International Journal of Academic Research in Education
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2149-2913 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Süleyman Nihat ŞAD | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijareIJARE açık erişim yayınıdır ve sürekli yayın çevrimiçi formattadır. Hakemli, orijinal araştırma ve inceleme makalelerini etkileşimli, açık erişim biçiminde yayınlar. IJARE yayın ücreti almaz. Makaleler, eğitim bilimlerinin tüm yelpazesini kapsayabilir.

Taranan INDEKSLER 

  1. Index Copernicus
  2. SOBIAD

Lütfen sorularınızı ijare.editor@gmail.com adresine yönlendirin.

E-ISSN: 2149-2913

International Journal of Academic Research in Education

e-ISSN 2149-2913 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Süleyman Nihat ŞAD | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijare
Kapak ResmiIJARE açık erişim yayınıdır ve sürekli yayın çevrimiçi formattadır. Hakemli, orijinal araştırma ve inceleme makalelerini etkileşimli, açık erişim biçiminde yayınlar. IJARE yayın ücreti almaz. Makaleler, eğitim bilimlerinin tüm yelpazesini kapsayabilir.

Taranan INDEKSLER 

  1. Index Copernicus
  2. SOBIAD

Lütfen sorularınızı ijare.editor@gmail.com adresine yönlendirin.

E-ISSN: 2149-2913