Duzce University Journal of Science and Technology
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2148-2446 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Duzce University |


Düzce University Journal of Science and Technology -DUBITED is a scholarly scientific journal published twice a year (January, July).

The submissions are published after being evaluated by at least two referees according to blind peer review system.

The articles published in the journal issues are accessible for free. There is no article submission or processing charges in our journal.

Duzce University Journal of Science and Technology

e-ISSN 2148-2446 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Duzce University |
Cover Image


Düzce University Journal of Science and Technology -DUBITED is a scholarly scientific journal published twice a year (January, July).

The submissions are published after being evaluated by at least two referees according to blind peer review system.

The articles published in the journal issues are accessible for free. There is no article submission or processing charges in our journal.
Volume 8 - Issue 3 - Jul 31, 2020
 1. Test Fonksiyonları için Kaos Tabanlı Yerçekimsel Arama Algoritmaları (CbGSA-X)
  Pages 1771 - 1793
  Serdar ÖZYÖN , Celal YAŞAR , Hasan TEMURTAŞ
 2. Investigation of Adsorption Studies of Different Arsenic Species Using the Diffusive Gradients in Thin Film (DGT) Technique
  Pages 1794 - 1801
  Türkan BÖRKLÜ BUDAK
 3. Investigation of Dependence of Optoelectronic Properties of P3HT: PCBM Based Organic Solar Cells on Active Layer Thickness
  Pages 1802 - 1816
  Nazan ŞAĞAM , Erdem ELİBOL , Kadir GÖKŞEN
 4. R134a'ya Alternatif Bir Soğutucu Akışkan (R513A) Kullanan Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sistemlerinin Enerji ve Çevresel Analizi
  Pages 1817 - 1828
  Abdullah YILDIZ , Ragıp YILDIRIM
 5. Fonksiyonel Derecelendirilmiş TiB2/Al Kompozitlerin Üretimi Üzerine Bir Çalışma
  Pages 1829 - 1839
  Ömer SAVAŞ , Ömer Faruk DEMİROK
 6. Bilişsel Radyo Uygulamaları için Uzun Süreli Spektrum Doluluk Ölçümleri: Samsun Şehir Merkezi Örneği
  Pages 1840 - 1851
  Zafer Emre ALBAYRAK , Çetin KURNAZ , Serap KARAGÖL
 7. Şeffaf bir PEM Yakıt Hücresinin Performansının Değerlendirilmesi
  Pages 1852 - 1863
  Kadir GELİŞ
 8. The Influence of Particle Size and Reinforcement Rate of B4C on Mechanical and Microstructure Properties of Al-B4C Composites
  Pages 1864 - 1876
  Mahmut Can ŞENEL , Mevlüt GÜRBÜZ
 9. Parkinson Hastalığı Teşhisi İçin Makine Öğrenmesi Tabanlı Yeni Bir Yöntem
  Pages 1877 - 1893
  Sadullah ESMER , Muhammed Kürşad UÇAR , İbrahim ÇİL , Mehmet Recep BOZKURT
 10. Comparison of Pinus Pinea Heartwood and Sapwood Pulps Obtained by Soda-Potassium Borohydride Method
  Pages 1894 - 1902
  Saniye ERKAN , Mustafa ÇİÇEKLER , Ahmet TUTUŞ
 11. Papüloskuamöz Hastalıkların Belirlenmesi için Yapay Zeka Yöntemleriyle Kural Tabanlı Teşhis Algoritmalarının Geliştirilmesi
  Pages 1903 - 1922
  Muhammed Kürşad UÇAR , Serkan DÜZAYAK
 12. Lifli Betonun Çekme Dayanımı Üzerindeki Boyut Etkisinin Üçgen Plaka Deney Yöntemi İle Belirlenmesi
  Pages 1923 - 1935
  Babür DELİKTAŞ , Faiz Agha SHAREEF , Hakan T. TÜRKER , Hamidullah MİRKHEEL , Turan ARSLAN , Bashir Ahmad MAYAR
 13. A Vortex-Assisted Microextraction Based On Deep Eutectic Solvents for Determination of Four Parabens from Cosmetic Baby Oils and Optimization by Box-Behnken Design
