Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 2078 - 2092 2019-03-31

Domestic and Foreign Observations during Turkish Revolution and Turkish Modernisation (1923-1938)
Türk İnkılabı ve Türk Modernleşmesi Sürecinde Yurt İçi ve Yurt Dışı Gözlemler (1923-1938)

Mustafa KILINÇ [1]


Foundations of Turkish Republic were formed in Amasya Circular, Erzurum and Sivas Congresses.Turkish Public were unified in the leadership of Mustafa Kemal Atatürk.Turkish Revolution, launched through declaration of Turkish Republic in 1923, encompassed social, political, economical and societal fields.This new state was called as New Turkish Republic.The state had its roots in Kemalism Ideology.In this sense, Kemalism Ideology refers to modernization and development.The entrepreneurship skill of Atatürk, founder of Kemalism Ideology, and calm bevahiors underpin the success of new state initiatives.Said another way, building a new state is the ability of being active and patient to be able to determine the best time to act.  Law, domestic and foreign policy and economical conferences under the name of Revolution History courses were provided through prominent membes of Republican People’s Party (CHP) in order to establish New Turkish Republic. Turkish Reform Movement has its roots in Anatolia Plains and has become a unique reform movement. Public houses were one of the most effective revolutions of these reforms.New developments that occured in newly-established state took attention both inside and outside the country. These developments were included in the newspapers in domestic and foreign countries.While unique democratic movements originated in this period, CHP, the only political party, shared the same ideology with the new state.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temelleri Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde atılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk Halkı birbirine kenetlenerek bir bütün oluşturmuştur.  1923’te cumhuriyetin ilanıyla beraber Türk İnkılap Hareketleri; sosyal, siyasi, ekonomik ve toplumsal alanda hızlı bir şekilde başlamıştır. Yeni kurulan bu devlet Yeni Türkiye Devleti olarak isimlendirilmiştir. Devlet, Kemalizm ideolojisinde gerçekleşmiştir. Buradaki Kemalizm ideolojisi; modernleşme ve gelişme anlamlarında kullanılmıştır. Kemalizm ideolojisinin temelinde Atatürk’ün inşa kabiliyeti, girişkenliği ve itidalli davranışları yeni oluşumun başarı sırrıdır. Diğer bir ifadeyle yeni bir devlet kurma, bunu yaparken aktif olma, gerçekleştirmek istediği olayların uygun zamanını bekleme yeteneğidir. Yeni Türkiye Devleti’nin inşası için inkılap tarihi dersleri adı altında hukuk, dış-iç siyaset ve ekonomi konferansları CHP’nin etkili isimleri kanalıyla verilmiştir. Türk İnkılap hareketi Anadolu Yaylası’nda parlamış ve kendine has başkalığı olan inkılap hareketi olmuştur. Bu yenilik ve inkılapların bir tanesi de yurt genelinde etkili olan halk evleridir. Yeni devletteki yaşanan gelişmeler hem yurt içi hem de yurt dışında dikkat çekici olmuştur. Bu gelişmeler yurt içi ve yurt dışı basınında yer bulmuştur. Bu dönemde özgün demokratik gelişmeler yaşanırken dönemin tek partisi CHP ile devletin ideolojisi aynı olmuştur.

