Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 1568 - 1600 2019-03-31

İzleyici ve İçerik Etkileşimi Bağlamında Yeni Bir YouTube Fenomeni Olarak Otonom Duyusal Meridyen Tepki (ASMR) Etkisinin Deri İletkenliği Ölçümü (GSR) Tekniği ile İncelenmesi
Investigation of the Effect of Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR) as a New YouTube Phenomenon in the Context of Audience and Content Interaction with Galvanic Skin Response (GSR) Measurement Technique

Behiç Alp AYTEKİN [1]


Dünyanın en popüler video paylaşım platformu Youtube’da günümüz itibariyle yaklaşık 5.2 milyon otonom duyusal meridyen tepki (ASMR) videosu bulunmaktadır. ASMR videoları kullanıcılar tarafından uzun saatler boyunca ve seriler halinde izlenmekte, hatta sadece bu tarz videolardan oluşan özel ASMR Youtube kanalları yer almaktadır. Bu içeriklerin Youtube üzerinde neden bu kadar popüler olduğu sorusu gündeme geldiğinde ise ASMR videolarının çoğu durumda kullanıcıların kaygı düzeylerini azaltma ve izleyicisini rahatlatması yönünde psikolojik çıktılarının olduğunu bulgulayan bilimsel araştırmalar gündeme gelmektedir. ASMR içeriklerinin Youtube iletişim kanalından çıkarak profesyonel medya içerik üretimi ekosistemine dâhil olması, konunun psikolojik boyut ve çıktılarının yanı sıra, medya ve iletişim çalışmaları bağlamında da tartışılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Youtube’da yer alan popüler ASMR videolarından ve ASMR tekniği ile prodüksiyonu yapılmış reklamlardan oluşan seçili bir içerik katılımcılara sunulmuştur (n=10). Metodoloji dâhilinde katılımcılardan elektrodermal (GSR) ve kalp hacim (PPG) verileri nicel olarak toplanmış; aynı zamanda gözlem ve derinlemesine görüşme yöntemleri ile de nicel çıktılar desteklenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar bağlamında, içerikleri deneyimleyenlerden motivasyonel anlamda rahatlayanlar kadar, görüntülerden çeşitli değişkenler doğrultusunda rahatsız olanların da varlığı gözlemlenmiştir. Bu motivasyonel değişimlerin, gösterilen içerik üzerinden marka, ürün veya hizmet ile ilgili nasıl bir iletişim ve etkileşim çıktısı sağladığı da tespit edilmiştir. Medya ve iletişim çalışmaları literatüründe ASMR içeriklerinin etkilerine yönelik sonuçlara böyle bir karma metodoloji ile bakılmamış olması, araştırmanın orijinal yönü olarak dikkat çekmektedir. Bu araştırmadan elde edilen sonuçların, ASMR içerikleri üzerinden medya ve iletişim literatürü bağlamında gerçekleştirilebilecek teorik ve uygulama temelli çalışmalara zemin oluşturabileceği düşünülmektedir. 

There are approximately 5.2 million autonomous sensory meridian response (ASMR) videos on YouTube which the world's most popular video sharing platform. Users watch ASMR videos for long hours and in series, and there are even individual ASMR YouTube channels consisting of such videos. When the question is coming up of why these contents are so popular on YouTube, scientific researches revealing that ASMR videos have psychological outputs in most cases to reduce the anxiety levels of the users and to relieve the audience. The inclusion of ASMR content in the professional media content production ecosystem by opting out of the YouTube communication channel created the need to discuss the context of media and communication studies as well as the psychological dimensions and outcomes of the issue. In this context, selected content consisting of popular ASMR videos on YouTube and produced advertisements with ASMR technique was presented to the participants (n=10). Electrodermal (GSR) and heart-volume (PPG) data were quantitatively collected from the participants. At the same time, quantitative outputs were supported with observation and in-depth interview methods. In the context of the results obtained from the study, as well as those who are relieved in terms of motivation from those who experience the contents, the presence of those who are disturbed in the direction of various variables have been observed. It has also been determined how these motivational changes provide communication and interaction output related to brand, product or service through the content shown. The fact that the results regarding the effects of ASMR contents in the media and communication studies literature have not been examined with such a mixed methodology is noteworthy as the original aspect of the research. It is thought that the results obtained from this research can be the basis of theoretical and practical studies which can be realized in the context of media and communication literature via ASMR contents. 

