Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2687-3478 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi |


Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, yapılacak çalışmalarla, mesleki ve sosyal bilimler alanlarına bilimsel katkıda bulunmayı ve böylece bilimsel alanın gelişimini sağlamayı amaç edinmektedir. 

Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, mayıs ve kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide mesleki ve sosyal bilimler alanları ile ilgili tüm konularda Türkçe ve İngilizce makale kabul edilmektedir. Dergiye gönderilen makalelerden değerlendirme ücreti ve başvuru ücreti alınmaz. Dergide yayımlanan yazılardaki görüşler derginin görüşleri değildir. Tüm sorumluluk yazarlarına aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmez. Dergide önceden yayınlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yayınlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar kabul edilmemektedir. 

Dergiye gönderilen makaleler öncelikle ithenticate tarafından taranarak makale benzerlik oranına bakılmaktadır. Makale benzerlik oranı %20'nin üzerinde çıkan makaleler, hakem süreci başlatılmadan iletişim kurulan yazara geri gönderilmektedir.

Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, uluslararası indeksler olan SIS, DRJI, AcarIndex ve Asos Index tarafından indekslenmektedir. Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi'nin birçok uluslararası indekslere başvurusu değerlendirme aşamasındadır. İndeks başvuruları kabul oldukça dergi indeks bilgileri güncellenecektir. 

Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2687-3478 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi |
Cover Image


Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, yapılacak çalışmalarla, mesleki ve sosyal bilimler alanlarına bilimsel katkıda bulunmayı ve böylece bilimsel alanın gelişimini sağlamayı amaç edinmektedir. 

Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, mayıs ve kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide mesleki ve sosyal bilimler alanları ile ilgili tüm konularda Türkçe ve İngilizce makale kabul edilmektedir. Dergiye gönderilen makalelerden değerlendirme ücreti ve başvuru ücreti alınmaz. Dergide yayımlanan yazılardaki görüşler derginin görüşleri değildir. Tüm sorumluluk yazarlarına aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmez. Dergide önceden yayınlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yayınlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar kabul edilmemektedir. 

Dergiye gönderilen makaleler öncelikle ithenticate tarafından taranarak makale benzerlik oranına bakılmaktadır. Makale benzerlik oranı %20'nin üzerinde çıkan makaleler, hakem süreci başlatılmadan iletişim kurulan yazara geri gönderilmektedir.

Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, uluslararası indeksler olan SIS, DRJI, AcarIndex ve Asos Index tarafından indekslenmektedir. Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi'nin birçok uluslararası indekslere başvurusu değerlendirme aşamasındadır. İndeks başvuruları kabul oldukça dergi indeks bilgileri güncellenecektir. 

Makale Başvuru Formu
Makale Başvuru (Yayın ve Telif Hakkı Devir) Formu için tıklayınız...
Taranan İndeksler

CenterLogo.png  Directory of Research Journals Indexing Logo

acar index ile ilgili görsel sonucu  asos-index.png

logo.png