 • Alfred C. (1936, 22 Mart). Ulus. s. 4.
 • Atay, F, R. (1935, 13 Mayıs). Planlı Türkiye. Ulus. s. 1.
 • Atay, F, R. (1935, 23. Nisan). Yirmi üç nisan. Ulus. s. 1.
 • Atay, F, R. (1937, 21 Mart). İnkılap terbiyesi. Ulus. s. 1.
 • Atay, F, R. (1936, 27 Temmuz). Yeni Türkiye ve rolü. Ulus. s. 1.
 • Atay, F, R. (1936, 11 Haziran). Medeniyetçilik cephesi. Ulus. s. 2.
 • Atay, F, R. (1937, 28 Mart). Siyasi müsteşarlar. Ulus. s. 1.
 • Atay, N. (1936, 13 Sonkanun). İnkılap dersleri Recep Peker. Ulus. s. 2.
 • Atay, N. (1936, 14 Sonkanun ). İnkılap dersleri Recep Peker. Ulus. s. 2.
 • Bakacak A. (2014). Kemalizmi tarif etmek ya da inkılap tarihi dersleri. 3. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu. Sakarya: Türkiye. Ebook. S. 50-55.
 • Belge, B. (1936, 19 Nisan). Kemalist diplomasi. Ulus. s. 2.
 • Belge, B. (1936, 24 Mart). Yapıcı Kemalizm. Ulus. s. 2.
 • Belge, B. (1936, 7 Şubat). Türkiye ortada. Ulus. s. 2.
 • Belge, B. (1936, 10 Mayıs). Peker’in inkılap dersi. Ulus. s. 7.
 • Belge, B. (1937, 28 Şubat). Halk evleri. Ulus. s. 2.
 • Georges B. (1936, 19 Şubat). Ulus, s. 4-6.
 • Hanrf L. (1936, 6 Mart). Kemal Atatürk’ün memleketinde (Revve de France Gazetesinden). Ulus.
 • Hanrf, L. (1936, 6 Mart). Kemal Atatürk’ün memleketinde. Ulus. s. 4.
 • Hryy, H. (1937, 20 Mart). Türkiye’de kültür. Ulus. s. 4.
 • Hryy, H. (1937, 21 Mart). Türkiye’de kültür. Ulus. s. 4.
 • Hryy, H. (1937, 20 Mart). Türkiye’de kültür (Current History Dergisi). Ulus.
 • İnönü, İ. (1935, 12 İlkkanun). Ulus. s. 1.
 • Nabi, Y. (1936, 5 Eylül). Mili birliğin kıymeti. Ulus. s. 2.
 • Peker, R. (1936, 3 Temmuz). Ulus. s. 1.
 • Peker, R. (1935, 18 İlkkanun). 2. İnkılap dersini dün verdi. Ulus. s. 1-3.
 • Sovaj, M. (1935, 18 Ağustos). Bir Fransız gözüyle yeni Türkiye. Ulus. s. 2.
 • Sovaj, M. (1935, 11 Ağustos). Bir Fransız gözüyle yeni Türkiye. Ulus. s. 4.
 • Sovaj, M. (1935, 18 Ağustos). Bir Fransız gözüyle yeni Türkiye. Ulus. s. 2.
 • Sovaj, M. (1935, 16 Ağustos). Bir Fransız gözüyle yeni Türkiye. Ulus. s. 4.
 • Sovaj, M. (1935, 8 Ağustos). Bir Fransız gözüyle yeni Türkiye. Ulus. s. 4.
 • Sovaj, M. (1935, 14 Ağustos). Bir Fransız gözüyle yeni Türkiye. Ulus. s. 4.
 • Sovaj, M. (1935, 8 Ağustos). Bir Fransız gözüyle yeni Türkiye. Ulus. s. 4.
 • Tageblat, N, W. (1935, 21 Ağustos). Ulus. s. 2.
 • Tekin, A. (1936, 24 Ağustos). Kemalizm. Ulus. s. 4.
 • Turan, Ş. (1996). Türk devrim tarihi, 3.Kitap. Ankara: Bilgi Yayınevi,
 • Türk Dil Kurumu
 • Walter, LW. (1937 20 Sonkanun). Romans ve inkılap. Ulus. s. 6.
 • (1935, 14 Mayıs). Bay Recep Peker’in söylevi. Ulus. s. 1.
 • (1936, 08 Mayıs). Atatürk Türkiye’sinin hakiki yüzü Türkiye’nin planlı politikası. Ulus. s. 4.
 • (1936, 13 Mayıs). Şehrimizden geçen Amerikalı bir terbiyeci B. Hugk Vernon White. Ulus.
 • (1935, 29 Sonteşrin). Yeni Türkiye ve önderi. (Volkişer Beobackter Gazetesi 12.11.1935 tarihli sayısından). Ulus.
 • (1935, 29 Sonteşrin). Yeni Türkiye ve Önderi. Ulus. s. 4-5.
Birincil Dil tr
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8436-2874
Yazar: Mustafa KILINÇ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Kılınç, M . (2019). Türk İnkılabı ve Türk Modernleşmesi Sürecinde Yurt İçi ve Yurt Dışı Gözlemler (1923-1938) . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 2078-2092 . DOI: 10.26466/opus.498340