  Pages 1936 - 1947
  Sezen SİVRİKAYA ÖZAK
 14. Tek Nokta Enjeksiyonlu Buji ile Ateşlemeli Bir Motorda Motor Devri ve Yükünün Motor Titreşimleri ve Gürültüye Etkisinin Deneysel İncelenmesi
  Pages 1948 - 1956
  Tolga TOPGÜL , Suat SARIDEMİR , Çağatay ZAMAN
 15. Effects of CdTe Quantum Dot Dispersal on Current-Voltage Characteristics in Liquid Crystalline Mediums of E63, E7 and SCLP
  Pages 1957 - 1963
  Gülsüm KOCAKÜLAH , Aliye KAHYAOĞLU , Mert YILDIRIM , Oğuz KÖYSAL
 16. Catalytic Properties of Hydrothermally Synthesized Flower-like NiO@Fe3O4
  Pages 1964 - 1974
  Nurdan KURNAZ YETİM
 17. Paralel Aktif Güç Filtresi için Bulanık Uyarlamalı Kesirli PI Denetleyici Tasarımı
  Pages 1975 - 1994
  Hakan GÜNDÜZ , Metin DEMİRTAŞ , Erdem İLTEN , Haris ÇALGAN
 18. Dizel-Metanol-Nanopartikül ile Çalışan Bir Dizel Motorda Titreşim ve Gürültü Değişimlerinin İncelenmesi
  Pages 1995 - 2004
  Mustafa KARAGÖZ
 19. Savunma Sanayindeki Bir İşletmede Tedarik Zinciri Risk Azaltma Stratejilerinin Bulanık DEMATEL Yöntemiyle Analizi
  Pages 2005 - 2028
  Sinan ÇIKMAK , Asuman ÜSTÜNDAĞ , Mustafa Cahit UNGAN
 20. Evaluation of Vocal Communication in a Robot Collective
  Pages 2029 - 2040
  Mehmet Dinçer ERBAŞ , İsmail Hakkı PARLAK
 21. Modeling of Ozone Interactions with Various Air Pollutants and Meteorological Factors Using Jaya and Teaching-Learning Based Optimization (TLBO) Algorithms
  Pages 2041 - 2050
  Nurcan ÖZTÜRK
 22. Meşe, Kayın Odunu ve Fındık Kabuğu Atıklardan Lentinus edodes (Şitaki) Mantarı Üretimi
  Pages 2051 - 2061
  Mesut YALÇIN , Çağlar AKÇAY , Gonca DÜZKALE SÖZBİR
 23. Tek ve İki Aşamalı Tulyum Katkılı Fiber Yükselteçlerin S-Bandındaki Kazanç ve Gürültü Analizi
  Pages 2062 - 2072
  Murat YÜCEL , Ayten DİNCER
 24. Soğutma Sistemlerindeki Kondenseri Yoğuşma Suyu ile Soğutarak Performansın Arttırılması: Adıyaman İli Örneği
  Pages 2073 - 2083
  Halil VARİYENLİ , Abdulkadir ŞENER , Ataollah KHANLARI , Emine Yağiz GÜRBÜZ
 25. Sıkma Kuvveti Uygulamadan Değişken Şekilli Yumuşak Dokuların Kavranması İçin Yeni Bir Laparoskopik Tutucu Tasarımı ve Uygulanabilirlik Testleri
  Pages 2084 - 2091
  Şenol ERTÜRK , Fehmi ERZİNCANLI
 26. Davlumbazlarda Kullanılan Komponent Özelliklerinin Enerji Tüketimi ve Çalışma Performansı Üzerine Etkisinin Deneysel-İstatiksel Olarak İncelenmesi
  Pages 2092 - 2109
  Yusuf ÖZBAKIŞ , Engin NAS
 27. Zamanla Değişken Kütleye Sahip Kütle Yay Sönüm Sisteminin Periyodik Olmayan Titreşimleri
  Pages 2110 - 2121
  Gözde SARI , Yasemin Nur AYDIN
 28. Kuzey Doğu Anadolu'nun Bitkisel Biyoçeşitliliğine Katkılar (BİYOD Veri Tabanı Örneği)
  Pages 2122 - 2163
  Kezban ÖZKAN , Salih TERZİOĞLU
 29. Sürdürülebilir Ulaşımda Bisiklet Kullanımını Engelleyen Sebepler: Manisa Örneği
  Pages 2164 - 2182
  Elif GUNDUZ
 30. Pirolitik Yakıt-Dizel-Alkol Karışımları ile Çalışan Bir Dizel Motorun HC ve NO Emisyonlarının Araştırılması
  Pages 2183 - 2192
  Mustafa KARAGÖZ , Burak YANBULOĞLU
 31. Avrupa-Sibirya (Euro-Siberian) Flora Alanının Batı Karadeniz Alt Bölgesi (Euxine)’nde Bulunan Tıbbi Yabancı Ot Türleri
  Pages 2193 - 2207
  Barış TEMBELO , Zübeyde Filiz ARSLAN , Necmi AKSOY
 32. Derin Öğrenme ve Destek Vektör Makineleri İle Görüntüden Cinsiyet Tahmini
  Pages 2208 - 2228
  Sedat METLEK , Kiyas KAYAALP
 33. Kentsel Planlamadaki Değişim ve Dönüşümün Kent Formunun Gelişimine Etkisinin İncelenmesi: Düzce Örneği
  Pages 2229 - 2244
  Mehmet Fatih ÖZALP , Hakan ARSLAN
Indexes and Platforms