 • Banissy, M. J., Jonas, C. ve Cohen Kadosh, R. (2014). Synesthesia: An introduction. Frontiers in Psychology, 5, 1414 doi: 10.3389/fpsyg. 2014.01414
 • Barratt, E. L. ve Davis, N. J. (2015). Autonomous sensory meridian response (ASMR): A flow-like mental state. PeerJ- Life and Envi-ronment, 3(e851). https://doi.org/10.7717/peerj.851
 • Barratt, E. L., Spence, C. ve Davis, N. J. (2017). Sensory determinants of the autonomous sensory meridian response (ASMR): Unders-tanding the triggers. PeerJ, 5, e3846.
 • BBC News Türkçe. (2019). Youtube’un Yeni Trendi ASMR. Erişim: 30 Ocak 2019, https://twitter.com/bbcturkce/status/109064222802-2779904
 • Boucsein, W. (2012). Electrodermal activity. Heidelberg: Springer.
 • Briggs, C. (1986). Learning how to ask: A sociolinguistic appraisal of the role of the interview in social science research. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Copeland, L. (2017). How researchers are beginning to gently probe the science behind ASMR. Erişim: 02 Aralık 2019, https://www.smithsonianmag.com/science-nature/researchers-begin-gently-probe-science-behind-asmr-180962550/
 • Dogtiev, A. (2019). YouTube revenue and usage statistics (2018). Erişim: 02 Kasım 2019, http://www.businessofapps.com/data/youtube-statistics/
 • Fredborg, B. K., Clark, J. M. ve Smith, S. D. (2018). Mindfulness and autonomous sensory meridian response (ASMR). PeerJ, 6, e5414.
 • Gibson, C. (2014). Gentlewhispering and ASMR: The voice that triggers euphoria and seven million youtube views. Erişim: 14 Şubat 2019, https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/-features/gentlewhispering-the-voice-that-triggers-euphoria-and-seven-million-youtube-views-9929538.html
 • Gülmez, E. (2017). Marka tercihinde duyuların rolü: Starbucks ve Kah-ve Dünyası markalarının duyusal markalama açısından karşılaştırılması. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergi-si, 5(1), 58-84.
 • Haglage, A. (2018). Is ASMR the secret to treating anxiety and depression? Science is starting to think so. Erişim: 15 Şubat 2019, https://www.yahoo.com/lifestyle/asmr-secret-treating-anxiety-depression-science-starting-think-230528062.html
 • Hammill, G. (2005). Mixing and Managing Four Generations of Employees. FD Magazine Online, 12(2), http://fdu.edu/newspubs/-magazine/05ws/generations.htm
 • Hostler, T. (2018). ASMR videos could be a new digital therapy for mental health. Erişim: 15 Şubat 2019, https://theconversation.com/amp/mental-health-asmr-videos-could-be-a-new-digital-therapy-100989?__twitter_impression=true
 • Howe, N. ve Strauss, W. (1992). Generations: The history of America’s future 1584 to 2069. New York: Quill Publications.
 • İcil Tuncer, A. ve Tuncer, M. U. (2016). Eğlence reklamlarının viral uygulamaları ve Z kuşağı üzerinden bir değerlendirme. TRT Aka-demi Dergisi, 1(1), 210-229.
 • İçözü, T. (2019). ASMR YouTube’dan sonra reklamlarda da öne çıkıyor. Erişim: 15 Şubat 2019, https://webrazzi.com/2019/02/04/asmr-youtubedan-sonra-reklamlarda-da-one-cikiyor/
 • iMotions. (2017). Galvanic skin response: The complete pocket guide. Denmark: iMotions.
 • Johnson, L. (2019). Millions of Americans just learned what ASMR is from Michelob Ultra’s Super Bowl commercial — but they aren't loving it. Erişim: 02 Kasım 2019, https://www.businessinsider.com/michelob-ultras-asmr-super-bowl-commercial-2019-2019-2
 • Jung, C. G. (2003). Dört arketip. (Z. A. Yılmazer, çev.). İstanbul: Metis.
 • Lindstrom, M. (2005). Duyular ve marka. (Ü. Şensoy, çev.). İstanbul: Optimist Yayınları.
