Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 123 - 138 2019-03-31

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Human Papilloma Virüsü ve Aşısına Yönelik Bilgi Düzeyleri
The Knowledge of Nursing Department Students about Human Papilloma Virus and Vaccine

Fatma BAŞAR [1] , Sevil ÇİÇEK [2] , Havva YEŞİLDERE SAĞLAM [3]


Bu araştırma, hemşirelik bölümü öğrencilerinin Human Papilloma Virüsü (HPV) ve aşısına ilişkin bilgi düzeylerini belirlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma tanımlayıcı niteliktedir. Araştırmaya bir üniversitenin Hemşirelik bölümünde okuyan 1. ve 4. sınıfa kayıtlı 216 öğrenci katılmıştır. Verilerin toplanmasında literatür taraması sonucunda araştırmacılar tarafından oluşturulan öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerine, HPV ve aşısına ilişkin sorulardan oluşan anket formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirmesi SPSS 21 paket programında yapılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.66±2.60 olup, %79.6’sı kız, %20.4’ü erkektir. Öğrencilerin %67.6’sının HPV’yi duyduğu ve %47.7’sinin HPV, %42.6'sının da HPV aşısı ile ilgili bilgi aldığı saptanmıştır. Öğrencilerin bu bilgileri daha çok okul eğitimlerinde öğretmenleri tarafından aldığı görülmüştür. Öğrencilerin HPV ve aşısına yönelik sorulardan oluşan bilgi formundan aldıkları puan ortalamaları ile sınıf, yaşadıkları yer, cinsel sağlık ile ilgili konuların aile içinde konuşulma durumu, cinsel sağlık ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ile ilgili bilgisi olma ve daha önceden HPV duyma ve bilgi alma durumu arasında anlamlı fark saptanmıştır. Öğrencilerin HPV ve aşısına yönelik yarıya yakının bilgi aldığı ancak bilgi düzeylerinin tam yeterli olmadığı saptanmıştır.

The aim of this study was to determine the level of knowledge about Human Papilloma Virus (HPV) and vaccine of nursing students and to raise awareness. The research is descriptive. 216 students enrolled in the 1st and 4th grades of the nursing department of Dumlupınar University Kütahya School of Health participated in the study. A questionnaire form consisting of questions about socio-demographic characteristics, HPV and vaccination of the students formed by the researchers as a result of the literature search was used to collect the data. The data were evaluated by SPSS 21 package program. The mean age of the students was 20.66 ± 2.60 years, 79.6% were female and 20.4% were male. It was determined that 67.6% of the students heard about HPV and 47.7% of them received HPV and 42.6% of them received information about HPV vaccine. It has been seen that the students mostly get this information by their instructors in school education. Students' knowledge about HPV and vaccine with the average score in the class, where they live, sexual health related issues in the family, the situation of sexual health and sexually transmitted infections and knowledge about the situation and previously learned between HPV hearing and information the difference was determined. Nearly half of the students received information about HPV and their vaccination, but their knowledge level was not sufficient.

