Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2149-3367 | Period Bimonthly | Founded: 2015 | Publisher Afyon Kocatepe University |


Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi; Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından 1999'dan bu yana Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanan çalışmaları yayınlayan, bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Ocak 2020 yılından itibaren dergimiz; yılda 6 sayı (Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık) olmak üzere özgün araştırma makalelerini kabul etmektedir.


Dergimize hem hakem hem de yazar olarak katkılarınızı beklemekteyiz. 


Dikkat: Makale yoğunluğu nedeniyle sadece ayın 1. günü kısa süreli olmak üzere makale kabulü yapılmaktadır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2149-3367 | Period Bimonthly | Founded: 2015 | Publisher Afyon Kocatepe University |
Cover Image


Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi; Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından 1999'dan bu yana Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanan çalışmaları yayınlayan, bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Ocak 2020 yılından itibaren dergimiz; yılda 6 sayı (Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık) olmak üzere özgün araştırma makalelerini kabul etmektedir.


Dergimize hem hakem hem de yazar olarak katkılarınızı beklemekteyiz. 


Dikkat: Makale yoğunluğu nedeniyle sadece ayın 1. günü kısa süreli olmak üzere makale kabulü yapılmaktadır.

Cilt 20 Sayı 4 [tr] Last Issue
Volume 20 - Issue 4 - Sep 25, 2020
 1. Sexual Dimorphism In Spiny - tailed Lizard, Darevskia rudis (Bedriaga, 1886) (Sauria: Lacertidae), from Northeastern Anatolia, Turkey
  Pages 551 - 557
  Mehmet Kürşat ŞAHİN , Yusuf KUMLUTAŞ , Çetin ILGAZ
 2. GaAs Alttaş Üzerine Büyütülen GaAs/GaAlAs Heteroyapılarının Yüksek Çözünürlüklü X- Işını Kırınım Yöntemi Kullanılarak Karakterizasyonu
  Pages 558 - 564
  Habibe SAYRAÇ , Muhammed SAYRAÇ , Sezai ELAGÖZ
 3. Removal of Heavy Metal Ions with Phenoxy Substituted Cyclotriphosphazene Derivatives Bearing Imine
  Pages 565 - 575
  Tahsin ÖZER , Tuba ERDOGAN , Ali İHSAN
 4. [BW12O40]3- ve 2,2'-Bipiridil İçeren Yeni Bir Nikel(II) Kompleksinin Sentezi ve Karakterizasyonu
  Pages 576 - 581
  Mükerrem FINDIK , Asuman UÇAR , Nuriye KOÇAK , Onur ŞAHİN , Alper ÇOLAK
 5. New Exact Solutions of Cubic Nonlinear Schrödinger Equation by Using Extended Trial Equation Method
  Pages 582 - 588
  Yusuf PANDIR , Tural AĞIR
 6. Evsel ve Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Toprak Düzenleyici Etkisinin Değerlendirilmesi
  Pages 589 - 597
  Fatma Olcay Topaç Şağban , Esra Demir
 7. Global ve Bölgesel (Yüksek Çözünürlüklü) Sayısal Yükseklik Modellerinin Doğruluk Analizi Üzerine Bir İnceleme
  Pages 598 - 612
  Bihter EROL , Mustafa Serkan IŞIK , Serdar EROL
 8. GNSS Tabanlı Tektonik Uygulamalar için Çevirim İçi Bir Servis: Tektonik Araçlar
  Pages 613 - 622
  Halil İbrahim SOLAK , İbrahim TİRYAKİOGLU
 9. Burdur Gölü Kıyı Şeridindeki Değişiminin Uzaktan Algılama ile Haritalanması
  Pages 623 - 633
  Asli SABUNCU
 10. GIS-Based Land Suitability Analysis for Sustainable Urban Development: A Case Study in Eskisehir, Turkey
  Pages 634 - 650
  Sayed İshaq DELİRY , Hakan UYGUÇGİL
 11. Karlı Dağlık Bir Havzada Günlük ve Aylık Akım Değerlerinin SWAT Modeliyle Değerlendirilmesi: Bitlis Çayı Havzası Örneği
  Pages 651 - 671
  Emrah YALÇIN
 12. Eş Kanallı Açısal Pres (EKAP) Yöntemi ile Şekillendirilmiş Ti-6Al-4V Alaşımının Mekanik Özellikleri ve Makroskobik Deformasyon Davranışı Arasındaki İlişki
  Pages 672 - 682
  Çağatay ELİBOL
 13. Borehole Geology and Alteration Mineralogy of Well Bayatcık-1, Bayatcık Geothermal Area, Afyonkarahisar
  Pages 683 - 692
  Ahmet YILDIZ , Can BAŞARAN , Metin BAĞCI , Alper DÜLGER , Yusuf ULUTÜRK
 14. Batı Anadolu’da Genişleme Alanı Tipi Jeotermal Ortamın Varlığına Dair Yapısal Veriler: Afyon-Akşehir Grabeni’nden Örnek Bir Çalışma
  Pages 693 - 702
  Çağlar ÖZKAYMAK , Hasan SÖZBİLİR
 15. Ballıca (Elazığ Güneyi, Doğu Anadolu) Civarindaki Denizel Sedimanter Kayaçların Jeokimyasal Özellikleri
  Pages 703 - 717
  Dicle BAL AKKOCA , Gizem ÇETİNTAŞ
 16. İki Boyutlu Çatlak Poblemlerinde 𝑱 İntegralin Sayısal Çözümü
  Pages 718 - 729
  Mete Onur KAMAN , Ahmet Murat AŞAN
 17. Panik Frenleme Davranışının Yarım Taşıt Test Cihazında İncelenmesi
  Pages 730 - 740
  Hüseyin BAYRAKÇEKEN , Tuğçe TÜRKBAY , Faruk Emre AYSAL , Hicri YAVUZ
 18. Rüzgâr Enerji Santrali Projelerinde Topografik Yersel Ölçme ve Gözlemlerden Kaynaklanan Risklerinin İncelenmesi
  Pages 741 - 752
  Eray CAN , Hikmet ERBIYIK
 19. Vigna caracalla L. Verdc. Bitkisinde In Vitro Klonal Mikroçoğaltım
  Pages 753 - 767
  Halide Hande GÜNGÖR , Begüm GÜLER , Meltem BAYRAKTAR , Aynur GÜREL
Indexes and Platforms