Archivum Anatolicum-Anadolu Arşivleri
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1300-6355 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=10


Archivum Anatolicum (ArAn)


Yayıncı: Ankara Üniversitesi

ISSN: 1300-6355

Tanım: 

Archivum Anatolicum (ArAn) Ankara Üniversitesi tarafından yayımlanan uluslararası, bilimsel ve hakemli bir dergidir.  Archivum Anatolicum 1995 yılında yayım hayatına başlamıştır ve 2014'ten bu yana yılda bir cilt ve iki sayı olmak üzere Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü tarafından yayımlanmaya devam etmektedir. Derginin amacı, Eski Mezopotamya ve Eski Anadolu dilleri, tarihi, kültürü vb. alanlarındaki bilimsel gelişmelere katkı sağlayacak  nitelikli ve özgün akademik makaleler yayımlamaktır.

Archivum Anatolicum (ArAn) dergisinin yayım kapsamına, özellikle Sumeroloji, Asuroloji, Hititoloji, Klasik Diller, Eskiçağ Tarihi, Antik Felsefe ve Arkeolojinin dahil olduğu Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri alanı ile ilgili yazılmış akademik makaleler girmektedir.  

Archivum Anatolicum-Anadolu Arşivleri

ISSN 1300-6355 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=10
Kapak Resmi


Archivum Anatolicum (ArAn)


Yayıncı: Ankara Üniversitesi

ISSN: 1300-6355

Tanım: 

Archivum Anatolicum (ArAn) Ankara Üniversitesi tarafından yayımlanan uluslararası, bilimsel ve hakemli bir dergidir.  Archivum Anatolicum 1995 yılında yayım hayatına başlamıştır ve 2014'ten bu yana yılda bir cilt ve iki sayı olmak üzere Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü tarafından yayımlanmaya devam etmektedir. Derginin amacı, Eski Mezopotamya ve Eski Anadolu dilleri, tarihi, kültürü vb. alanlarındaki bilimsel gelişmelere katkı sağlayacak  nitelikli ve özgün akademik makaleler yayımlamaktır.

Archivum Anatolicum (ArAn) dergisinin yayım kapsamına, özellikle Sumeroloji, Asuroloji, Hititoloji, Klasik Diller, Eskiçağ Tarihi, Antik Felsefe ve Arkeolojinin dahil olduğu Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri alanı ile ilgili yazılmış akademik makaleler girmektedir.