Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 1752 - 1761 2019-03-31

Sosyal Destek ve Sosyal Desteğin Psikolojik İyi Oluşa Etkisi
Explaining Social Support and Its Effect on Psychological Well-being

Enver SARI [1] , Mustafa ŞANAL [2] , Cahit KAYA [3]


Bu makalenin amacı sosyal destek ile ilgili giriş niteliğinde bilgi vermektir.  Sosyal destek ile ilgili çeşitli tanımlar, sosyal desteğin boyutları, algılanan sosyal desteğe karşın alınan sosyal destek, sosyal destek modelleri, sosyal destek ve öz yeterlilik arasındaki ilişki ve sosyal desteğin desteği alan ve sunan üzerindeki etkileri açıklanmıştır. Literatürde sosyal destek genelde iki boyutta incelenmiştir:  yapısal sosyal destek ve fonksiyonel sosyal destek. Yapısal sosyal destek, sosyal ilişkilerin varlığını, miktarını ve  yoğunluğunu ifade etmekte bunula beraber, fonksiyonel sosyal destek sosyal ilişkilerin kalitesini, ve sosyal destek alanlara sunulan kaynakların fonksiyonel olma durumlarını ve çeşitlerini incelemektedir  Bunun sosyal destek, alınan ve algılanan sosyal destek olarak iki kısma ayrılmıştır. Sosyal destek ile ilgili araştırmalar sosyal destek stresin etkilerini azaltmakla beraber ruh sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturmaktadır. Bunun yanında sosyal desteğin öz yeterliliğe ilişkin olumlu etkileri de literatürde belirtilen konulardan bir tanesidir. Sonuc olarak, sosyal destek zihinsel ve fiziksel sağlık üzerine potansiyel olumlu etkide bulunabilir. Bu makale sosyal destek ile ilgili giriş niteliğinde bilgi sahibi olmak isteyenler için bir araç olarak kullanılabilir. 

The aim of this paper is to give introductory information regarding social support. A brief literature review regarding social support was performed. Using the review, background information, definitions of social support, different aspects of social support, the relationship between social support and self-efficacy, social support models (i.e. main effect model, and stress buffering effect model) and the effect of social support on recipient and provider are explained. The literature indicated there are two dimensions of social support: structure social support and functional social support. Structural social support refers to existence, quantity, and density of social relationships, whereas functional social support refers to quality of social relationships and type and functionality of resources provided to recipient (Chronister, 2009). In addition to it, social support is divided into two categories: perceived versus received social support. Research shows that social support has positive effect on psychological well-being. Overall, social support has potential beneficial effects on mental and physical health. The paper can be a useful tool for someone who aims to have a general overview of those constructs. 

  • Chronister, J. (2009). Social support and rehabilitation: Theory, research and measurement. In F. Chan, E. Da Silva Cardoso & J. A. Chronister (Eds.), (pp. 149-183). New York, NY US: Springer Publishing Co.
  • Chronister, J. A., Johnson, E. K., & Berven, N. L. (2006). Measuring social support in rehabilitation. Disability & Rehabilitation, 28(2), 75-84. doi: 10.1080/09638280500163695
  • Chronister, J., Chih, C. C., Frain, M., & Da Silva Cardoso, E. (2008). The relationship between social support and rehabilitation related outcomes: A meta-analysis. Journal of Rehabilitation, 74(2), 16-32.
  • Dreer, L. E., Berry, J., Rivera, P., Snow, M., Elliott, T. R., Miller, D., Little, T. D. (2009). Efficient assessment of social problem-solving abilities in medical and rehabilitation settings: a rasch analysis of the social problem solving inventory-revised. Journal of Clinical Psychology, 65(7), 653-659. Dumont, M., & Provost, M. A. (1999). Resilience in adolescents: Protective role of social support, coping strategies, self-esteem, and social activities on experience of stress and depression. Journal of Youth and Adolescence, 28(3), 343-363. doi: 10.1023/A:1021637011732
  • Helgeson, V. S. (2003). Social support and quality of life. Quality of Life Research, 12, 25-31.
  • Lazarus RS, Folkman S. (1984). Stress Appraisal and Coping. New York:Springer
  • Mullen, B. & Suls, J. (1982). The effectiveness of attention and rejection coping styles: A meta-analysis of temporal differences. Journal of Psychometric Research, 26, 43-49.
  • Schwarzer, R., & Knoll, N. (2007). Functional roles of social support within the stress and coping process: A theoretical and empirical overview. International Journal of Psychology, 42(4), 243-252. doi: 10.1080/00207590701396641
  • Schwarzer, R., & Leppin, A. (1992). Social support and mental health: A conceptual and empirical overview. In L. Montada, S. Filipp & M.J. Lerner (Eds.). Life crisis and experiences in adulthood (pp. 438-458). Hillsdale, NJ: Earlbaum.
  • Shumaker, S. A., & Brownell, A. (1984). Toward a theory of social support: Closing conceptual gaps. Journal of Social Issues, 40(4), 11-36. doi: 10.1111/j.1540-4560.1984.tb01105.x
Birincil Dil en
Konular Psikoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7623-6832
Yazar: Enver SARI

Orcid: 0000-0002-3293-8154
Yazar: Mustafa ŞANAL

Orcid: 0000-0003-0757-320X
Yazar: Cahit KAYA (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Sarı, E , Şanal, M , Kaya, C . (2019). Explaining Social Support and Its Effect on Psychological Well-being . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 1752-1761 . DOI: 10.26466/opus.519489