Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 2245 - 2262 2019-03-31

Avrupa Birliğinde Hegemonya Sorunu ve Almanya
Germany and The Hegemony Question in The European Union

Mehmet SOYTÜRK [1]


Avrupa Birliği’nin kuruluş amaçlarından biri Avrupa kıtasındaki savaşlara son vermekle beraber çıkabilecek olası savaşları önlemektir. Avrupa’da günümüze kadar çıkmış olan savaşların birçoğunun sebebi Kıta Avrupa’sındaki devletlerin aralarındaki hegemonya mücadeleleriydi. Kıtada söz sahibi olmak isteyen ve hatta kıtanın birçok ülkesini hükmü altına almak isteyen ülkelerden biri olan Almanya iki dünya savaşının çıkmasına sebep olmuştur. İki dünya savaşında da Almanya’nın saldırısına uğrayan ve mağdur edilen Fransa özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra Almanya’nın kontrol altında tutulması gerektiğini ifade ederek çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Nihayetinde Avrupa’da birliğe giden yolun başlangıcı olarak kabul edilen Avrupa Kömür Çelik Teşkilatı’na tanınan yetkilerle Almanya’nın en azından belli sektörleri dolaylı da olsa kontrol altına alınabilecekti. Almanya ile bunca kanlı tecrübeler yaşamış olan ülkelerin buna rağmen son yıllarda farklı beklentiler içerisine girdiğine şahit olmaktayız. Birliğe üye bazı ülkelerin yönetici ve siyasetçileri Almanya’nın Birlik içerisinde daha fazla sorumluluk alması gerektiğini açıkça ifade etmektedirler. Harici bu beklentilerle beraber Almanya dahilinde de benzer sesler yükselmektedir. Almanya’nın Birlik içerisindeki rolünün analizi ile beraber Charles Kindleberger’in hegomonik istikrar teorisi eşiğinde bu beklentiler analiz edilmeye çalışılmıştır.

One of the reasons for founding the European Union is the ending of wars and the prevention of new wars in the European continent. The reasons for most wars on the European continent were the hegemony struggle between European sovereign powers. One of those who was responsible for the wars is Germany. Because France was attacked by Germany in both world wars, for this reason it was a special concern for France to bring Germany under international control. The European Steel Union was also founded with the intention of keeping Germany under control in this sector at least so that it would not be a danger to the continent again. Despite the bloody experiences with Germany some countries are convinced that Germany takes more responsibility. But similar voices are heard meanwhile also within Germany. Our intention is to analyze Germany's role and to analyze the expectations of Germany in the context of the stability theory of Charles Kindleberger.

 • Aschauer, W. (2017). Das Gesellschaftliche Unbehagen in der EU, Springer Verlag, Wiesbaden.
 • Baumann, R. (2007). Deutschland als Europas Zentralmacht, Handbuch zur Deutschen Aussenpolitik, Verlag für Sozialwissenschaften, Wies-baden.
 • Bredow, W. (2006). Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
 • Geiger, W. (2017). Die Ermüdung der Demokratie, Humanities Online, Frankfurt.
 • Gollwitzer, H. (1972). Geschichte des Weltpolitischen Denkens, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.
 • Jerabek, M. (2011). Deutschland und die Osterweiterung der Europäischen Union, Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
 • Kleine, M. (2004). Die Reaktion der EU auf den 11. September, LIT Verlag, Münster.
 • Kiehen, H.- E. (2016). Angela Merkels Flüchtlingspolitik - Eine Bilanz des Versagens, BoD Books on Demand, Deutschland.
 • Menzel, U. (2015). Die Ordnung der Welt. İmperium und Hegemonie in der Hierarchie der Staatenwelt, Suhrkamp Verlag, Berlin.
 • Münkler, H. (2007). Imperien, Rowohlt, Hamburg.
 • Milosevic, N. (2012). Deutsche Kriegsbeteiligung und Verweigerung, Diplomica Verlag, Hamburg.
 • Reinhard Rode, R. (2002). Weltregieren durch İnternationale Wirtschafts-organisationen, LIT Verlag, Münster.
 • Sikorski, R. (2011). Deutsche Macht fürchte ich heute weniger als deutsche Untätigkeit, https://dgap.org/de/node/20029, (erişim 20.02.2018).
 • Sikorski, R. (2011). Ich fürchte die deutsche Untätigkeit. http://www.zeit.de/2011/49/P-Europa, (erişim 20.02.2018).
 • Sönmezoğlu, F. (2012). Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, Der Yayınları, İstanbul.
 • T-Online (2015). http://www.t-online.de/nachrichten/ausland/krisen/id_-72814542/us-kritik-an-merkels-ukraine-politik-ich-glaube-ihr-macht-einen-grossen- “fehler-.html, (erişim 28.02.2018)
 • Woyke, W. (1984). Europäische Gemeinschaft-Europäisches Parlament-Eu-ropawahl, Springer Verlag, Wiesbaden.
 • Zielenka, J. (2006). Europe as Empire, Oxford University Press, Oxford.
 • Zimmerman, H. & Andreas Dür, A. (2016). Key Contrversies in European-Integration, Palgrave, London.
Birincil Dil tr
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9011-3660
Yazar: Mehmet SOYTÜRK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Soytürk, M . (2019). Avrupa Birliğinde Hegemonya Sorunu ve Almanya . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 2245-2262 . DOI: 10.26466/opus.525395