Journal of Innovative Research in Social Studies
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2667-4513 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Hilmi DEMİRKAYA |


Journal of Innovative Research in Social Studies (JIRSS) dergisinin amacı, sosyal bilgiler eğitimi alanında nitelikli teorik ve uygulamalı çalışmaları yayımlayarak bunları bilim dünyası ile buluşturmak ve alan literatürüne katkıda bulunmaktır. JIRSS Dergisinde Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa Türkçe ve İngilizce bilimsel makaleler yayımlanır.  Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur. Yayımlanmak üzere gönderilen ve yayın kurulunca kabul edilen makalelerin tüm yayın hakları JIRSS Dergisi’ne aittir. Ulusal ve Uluslararası sempozyumlarda sunulan bildiriler belirtilmek koşuluyla yayın için gönderilebilir.

Etik Kurul İzni Hakkında: Ulakbim TR Dizin tarafından alınan kararlar doğrultusunda 2020 yılından itibaren yayımlanacak çalışmalar için Etik Kurul İzni gerekmektedir. Dergimize gönderilen ve "Etik Kurul İzni gerektiren" çalışmaların sisteme yüklenmesi aşamasında Etik Kurul İzin raporunun da sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

DOI Numarası Hakkında: Dergimizin DOI başvurusu kabul edilmiş olup  2020 Aralık (Cilt: 2 Sayı: 3) itibarıyla dergimizde yayınlanacak makalelere DOI ataması yapılacaktır.

Journal of Innovative Research in Social Studies

ISSN 2667-4513 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Hilmi DEMİRKAYA |
Cover Image


Journal of Innovative Research in Social Studies (JIRSS) dergisinin amacı, sosyal bilgiler eğitimi alanında nitelikli teorik ve uygulamalı çalışmaları yayımlayarak bunları bilim dünyası ile buluşturmak ve alan literatürüne katkıda bulunmaktır. JIRSS Dergisinde Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa Türkçe ve İngilizce bilimsel makaleler yayımlanır.  Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur. Yayımlanmak üzere gönderilen ve yayın kurulunca kabul edilen makalelerin tüm yayın hakları JIRSS Dergisi’ne aittir. Ulusal ve Uluslararası sempozyumlarda sunulan bildiriler belirtilmek koşuluyla yayın için gönderilebilir.

Etik Kurul İzni Hakkında: Ulakbim TR Dizin tarafından alınan kararlar doğrultusunda 2020 yılından itibaren yayımlanacak çalışmalar için Etik Kurul İzni gerekmektedir. Dergimize gönderilen ve "Etik Kurul İzni gerektiren" çalışmaların sisteme yüklenmesi aşamasında Etik Kurul İzin raporunun da sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

DOI Numarası Hakkında: Dergimizin DOI başvurusu kabul edilmiş olup  2020 Aralık (Cilt: 2 Sayı: 3) itibarıyla dergimizde yayınlanacak makalelere DOI ataması yapılacaktır.

Dizinleme & Taranılan İndeksler


19759     Crossref

 17071     ASOS İndeks

17074         DRJI

16268  İdealonline

19137 Google Scholar

Announcements

Our new issue will be published in December 2020.