Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 17, Sayfalar 1476 - 1494 2019-03-31

Analysis of the Effect of Dynamic Stability on Shot Accuracy in Basketball
Basketbolda Dinamik Dengenin Şut İsabetine Etkisinin İncelenmesi

Rızgar Rostam ABDULLAH [1] , Yıldırım Gökhan GENCER [2]


This study aims to investigate the relationship between dynamic stability, vertical jump, anaerobic power, body mass index and throwing shots of male and female athletes playing in basketball teams of Van Yüzüncü Yıl University. 12 male and 12 female  Van Yüzüncü Yıl university basketball team registered players who are 22,58 ± 2,23 and 20,58 ± 2,15 years old participated this study voluntarily. The athletes' age, height, weight, vertical jump, shooting and dynamic stability measurements obtained and ın order to analyze the data 20 packages from SPSS program was used. Mann Whitney U was used for nonparametric tests of men and women in comparison, whereas for the evaluation of the relationship between data, Spearman correlation test was used. According to the obtained results, statistically significant relation was found between dynamic stability and vertical jump, vertical jump and smear and anaerobic power (p <0,05). As a result, the negative correlation between the vertical jump and the dynamic balance is also indirectly related to the smash hit, so that the dynamic equilibrium of the coach, athletes, it can be said that it can not be ignored for athletes and researchers. 

Bu çalışmada, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi basketbol takımlarında oynayan kadın ve erkek sporcuların dinamik denge, dikey sıçrama, anaerobik güç, vki ve şut isabetleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde lisanslı olarak basketbol oynayan yaşları 22,58 ± 2,23 12 Erkek ve 20,58 ± 2,15 yaş olan 12 kadın basketbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Sporculara spor yaşı, boy, kilo, dikey sıçrama, şut ve dinamik denge ölçümleri yapılarak, elde edilen verilerin analizini yapmak için SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Kadın ve erkeklerin karşılaştırılmasında Mann Whitney U ve veriler arası ilişkinin değerlendirmesinde ise Spearman korelasyon testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre dinamik denge ile dikey sıçrama arasında, dikey sıçrama ile de şut ve anaerobik güç arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak, dikey sıçrama ile dinamik denge arasındaki negatif yönlü ilişkinin dolaylı olarak şut isabetiyle de ilişkili olması, dinamik dengenin basketbol ile uğraşan antrenör, sporcu ve araştırıcılar için göz ardı edilemeyecek bir husus olabileceği söylenebilir.

