Turkish Journal of Diabetes and Obesity
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2587-0335 | e-ISSN 2587-0572 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher Bulent Ecevit University |


Turkish Journal of Diabetes and Obesity (Turk J Diab Obes) is a scientific publication of Zonguldak Bulent Ecevit University Obesity and Diabetes Research and Application Center.

This is a refereed journal, which is published in printed and electronic forms. It aims at achieving free knowledge to the related national and international organizations and individuals.

This journal is published annually three times (in April, August and December).

The publication language of the journal is Turkish and English. 

18290                                                                 17194

Turkish Journal of Diabetes and Obesity

ISSN 2587-0335 | e-ISSN 2587-0572 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher Bulent Ecevit University |
Cover Image


Turkish Journal of Diabetes and Obesity (Turk J Diab Obes) is a scientific publication of Zonguldak Bulent Ecevit University Obesity and Diabetes Research and Application Center.

This is a refereed journal, which is published in printed and electronic forms. It aims at achieving free knowledge to the related national and international organizations and individuals.

This journal is published annually three times (in April, August and December).

The publication language of the journal is Turkish and English. 

18290                                                                 17194

Volume 4 - Issue 2 - Aug 30, 2020
 1. Tip 1 Diabetes Mellitusun Nadir Rastlanan Bir Bulgusu: Diaper Dermatit
  Pages 194 - 196
  Zühal ÖRNEK , Hakan KARDEŞ , Ömer ARMAN
 2. Bariatrik Cerrahi Sonrasında Lityum Düzeyi Etkilenir mi?
  Pages 197 - 200
  Ömercan TOPALOĞLU
 3. COVID-19 Pandemisi ve Diabetes Mellitus
  Pages 130 - 137
  Faruk KUTLUTÜRK
 4. “COVID-19 Pandemisi ve Obezite” Prognozu: İki Pandemiden Ne Öğrendik?
  Pages 138 - 146
  Taner BAYRAKTAROĞLU BAYRAKTAROGLU, Faruk KUTLUTÜRK , Sakin TEKİN
 5. Covid-19 Hastalarında Kardiyovasküler Değerlendirme
  Pages 147 - 154
  Ahmet AVCI , Nai̇le ERİŞ GÜDÜL
 6. COVID-19 ve Hipertansiyon
  Pages 155 - 159
  Işılay TAŞKALDIRAN , Taner BAYRAKTAROĞLU
 7. Pandemi Süreci ve Sonrası Ruhsal ve Davranışsal Değerlendirme
  Pages 160 - 169
  Vildan ÇAKIR KARDEŞ
 8. COVID-19 Pandemisine Pediatrik Yaklaşım
  Pages 170 - 176
  Hakan KARDEŞ , Zühal ÖRNEK
 9. COVID-19 Olgularında Kardiyopulmoner Rehabilitasyon
  Pages 177 - 182
  Selda SARIKAYA
 10. COVID-19 Hastalarında Yoğun Bakım Yaklaşımı
  Pages 183 - 193
  Hilal AYOĞLU
 11. Sosyoekonomik Durumun Diyabet İle İlişkisi ve Diyabete Etkisinin İncelenmesi
  Pages 71 - 78
  Gulpembe OGUZHAN ERGİN, Emre DÜNDER , Selin ÖKÇÜN , Güvenç KOÇKAYA
 12. Tip 1 Diabetes Mellitus Tanılı Çocuklarda Otoimmün Poliendokrinopati Tip 3b Sıklığı
  Pages 79 - 83
  İhsan ESEN , Uğur DEVECİ , Deniz ÖKDEMİR
 13. Üriner İnkontinans Bulunan Obez ve Obez Olmayan Kadınların Hayat Kalitelerinin ve Seksüel Fonksiyonlarının Karşılaştırılması
  Pages 84 - 89
  Adile Yeşim AKDEMİR , Konul NAVRUZOVA , Mustafa Çağatay BÜYÜKUYSAL , Ülkü ÖZMEN , Müge HARMA , Mehmet HARMA
 14. Diyabetik Ayak Gelişimini Önleyici Hasta Eğitim Programının Hastaların Ayak Bakımı ile İlgili Bilgi ve Uygulamalarına Etkisi
  Pages 90 - 97
  Pelin ÇELİK , Hatice TEL AYDIN
 15. Diyabetli Hastaların Ayak Bakımı ve Diyabetik Ayak Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
  Pages 98 - 107
  Özden KALAYCI , Bilgehan AÇIKGÖZ , Taner BAYRAKTAROĞLU , Ferruh Niyazi AYOĞLU
 16. Yaşlı Tip 2 Diyabetli Bireylerde Diyabet Yükünün İncelenmesi: Zonguldak İli Örneği
  Pages 108 - 118
  Türkan AKYOL GÜNER , Taner BAYRAKTAROĞLU , Müge SEVAL
 17. Kronik Hemodiyalizli Olguların Ayaklarında Periferik Nöropatinin Araştırılması
  Pages 119 - 129
  Ülker ÖZDEMİR , Selçuk KESER , Taner BAYRAKTAROĞLU , Ali BORAZAN
Indexes and Platforms