Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1301-0522 | e-ISSN 1309-2057 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1952 | Yayıncı Ankara Üniversitesi |


    Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ISSN 1301-0522, e-ISSN: 1309-2057) kör hakemlik sisteminin uygulandığı hakemli akademik bir dergidir. 1952 yılında yayın hayatına başlamış ve Türkiye’de ilahiyat alanında uzunca bir süre tek akademik dergi olarak faaliyet göstermiştir. İlk sayısından itibaren akademik vasfını hiçbir zaman kaybetmemiş, Türkiye’de ilahiyat alanında doğru bilginin ve akademik ilmî üslubun tesis edilmesinde öncü rol oynamıştır.

    Dergi, Türkiye’de ilahiyat sahasının alt disiplinlerinde isim yapmış çok sayıda akademisyen tarafından farklı dillerde kaleme alınmış birçok önemli yazıyı içeren geniş arşive sahiptir. AÜİF Dergisi tarihi boyunca niteliği ilke edinmiş bir dergidir; halen bu ilke doğrultusunda Mayıs ve Kasım periyotlarında yılda iki kez yayınlanmaktadır. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nin amacı, İlahiyat ana bilim alanlarında ve beşeri bilimler alanında üretilen akademik makaleler yayınlamak suretiyle doğru ve bilimsel bilginin tesis edilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

    Makale Çağrısı

    AÜİF Dergisi Mayıs sayısı için makale kabulü başlamıştır. Editöryal süreçlerin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için araştırma makalelerinizi 15 Mart 2020’ye, diğer kategorilerde değerlendirilmesini istediğiniz yazılarınızı ise 31 Mart 2020’ye kadar dergimize gönderebilirsiniz.

    Özel Sayı

    “Hayatın İçinde Din Psikolojisi Bilimi” temasıyla Ankara’da düzenlenecek olan Din Psikolojisi koordinasyon toplantısıyla bağlantılı olarak Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Bedii Ziya Egemen anısına özel bir sayı yayınlamayı planlamaktadır. Prof. Dr. Öznur Özdoğan ve Dr. Öğr. Üyesi Mualla Yıldız’ın misafir editörlüğünü üstlenecekleri özel sayının, 30 Ağustos 2020 tarihinde çıkarılması düşünülmektedir. Gönderilecek yazıların, belirlenen temaya uygun ve uygulamalı din psikolojisi ile ilişkili olması, hayata dokunması ve çözüm önerileri sunması beklenmektedir. Yazıların, dergimizin öndeğerlendirme, hakemleme ve editöryal okuma şeklinde birbiri üzerine inşa edilen değerlendirme süreçlerini vaktiyle tamamlayabilmesi için 31 Mart 2020 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Yazılar, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin genel yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun olmalı, makale gönderimi dahil bütün takip işlemleri https://dergipark.org.tr/tr/pub/auifd adresi üzerinden yürütülmelidir.

 

 

 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-0522 | e-ISSN 1309-2057 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1952 | Yayıncı Ankara Üniversitesi |
Kapak Resmi


    Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ISSN 1301-0522, e-ISSN: 1309-2057) kör hakemlik sisteminin uygulandığı hakemli akademik bir dergidir. 1952 yılında yayın hayatına başlamış ve Türkiye’de ilahiyat alanında uzunca bir süre tek akademik dergi olarak faaliyet göstermiştir. İlk sayısından itibaren akademik vasfını hiçbir zaman kaybetmemiş, Türkiye’de ilahiyat alanında doğru bilginin ve akademik ilmî üslubun tesis edilmesinde öncü rol oynamıştır.

    Dergi, Türkiye’de ilahiyat sahasının alt disiplinlerinde isim yapmış çok sayıda akademisyen tarafından farklı dillerde kaleme alınmış birçok önemli yazıyı içeren geniş arşive sahiptir. AÜİF Dergisi tarihi boyunca niteliği ilke edinmiş bir dergidir; halen bu ilke doğrultusunda Mayıs ve Kasım periyotlarında yılda iki kez yayınlanmaktadır. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nin amacı, İlahiyat ana bilim alanlarında ve beşeri bilimler alanında üretilen akademik makaleler yayınlamak suretiyle doğru ve bilimsel bilginin tesis edilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

    Makale Çağrısı

    AÜİF Dergisi Mayıs sayısı için makale kabulü başlamıştır. Editöryal süreçlerin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için araştırma makalelerinizi 15 Mart 2020’ye, diğer kategorilerde değerlendirilmesini istediğiniz yazılarınızı ise 31 Mart 2020’ye kadar dergimize gönderebilirsiniz.

    Özel Sayı

    “Hayatın İçinde Din Psikolojisi Bilimi” temasıyla Ankara’da düzenlenecek olan Din Psikolojisi koordinasyon toplantısıyla bağlantılı olarak Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Bedii Ziya Egemen anısına özel bir sayı yayınlamayı planlamaktadır. Prof. Dr. Öznur Özdoğan ve Dr. Öğr. Üyesi Mualla Yıldız’ın misafir editörlüğünü üstlenecekleri özel sayının, 30 Ağustos 2020 tarihinde çıkarılması düşünülmektedir. Gönderilecek yazıların, belirlenen temaya uygun ve uygulamalı din psikolojisi ile ilişkili olması, hayata dokunması ve çözüm önerileri sunması beklenmektedir. Yazıların, dergimizin öndeğerlendirme, hakemleme ve editöryal okuma şeklinde birbiri üzerine inşa edilen değerlendirme süreçlerini vaktiyle tamamlayabilmesi için 31 Mart 2020 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Yazılar, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin genel yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun olmalı, makale gönderimi dahil bütün takip işlemleri https://dergipark.org.tr/tr/pub/auifd adresi üzerinden yürütülmelidir.

 

 

 

Cilt 60 - Sayı 2 - 30 Kas 2019
Dizinler