Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1309-6591 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Abdullah KUZU |


Değerli Yazarlar,

2020 yılı için güncellenen TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir (Bknz. TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri – Madde 8.) Bu madde gereğince çalışmalarınıza ilişkin etik kurul izni ile ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir ve ilgili onay belgelendirilmelidir. Bu kriteri sağlayamayan makalenin hakemlik süreci tamamlansa dahi dergimizin TR DİZİN’de taranma sürecini olumsuz etkileyeceğinden, yayınlanması mümkün olmayabilir.

Bunun yanı sıra, yine aynı değişiklik kapsamında makelerde araştırma ve yayın etiğine uyulduğuna dair bilgiler verilme zorunluluğu gelmiştir. Bu bağlamda, TOJQI’nin 11. Cilt 1. Sayısından sonraki tüm yayınlarında yer alacak makalelerde, sorumlu yazar tarafından son sayfaya aşağıdaki ifadenin eklenmesi gerekmektedir:

“XXXX başlıklı çalışmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış, karşılaşılacak tüm etik ihlallerde “Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry Dergisi Yayın Kurulunun” hiçbir sorumluluğunun olmadığı, tüm sorumluluğun Sorumlu Yazara ait olduğu ve bu çalışmanın herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiş olduğunu taahhüt ederim."

Saygılarımla,

TOJQI Yayın Kurulu

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry

e-ISSN 1309-6591 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Abdullah KUZU |
Kapak Resmi


Değerli Yazarlar,

2020 yılı için güncellenen TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir (Bknz. TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri – Madde 8.) Bu madde gereğince çalışmalarınıza ilişkin etik kurul izni ile ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir ve ilgili onay belgelendirilmelidir. Bu kriteri sağlayamayan makalenin hakemlik süreci tamamlansa dahi dergimizin TR DİZİN’de taranma sürecini olumsuz etkileyeceğinden, yayınlanması mümkün olmayabilir.

Bunun yanı sıra, yine aynı değişiklik kapsamında makelerde araştırma ve yayın etiğine uyulduğuna dair bilgiler verilme zorunluluğu gelmiştir. Bu bağlamda, TOJQI’nin 11. Cilt 1. Sayısından sonraki tüm yayınlarında yer alacak makalelerde, sorumlu yazar tarafından son sayfaya aşağıdaki ifadenin eklenmesi gerekmektedir:

“XXXX başlıklı çalışmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış, karşılaşılacak tüm etik ihlallerde “Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry Dergisi Yayın Kurulunun” hiçbir sorumluluğunun olmadığı, tüm sorumluluğun Sorumlu Yazara ait olduğu ve bu çalışmanın herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiş olduğunu taahhüt ederim."

Saygılarımla,

TOJQI Yayın Kurulu