyi göstermektedir.

Financing constraints have the potential to become an important obstacle for exports which have significant importance for economic growth in the Turkish economy. The issues that firms face for access to external finance represents a significant issue for exports in the Turkish economy. In this study, the relationship between financing constraints and exports is examined for the Turkish fabricated metal products, machinery, and equipment sector in the period 2006-2015. By using the least squares dummy variable regression and dynamic fixed effects methods, the relationship between financing constraints and exports is examined.  The obtained findings from the econometric analyses, which endogeneity, heteroscedasticity, and autocorrelation and dynamic structure of firm behavior are controlled, show that financing constraints have a significant effect on exports in the fabricated metal products, machinery and equipment sector. This study, unlike the previous studies in the current literature, shows the relationship between financing constraints and exports for the firms operates in the fabricated metal products, machinery, and equipment sector by employing dynamic panel models.

 • Akarim, Y. D. (2013). The impact of financial factors on export decisions: The evidence from Turkey. Economic Modelling 35 (1), 305-308.
 • Bernini, M. ve Montagnoli, A. (2017). Competition and financial constraints: A two-sided story. Journal of International Money and Finance, 70, 88–109.
 • Bruno, G. S. F. (2005). Estimation and inference in dynamic unbalanced panel data models with small number of individuals. Stata Journal, 5(4), 473–500.
 • Castagnino, T., D’Amato, L. ve Sangiácomo, M. (2012). “How do Firms in Argentina get Financing to Export? Banco Central de la República Argentina”. Investigationes Económicas, Working Paper 2012/58, Kasım.
 • Chaney, T. (2013). Liquidity constrained exporters. NBER Working Paper no. 19170.
 • De Vos, I. D., Everaert, G.D., ve Ruyssen, I. (2015). Bootstrap-based bias correction and inference for dynamic panels with fixed effects. Stata Journal, 15 (4), 986-1018.
 • Doruk, Ö. T. (2017). Determinants of investment in the manufacturing sector in Turkey. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.
 • Dünya Bankası. (2018). World development indicators, 25.12.2018 tarihinde https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators adresinden erişilmiştir.
 • Egger, P., ve Kesina, M. (2013), Financial constraints and exports: Evidence from Chinese firms. CESifo Economic Studies, 59(4), 676–706.
 • Everaert, G., ve Pozzi, L. (2007). Bootstrap-based bias correction for dynamic panels. Journal of Economic Dynamics and Control, 31(4): 1160–1184.
 • Fauceglia, D. (2015). Credit constraints, firm exports and financial development: Evidence from developing countries. The Quarterly Review of Economics and Finance, 55, 53–66.
 • Falls, G. A. ve Natke, P.A. (2008). An empirical analysis of a Keynesian investment theory using Brazilian firm-level panel data. Journal of Post Keynesian Economics, 29(1), 501-519.
 • Fazzari, S., Hubbard, G., ve Petersen, B. (1988), financing constraints and corporate ınvestment. Brookings Papers on Economic Activity 1, 141–195.
 • Gezici, A.(2007). Investment under financial liberalization: Channels of liquidity and uncertainty. Yayımlanmamış Doktora Tezi, University of Massachusetts Amherst, ABD.
 • Gezici,A., Orhangazi, O. ve Yalçın, C. (2018). Exports and financing constraints evidence from Turkey. Review of Middle Eastern Economics and Finance, 14(1), doi:10.1515/rmeef-2017-0024
 • Goldsmith, Raymond W. (1969). Financial structure and development. New Haven, CT: Yale University Press.
 • Greenaway, D., Guariglia, A., ve Kneller, R. (2007). Financial factors and exporting decisions. Journal of International Economics, 73(2), 377–395.
 • Hasan, S. M. ve Sheldon, I. (2013). Credit constraints, technology choice and exports – a firm level study for Latin American countries. Review of Development Economics, 20(2), 547-560.
 • ISO (İstanbul Sanayi Odası). (2018). Sanayi şirketlerinde ar-ge faaliyetleri ve performansa etkileri, Tematik Rapolar-III, ISO Yayınları, İstanbul.
 • KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu). (2018). 25.12.2018 tarihinde https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler adresinden erişilmiştir.
 • Kiendrebeogo, Y. ve Minea, A. (2012). Financial factors and manufacturing exports: Theory and firm-level evidence from Egypt. CERDI, Etudes et Documents, E2012.21.
 • King, R. G., ve Levine, R. (1993). Finance and growth: Schumpeter might be right. Quarterly Journal of Economics, 108 (3), 717-737.
 • Kiviet, J. F. (1995). On bias, inconsistency and efficiency of various estimators in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 68, 53–78.
 • Levine, R. (1997). Financial development and economic growth: Views and agenda. Journal of Economic Literature, 35, 688-726.
 • Manole, V. ve Spatareanu, M. (2010). Exporting, capital investment and financial constraints. Review of World Economics, 146 (1), 23-37.
 • Manova, K. (2013). Credit Constraints, Heterogeneous Firms and International Trade. Review of Economic Studies, 80(2), 711–744.
 • McKinnon, R. I. (1973). Money and capital in economic development. Washington D.C.: Brookings Institution.
 • Melitz, M. (2003). The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity. Econometrica, 71(6), 1695–1725.
 • Muuls, M. (2008). Exporters and credit constraints. A firm-level approach. National Bank of Belgium Working Paper Research No. 139.
 • Nagaraj, P. (2014). Financial constraints and export participation in India, International Economics, 140, 19–35.
 • Schumpeter, J. A. (1911). The theory of economic development. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • SPK (Sermaye Piyasası Kurulu). (2018). Ekim Ayı İstatistik Bülteni, 25.12.2018 tarihinde http://www.spk.gov.tr/SiteApps/Yayin/AylikIstatistikBultenleri adresinden erişilmiştir.
 • Stiglitz, J. E., ve Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. American Economic Review; 71 (3), 393-410.
 • Shleifer, A. ve Vishny, R.W. (1986). Large shareholders and corporate control. The Journal of Political Economy, 94 (3), 461-488.
 • Wang, Xiao (2010). Financial constraints and exports. Department of Economics, University of Wisconsin, mimeo, Ekim.
 • Yaldız Hanedar, E. (2018). Firmaların ihracat kararları ve finansal kısıtlar, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018 6(ICEESS’ 18) 61–66.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2382-1042
Yazar: Ömer Tuğsal DORUK (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Doruk, Ö . (2019). Finansal Kısıtlar ve İhracat İlişkisi: Türkiye Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım İmalat Sanayisi için Bir İnceleme . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 596-614 . DOI: 10.26466/opus.479052