Aim

Çalışma hayatını temel alarak toplumsal sorunları anlama ve çözüm yolları geliştirmek amacıyla yayın hayatına sürdüren HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi Nisan, Ağustos, Aralık olmak üzere yılda üç sayı çıkmaktadır. Derginin her sayısında aşağıda önerilen konu başlıkları çerçevesinde gelecek bütün makaleler değerlendirmeye alınacaktır. Önerilen konu başlıkları içerisinde olmayan ancak toplumsal sorunları tartışan makalelere de yer vereceğimiz gelecek sayılarımıza katkılarınızı bekliyoruz.

 


Scope

ÖNERİLEN KONU BAŞLIKLARI:

·         Emek Kavramı ve Toplum

·         Emeğin Tarihi

·         Emek Teorilerinde Yeni Yaklaşımlar

·         Sendikal Mücadelenin Tarihi

·         Sendikal Sorunlar ve Çözüm Yolları

·         Çalışma İlişkileri ve Çalışma Ekonomisi

·         Siyaset ve Çalışma Hayatı İlişkileri

·         Çalışma Sosyolojisi

·         Çalışma Hukuku

·         İşçi ve İşveren İlişkileri

·         İstihdam ve Emek Piyasası

·         Gelir Dağılımı, Adalet ve Eşitlik Tartışmaları

·         Siyaset ve Gelir Dağılımı İlişkisi

·         Toplumsal Eşitlik ve Refah Modelleri

·         Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Modelleri

·         Sosyal Politika Yaklaşımları ve Tarihi

·         Sosyal Yardım Politikaları

·         Yoksullukla Mücadele Stratejileri

·         İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

·         Sosyal Güvenlik Teorileri ve Modelleri

·         Sosyal Güvenlik Hukuku

·         Çalışma Hayatı, Ücret Politikaları ve Verimlilik