 • Akgöl, A. C. (1997). Değişik yaş gruplarında dengenin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara.
 • Altay, F. (2001). Ritmik jimnastikte iki farklı hızda yapılan chaine rotasyon sonrasında yan denge hareketinin biyomekanik analizi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi. Ankara.
 • Bressel, E., Yonker, J. C., Kras, J., ve Heath, E. M. (2007). Comparison of static and dynamic balance in female collegiate soccer, basketball, and gymnastics athletes. Journal of athletic training, 42(1), 42.
 • Cecel E, Kocaoğlu S, Güven D, Okumuş M, Gökoğlu F, Yargancıoğlu, (2007). Geriatrik hastalarda denge, yaş ve fonksiyonel durum ilişkisi. Turkish Journal of Geriatrics, 10(4), 169-172.
 • Cankaya, S., Gokmen, B., Tasmektepligil, M. Y., ve Con, M. (2015). Special balance developer training applications on young males’ static and dynamic balance performance. The Anthropologist, 19(1), 31-39.
 • Çelik, E., Alptekin, A., ve Kılıç, Ö. (2013). Basketbolda Eski Ve Yeni Üç Sayı Atış Çizgilerinden Kullanılan Başarılı Atışların Kinematik Analizi. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 4(4), 67-77.
 • Erkmen, N., Suveren, S., Göktepe, A. S., ve Yazıcıoğlu, K. (2007). Farklı branşlardaki sporcuların denge performanslarının karşılaştırılması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3, 115-12.
 • Gürpınar, B., Sözeri, B., Tuncel, F., ve Erol, E., (2009). 16-17 Yaş Grubu Erkek Basketbolcularda Çabuk Kuvvet Antrenmanın Sıçrayarak Şut Yüzdesine Etkisinin İncelenmesi. Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(3), 3-12.
 • Hansen, M. S., Dieckmann, B., Jensen, K., ve Jakobsen, B. W. (2000). The reliability of balance tests performed on the kinesthetic ability trainer (KAT 2000). Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 8(3), 180-185.
 • Hay, G. J. (1994). The biomechanics of sports techniques,. 4th Edition, Englewood Cliffs , Prentice- Hall, Usa.
 • Hotchkiss, A., Fisher, A., Robertson, R., Ruttencutter, A., Schuffert, J., ve Barker, D. B. (2004). Convergent and predictive validity of three scales related to falls in the elderly. American journal of occupational therapy, 58(1), 100-103.
 • Hudson, J. L. (1985). Prediction of basketball skill using biomechanical variables. Research Quarterly for Exercise and Sport, 56(2), 115-121.
 • Mulazimoglu, O. (2012). Genc basketbolcularda yorgunlugun sut teknigine etkisi. Selcuk University Journal of Physical Education and Sport Science, 14(1), 37-41.
 • Nikolaos, K., Evangelos, B., Nikolaos, A., Emmanouil, K., ve Panagiotis, K. (2012). The effect of a balance and proprioception training program on amateur basketball players' passing skills. Journal of Physical Education and Sport, 12(3), 316.
 • Özer, S. D., ve Özer, M. K. (2004). Çocuklarda motor gelişim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Rojas, F. J., Cepero, M., Oña, A., ve Gutierrez, M. (2000). Kinematic adjustments in the basketball jump shot against an opponent. Ergonomics, 43(10), 1651-1660.
 • Saraswat, A., Malhotra, D., ve Sivaram, C. (2015). Effect of dynamic balance training on agility in male basketball players. International Journal of Physiotherapy, 2(5), 798-803.
 • Satern, M. N., Messier, S. P., ve Kellermcnulty, S. (1989). The effect of ball size and basket height on the mechanics of the basketball free throw. Journal of Human Movement Studies, 16(3), 123-137.
 • Strand, B. N., ve Wilson, R. (1993). Assessing sport skills. Human Kinetics Publishers.
 • Struzik, A., Pietraszewski, B., ve Zawadzki, J. (2014). Biomechanical analysis of the jump shot in basketball. Journal of human kinetics, 42(1), 73-79.
 • Şahin Onat, Ş., Ünsal Delialioğlu, S., ve Özel, S. (2014). Geriatrik popülasyonda dengenin fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi ile ilişkisi. Turkish Journal of Physical Medicine ve Rehabilitation/Turkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi, 60(2), 147-153.
 • Tetik, S., Koç, M. C., Atar, Ö., ve Koç, H. (2013). Basketbolcularda statik denge performansı ile oyun değer skalası arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 9-18.
 • Tsunawake, N., Tahara, Y., Moji, K., Muraki, S., Minowa, K., ve Yukawa, K. (2003). Body composition and physical fitness of female volleyball and basketball players of the Japan inter-high school championship teams. Journal of physiological anthropology and applied human science, 22(4), 195-201.
 • Uzun, A., ve Pulur, A. (2011). Genç basketbolcularda (14-15 yaş) serbest atış antrenmanlarının atış isabet oranı gelişimine etkisinin araştırılması. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(2), 81-9.
 • Morgan, W., ve Dave, G. (2003). Coaching basketball successfully. USA: Human Kinetics, 33.
 • Yüksel, O., Akkoyunlu, Y., Karavelioğlu, M. B., Harmancı, H., Kayhan, M., ve Koç, H., (2016). Basketbolcularda core alt ekstremite kuvveti antrenmanlarının dinamik denge ve şut isabeti üzerine etkisi. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 49-60.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5613-2542
Yazar: Rızgar Rostam ABDULLAH
Ülke: Iraq


Orcid: 0000-0001-5511-2374
Yazar: Yıldırım Gökhan GENCER (Sorumlu Yazar)
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Abdullah, R , Gencer, Y . (2019). Basketbolda Dinamik Dengenin Şut İsabetine Etkisinin İncelenmesi . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 1476-1494 . DOI: 10.26466/opus.534271