Van Health Sciences Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2667-5072 | e-ISSN 2667-5072 | Period Tri-annual | Founded: 2018 | Publisher Van Yuzuncu Yıl University | https://www.yyu.edu.tr/AkademikBirimler/sayfalar/saglikbilimleri/11459


Van Health Sciences Journal is peer-reviewed, scientific and academic journal that publishes original articles, reviews, case reports and editorial letters in the field of medicine, veterinary, dentistry, pharmacy and other health sciences. The former name is "Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ". It is scanned in national and international indexes.

Van Health Sciences Journal

ISSN 2667-5072 | e-ISSN 2667-5072 | Period Tri-annual | Founded: 2018 | Publisher Van Yuzuncu Yıl University | https://www.yyu.edu.tr/AkademikBirimler/sayfalar/saglikbilimleri/11459
Cover Image


Van Health Sciences Journal is peer-reviewed, scientific and academic journal that publishes original articles, reviews, case reports and editorial letters in the field of medicine, veterinary, dentistry, pharmacy and other health sciences. The former name is "Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ". It is scanned in national and international indexes.

COVID-19 Özel Sayı Last Issue
Volume 13 - Issue COVID-19 Özel Sayı - Sep 29, 2020
 1. Diş Hekimlerinin Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınına Karşı Bilgi Düzeyi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
  Pages 1 - 9
  Ahu DİKİLİTAŞ , Fatih KARAASLAN
 2. COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİ EV KARANTİNASINDA FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİNİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ
  Pages 10 - 18
  Ercan TURAL
 3. Evaluation of Patients Diagnosed with COVID-19
  Pages 19 - 28
  Muhammed Semih GEDİK , Hakan HAKKOYMAZ , Nuri Mehmet BASAN
 4. TÜRKİYE’DEKİ YENİ KORONAVİRÜS (2019-NCOV) VAKA SAYISININ SEYRİ İÇİN İSTATİSTİK MODEL YAKLAŞIMI
  Pages 29 - 32
  Sıddık KESKİN , Canan DEMİR , Yıldırım DEMİR
 5. Diş Hekimlerinin COVID-19 Enfeksiyonu ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarına Etki Eden Sosyodemografik Verilerin Değerlendirilmesi
  Pages 33 - 38
  Serap KESKİN TUNÇ , Mehmet Emin TOPRAK
 6. Evaluation of Worldwide Internet Data on Dental and Orthodontic Treatments in the COVID-19 Pandemic Process: A Google Trends Analysis
  Pages 39 - 44
  Burak KALE , Muhammed Hilmi BUYUKCAVUS
 7. Hemşirelik Öğrencilerinin Covid-19’a Maruz Kalma Korkularının Sağlık Kaygısı Düzeyleri Üzerine Etkisi: Bir Üniversite Örneği
  Pages 45 - 52
  Canan BİRİMOGLU OKUYAN , Fatma KARASU , Filiz POLAT
 8. YENİ CORONAVİRÜS COVID-19 VE DİŞ HEKİMLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ
  Pages 59 - 68
  Hacer ŞAHİN AYDINYURT , Cem TAŞKIN , Kübra ESKİN
 9. COVID-19 Pandemi Sürecinde Medyanın 3-18 Yaş Arasındaki Çocuklar Üzerindeki Olumsuz Psikolojik Etkisinin Önlenmesi
  Pages 69 - 75
  Abdullah SARMAN , Suat TUNCAY , Emine SARMAN
 10. SARS-CoV-2 Enfeksiyonu (COVID-19) ve Güncel Tedavi Yaklaşımları
  Pages 76 - 84
  Hatice YILDIZ , Ali Rıza BABAOĞLU
 11. The implications of COVID-19 pandemic on the Turkish and European socio-economic life stander
  Pages 85 - 91
  Sara DZHAFAR , Oruç YUNUSOĞLU
 12. COVİD-19 Pandemisinin Gebelik, Doğum ve Doğum Sonrası Döneme Etkileri ve Sürecin Yönetimi
  Pages 92 - 99
  Esra YILMAZ , Nurcan ÇAĞLAYAN , Saadet YAZICI
 13. COVİD -19 HASTASI VE HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU
  Pages 53 - 58
  Fatma KARASU , Aysel DOĞAN
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1300-7866 1995-2020