 • Amukugo, H. J., Rungayi, B. R. ve Karera, A. (2018). Awareness, knowledge, attitude and practices regarding Human Papilloma Virus among female students at the University of Namibia. International Journal of Healthcare, 4(2), 51-7.
 • Bozkurt, Ö. D., Hadımlı, A., Şen, E., Öner, Ö. İ. ve Can, H. Ö. (2016). Hemşirelik öğrencilerinin Human Papilloma Virüs (HPV) enfeksiyonu ve aşısına yönelik bilgi ve görüşleri: Bölgesel farklılıklar. Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, 5, 23-48.
 • Burlamaqui, J. C. F., Cassanti, A. C., Borim, G. B., Damrose, E., Villa, L.L. ve Silva, L. (2017). Human Papillomavirus and students in Brazil: An assessment of knowledge of a common infection-preliminary report. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology, 83(2), 120-5.
 • Crosbie, E. J., Einstein, M. H., Franceschi, S. ve Kitchener, H. C. (2013). Human Papillomavirus and cervical cancer. The Lancet, 382, 889-99.
 • Çetin, O., Verit, F., Keskin, S., Zebitay, A. G., Deregözü, A., Usta, T. ve Yücel, O. (2014) Ergen kızların Human Papilloma Virüsü ve aşısı hakkındaki bilgi düzeyleri. Türk Ped. Arş., 49, 142-7. doi: 10.5152/tpa.2014.1545.
 • Dağ, H., Dönmez, S., Sezer, H., Şendağ, F., Sevil, Ü. ve Saruhan, A. (2015). The effects of two different teaching techniques on the knowledge level of nursing students about HPV. Gaziantep Medical Journal, 21(2), 90-8.
 • Eroğlu, K. ve Koç, G. (2014). Jinekolojik kanser kontrolü ve hemşirelik. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 1(2), 77-90.
 • Globocan, (2012). Global Cancer Observatory. All cancers (excluding non-melanoma skin cancer) estimated incidence, mortality and prevalence worldwide in 2012. http://globocan.iarc.fr/ Pag-es/fact_sheet-s_cancer.aspx. (Erişim Tarihi: 02.11.2018).
 • Güvenç, G., Akyüz, A. ve Seven, M. (2012). Hemşirelik yüksek okulu öğrencilerinin Human Papilloma Virüs enfeksiyonu ve aşıları ile ilgili bilgi ve tutumlarının belirlenmesi. Gülhane Tıp Dergisi, 54, 104-10. doi:10.5455/gulhane.18912.
 • Hino, P., Freitas, N. C., Onofre, P. S. C., Souza, K. L. ve Santos, O. J. (2016). Knowledge of undergraduate nursing students about Human Papillomavirus vaccine. Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste, 17(5), 586-92.
 • Khan, T. M., Buksh, M. A., Rehman, I. U. ve Saleem, A. (2016). Knowledge, attitudes, and perception towards human papillo-mavirus among university students in Pakistan. Papillomavirus Research, 2, 122-7.
 • Kürtüncü, M., Arslan, N., Alkan, I. ve Bahadır, Ö. (2018). 10-15 yaş arası kız çocuğu olan annelerin rahim ağzı kanseri ve HPV aşısı konusunda bilgi, tutum ve davranışları. Journal of Human Sciences, 15(2), 1072-85.
 • Labadiari, M., Marneras, C., Harisi, E., Argiropoulou, D., Stiga, I., Mouchaki, S, . . . Fouka, G. (2012). Socioeconomic factors, prior carrying out of Pap smear and knowing of the HPV-vaccine among nursing students. Health Science Journal, 6(2), 280-9.
 • Ozan, H., Demir, B. Ç., Atik, Y., Gümüş, E. ve Özerkan, K. (2011) Kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran hastaların Human Papilloma Virüs ve HPV aşısı hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 37(3), 145-8.
 • Özakar, Akça, S., Selen, F. ve Büyükgönenç, L. (2016) Hemşirelerin Human Papilloma virüs (hpv) enfeksiyonu ve hpv aşısı hakkındaki bilgi düzeyleri: Eğitim ve araştırma hastanesi örneği. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD), 13(2), 116-121.
 • Panobianco, M. S., Lima, A. D. F., Oliveira, I. S. B. ve Gozzo, T. D O. (2013). Knowledge concerning HPV among adolescent undergraduate nursing students. Texto & Contexto-Enfermagem, 22(1), 201-207.
 • Schiffman, M., Clifford, G. ve Buonaguro, F. M. (2009). Classification of weakly carcinogenic human papillomavirus types: Addressing the limits of epidemiology at the borderline. Infect Agent Cancer, 4, 1-8.
 • Schmotzer, G. L. ve Reding, K. W. (2013). Knowledge and beliefs regarding Human Papillomavirus among college nursing students at a Minority-Serving Institution. Journal of Community Health, 38(6), 1106-14.
 • Somer, A. (2008). Human Papillomavirus (HPV) aşıları. Çocuk Enfeksiyon Dergisi, 23(2), 96-101.
 • Unutkan, A. ve Yangın, H. B. (2016). Üniversite öğrencilerinin Human Papilloma Virüs aşısına ilişkin bilgi ve görüşlerinin değerlendirilmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 15(2), 151-8.
 • World Cancer Report, (2014). http://www.iarc. fr/en/publications/books/wcr/wcr-order.php (Erişim Tarihi: 04.03.2017).
 • WHO, (2017). World Health Organization. Human Papillomavirus vac-cines: WHO position paper. Weekly Epidemiological Record, 19(92): 241-68. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255353/-WER9219.pdf;jsessionid=DA9B8319D5C0DAEBFDBB973775-C00C7B?sequence=1. (Erişim Tarihi: 01.11.2018).
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4288-9111
Yazar: Fatma BAŞAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6478-4236
Yazar: Sevil ÇİÇEK
Kurum: Gazi Üniversitesi

Orcid: 0000-0001-8311-3745
Yazar: Havva YEŞİLDERE SAĞLAM
Kurum: ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Başar, F , Çi̇çek, S , Yeşi̇ldere Sağlam, H . (2019). Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Human Papilloma Virüsü ve Aşısına Yönelik Bilgi Düzeyleri . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 123-138 . DOI: 10.26466/opus.499635