Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 1786 - 1808 2019-03-31

The Raid of the Porte and Its International Repercussions According to the British Press
İngiliz Yazılı Basınına Göre Bab-ı Ali Baskını ve Uluslararası Sonuçları

Özgür ÇINARLI [1] , İsmail SAFİ [2]


In 23th January 1913, Union and Progress Party organized a coup against the leading Kamil Pasha Cabinet and aquired power. This coup is named as “the raid of the Porte”. The main reason of the coup was Kamil Pasha Cabinet’s acceptance of the memorandum of the Great Prowers, which was given after the defeat of the Ottoman forces in the first Balkan War and included the surrender of one of the oldest capitals of Edirne and the Islands in the Eagean sea. The aim of the Union and Progress Party was the protection of these reagions, by monopolizing every possibility at hand. The raid of the Porte, an important breakpoint in Turkish politics, is an important area under the leadership of Enver Paşa. In the history of democracy in Turkey,one of the first coups can be seen as a consequence of the monopolization of political power by the Union Committee and Progress. However, they could not be successful in reaching this aim. This work observes the process and the repercussions of the coup by using the British print media, and puts forward the failure of its aim, with its internal and external reasons.

23 Ocak 1913 tarihinde, İttihat ve Terakki Partisi, iktidardaki Kamil Paşa Hükümetine karşı bir darbe yaparak iktidarı ele geçirmiştir. Bu darbe tarihe Bab-ı Ali Baskını olarak geçmiştir. Darbenin nedeni 1. Balkan Savaşında Osmanlı Devletinin uğradığı yenilgi sonucunda, Büyük Güçlerin Osmanlı Devletine Ege’deki adaların ve eski başkentlerden biri olan Edirne şehrinin teslim edilmesi yönündeki Notasına Kamil Paşa Hükümetinin olumlu yanıt vermek üzere oluşudur.İttihat ve Terakki’nin amacı ise eldeki tüm olanakları kullanarak bu bölgelerin elde tutulmasıdır. Ancak bu amacı gerçekleştirebilmesi mümkün olmamıştır. Enver Paşa öncülüğünde gerçekleşen ve Türk siyasi hayatında önemli bir kırılma noktası olan Bab-ı Ali Baskını önemli bir yer teşkil eder. Demokrasi tarihimizdeki ilk darbelerden biri olarak niteleyebileceğimiz bıu olayla birlikte İttihat ve Terakki’nin tek başına yönetimi ele geçirmesi sonucu ortaya çıkar.  Bu çalışmada Bab-ı Ali Baskını, İngiliz yazılı basın kaynaklarına dayanarak, süreç ve sonuçlarıyla incelenirken, Ege’deki adaların ve Edirne’nin elde tutulması konusunda başarılı olunamaması, iç ve dış nedenleriyle ele alınmaktadır.

 • Dundee Evening Telegraph and Post. (1913, 3 Şubat).
 • Gloucaster Journal. (1913, 25 Ocak).
 • Sunderland Daily Echo. (1913, 24 Ocak).
 • Sunderland Daily Echo. (1913, 25 Ocak).
 • The Aberdeen Daily Journal. (1913, 6 Ocak).
 • The Aberdeen Daily Journal. (1913, 25 Ocak).
 • The Aberdeen Daily Journal. (1913, 27 Ocak).
 • The Courier. (1913, 13 Ocak).
 • The Courier. (1913, 25 Ocak).
 • The Courier. (1913, 27 Ocak).
 • The Courier. (1913, 28 Ocak).
 • The Courier. (1913, 31 Ocak).
 • The Daily Express. (1913, 25 Ocak).
 • The Daily Express. (1913, 30 Ocak).
 • The Derby Daily Telegraph. (1913, 24 Ocak).
 • The Derby Daily Telegraph. (1913, 27 Ocak).
 • The Derby Daily Telegraph. (1913, 29 Ocak).
 • The Devon and Exeter Gazette. (1913, 25 Ocak).
 • The Devon and Exeter Gazette. (1913, 28 Ocak).
 • The Evening News. (1913, 23 Ocak).
 • The Evening News. (1913, 24 Ocak).
 • The Evening News. (1913, 25 Ocak).
 • The Evening News. (1913, 30 Ocak).
 • The Evening Telegraph and Post. (1913, 9 Ocak).
 • The Evening Telegraph and Post. (1913, 29 Ocak).
 • The Evening Telegraph and Post. (1913, 31 Ocak).
 • The Falkirk Herald. (1913, 25 Ocak).
 • The Fife Free Press. (1913, 25 Ocak).
 • The Mancester Courier. (1913, 28 Ocak).
 • The Manchester Courier. (1913, 10 Ocak).
 • The Manchester Courier. (1913, 13 Ocak).
 • The Manchester Courier. (1913, 23 Ocak).
 • The Manchester Courier. (1913, 25 Ocak).
 • The Manchester Courier. (1913, 28 Ocak).
 • The Manchester Courier. (1913, 30 Ocak).
 • The Manchester Courier. (1913, 31 Ocak).
 • The Manchester Courier. (1913, 6 Ocak).
 • The Manchester Courier. (1913, 7 Ocak).
 • The Nottingham Evening Post. (1913, 24 Ocak).
 • The Scotsman. (1913, 28 Ocak).
 • The Western Times. (1913, 10 Ocak).
 • The Western Times. (1913, 25 Ocak).
 • The Yokshire Evening Post. (1913, 24 Ocak).
 • The Yorkshire Evening Post. (1913, 30 Ocak).
 • The Yorkshire Post. (1913, 25 Ocak).
 • The Yorkshire Post. (1913, 28 Ocak).
 • The Yorkshire Post. (1913, 31 Ocak).
 • Tounton Courier. (1913, 29 Ocak).
 • Western Daily Press. (1913, 25 Ocak).
 • Yorkshire Telegraph and Star. (1913, 23 Ocak).
 • Yorkshire Telegraph and Star. (1913, 24 Ocak).
 • Yorkshire Telegraph and Star. (1913, 25 Ocak).
 • Yorkshire Telegraph and Star. (1913, 27 Ocak).
 • Yorkshire Telegraph and Star. (1913, 30 Ocak).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9436-9284
Yazar: Özgür ÇINARLI
Kurum: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3672-5754
Yazar: İsmail SAFİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Çınarlı, Ö , Safi̇, İ . (2019). İngiliz Yazılı Basınına Göre Bab-ı Ali Baskını ve Uluslararası Sonuçları . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 1786-1808 . DOI: 10.26466/opus.512811