 • Maxouris, C. (2019). ASMR has been around for almost a decade, but you probably hadn’t heard of it before this Super Bowl ad. Erişim: 02 Aralık 2019, https://edition.cnn.com/2019/02/04/us/asmr-super-bowl-trnd/index.html
 • McDonnell, A. (2019). ASMR Goes Mainstream With Super Bowl Commercial. Erişim: 02 Aralık 2019, https://www.rollingstone.com/culture/culture-news/asmr-super-bowl-ad-zoe-kravitz-brain-orgasm-789542/
 • Miller, J. (2015). Whispering on the internet is paying this woman’s rent. Erişim: 02 Aralık 2019, https://www.cosmopolitan.com/-lifestyle/a40025/gentlewhispering-maria-internets-most-fascinating/
 • Molitor, D. (2017). The sensory potential. Erişim: 18 Şubat 2019, https://www.womanwise.com/2011/04/the-sensory-potential/
 • Poerio, G. L., Blakey, E., Hostler, T. J. ve Veltri, T. (2018). More than a feeling: Autonomous sensory meridian response (ASMR) is characterized by reliable changes in affect and physiology. PloS One, 13(6), e0196645.
 • Richard, C. (2016). Interview with Jennifer Allen, the woman who coined the term, “Autonomous Sensory Meridian Response” (ASMR). Erişim: 02 Aralık 2019, https://asmruniversity.com/2016/05/17/jennifer-allen-interview-coined-asmr/
 • Richard, C. (2017). Undergraduate student shares results of research project about ASMR and anxiety. Erişim: 16 Şubat 2019, https://asmruniversity.com/2017/07/01/stacey-watkins-asmr-research-anxiety/
 • Schröder, A., Vulink, N. ve Denys, D. (2013). Misophonia: diagnostic criteria for a new psychiatric disorder. PloS One, 8(1), e54706.
 • Shimmer, G. S. R. (2019). Shimmer GSR+ Unit. Erişim: 18 Şubat 2019, http://www.shimmersensing.com/products/shimmer3-wireless-gsrsensor
 • Smith, S. D., Katherine Fredborg, B. ve Kornelsen, J. (2017). An examination of the default mode network in individuals with autonomous sensory meridian response (ASMR). Social Neuroscience, 12(4), 361-365.
 • Social, W. A. (2018). Digital in 2018 in Western Asia Part. Erişim: 02 Ka-sım 2019, https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-in-western-asia-part-1-northwest-86865983
 • Statista. (2019). Super Bowl average costs of a 30-second TV advertisement from 2002 to 2019 (in million U.S. dollars). Erişim: 02 Kasım 2019, https://www.statista.com/statistics/217134/total-advertisement-revenue-of-super-bowls/
 • Tran, K. (2017). Millennials still watch TV despite cordcutting increases. Erişim: 02 Aralık 2019, https://www.businessinsider.com/millennials-still-watch-tv-despite-cord-cutting-increases-2017-11?r=UK&IR=T
 • Trejos, A. (2017). Ice Bucket Challenge: 5 things you should know. Erişim: 02 Aralık 2019, https://www.usatoday.com/story/news/2017/07/03 /ice-bucket-challenge-5-things-you-should-know/448006001/
 • Trends, G. (2019). Google Trends ASMR Sorgusu. Erişim: 02 Kasım 2019, https://trends.google.com.tr/trends/explore?q=asmr
 • Young, J. ve Blansert, I. (2015). İdiot’s Guide As Easy As It Gets: ASMR. New York: Penguin Random House.
 • Yüksel, C. (2013). Carl Jung, kolektif bilinçaltı ve arketipler. Erişim: 18 Şu-bat 2019, https://www.slideshare.net/canyuksel/carl-jung-kolektif-bilinalt-ve-arketipler
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9121-6445
Yazar: Behiç Alp AYTEKİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Ayteki̇n, B . (2019). İzleyici ve İçerik Etkileşimi Bağlamında Yeni Bir YouTube Fenomeni Olarak Otonom Duyusal Meridyen Tepki (ASMR) Etkisinin Deri İletkenliği Ölçümü (GSR) Tekniği ile İncelenmesi . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 1568-1600 . DOI: 10.26466/opus.533789