Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 2324 - 2336 2019-03-31

Diversity Management in Turkish Enterprises
Türk İşletmelerde Çeşitlilik Yönetimi

Susran Erkan EROĞLU [1] , Vahit ÇALIŞIR [2]


This report is a part of the project "Diversity management and as answer for demographic changes".The project is a continuation of the research on diversity management in Visegrad countries implemented by Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Jozefow, (Poland), Seged University (Hungary), Matej Bel university in Banska Bystrica (Slovakia) and University of international relations and public relations in Prague (Czech republic) The main aim of the research is to examine demographic changes and their influence on job market. In this article Turkish sample was conducted a research for examination of demographic changes and their influence on job market in the framework of diversity management. The findings of the research show that homogeneity of different variables in Turkish enterprises are exclusively in the tendency of turning into heterogeneity. In a comparative sense it can be said that there is no dramatic difference between Turkish enterprises and V4 countries in scope of diversity management.

Bu rapor "Çeşitlilik yönetimi ve demografik değişiklikler" projesinin bir parçasıdır. Proje, Alcide De Gasperi Üniversitesi Jozefow (Polonya), tarafından uygulanan Visegrad ülkelerinde çeşitlilik yönetimi araştırmalarının bir devamı niteliğindedir. Seged Üniversitesi (Macaristan), Banska Bystrica'daki (Slovakya) Matej Bel Üniversitesi ve Prag'daki Uluslararası İlişkiler ve Halkla İlişkiler Üniversitesi (Çek Cumhuriyeti) ortak olarak çalışmaya katılmışlardır. Araştırmanın temel amacı, demografik değişimleri ve iş piyasasına etkilerini incelemektir. Bu makalede, Türkiye örnekleminin demografik değişiklikleri ve iş piyasası üzerindeki etkilerinin çeşitlilik yönetimi çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın sonuçları Türk işletmelerdeki değişkenlerin homojenliğinde heterojenliğe doğru bir değişmeyi çeşitlilik yönetimi açısından barındırdığını göstermektedir. Karşılaştırmalı bir yaklaşımla çeşitlilik yönetmi açısından Türk işletmeler ve V4 (Alcide De Gasperi Üniversitesi Jozefow (Polonya), Seged Üniversitesi (Macaristan), Banska Bystrica'daki (Slovakya) Matej Bel Üniversitesi ve Prag'daki Uluslararası İlişkiler ve Halkla İlişkiler Üniversitesi (Çek Cumhuriyeti) ülkeleri arasında dramatic bir farklılığın olmadığı söylenebilir. Sonuç olarak çeşitlilik yönetimi Türk işletmelerce uylanmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmanın sonuçları yapılacak çalışmalar için öncül değerindedir.

 

 • Cox, T.H. & Blake, S. (1991). Managing Cultural Diversity: Implications for Organizational Competitiveness. The Executive, 5, 45-56.
 • http://www.businessdictionary.com/definition/diversity-management.html (Access date: 15.03.2019)
 • http://www.diversityjournal.com/4226-seven-steps-to-effective-diversity-management/ (Access date: 01.02.2019)
 • https://hr.berkeley.edu/hr-network/central-guide-managing-hr/managing-hr/interaction/diversity/introduction (Access date: 07.01.2019)
 • https://hr.berkeley.edu/hr-network/central-guide-managing-hr/managing-hr/interaction/diversity/concepts (Access date: 17.03.2019)
 • Kirton, G., & Greene, A. M. (2010). What does diversity management mean for the gender equality project in the United Kingdom? Views and experiences of organizational “actors”. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 27(3), 249-262.
 • Knight, D., Pearce, C. L., Smith, K. G., Olian, J. D., Sims, H. P., Smith, K. A., & Flood, P. (1999). Top management team diversity, group process, and strategic consensus. Strategic Management Journal, 20(5), 445-465.
 • Loden, M. & Rosener, J.B., (1991). Workforce America! Managing Employee Diversity as a Vital Resource. Illinois: Business One Irwin.
 • MacGillivray, E. D., Beecher, H. J. M., & Golden, D. (2008). Legal developments–Global diversity and developments impacting workforce management in Asia. Global Business and Organizational Excellence, 27(5), 65-76.
 • National Report Poland, Slovakia, Czech Republic, Hungary, (2016). Diversity Management in the V4 Countries, as an Answer for Demographic Changes.
 • Thomas Jr, R. R. (2011). The management of workforce diversity: A continuing evolution. Employment Relations Today, 38(3), 1-9.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1522-9652
Yazar: Susran Erkan EROĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6575-8988
Yazar: Vahit ÇALIŞIR

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Eroğlu, S , Çalışır, V . (2019). Diversity Management in Turkish Enterprises . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 2324-2336 . DOI: 10.26466/opus.530350