Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1301-0085 | e-ISSN 1309-0275 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi |


Değerli Yazarlarımız,
1-TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. (Bakınız https://trdizin.gov.tr/about#applicationAndCriterias TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8). Detaylı Bilgi İçin Lütfen Linki Ziyaret Ediniz
2-Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen çalışmaların BENZERLİK TARAMASI yazar tarafından yapılarak BENZERLİK TARAMA RAPORUNUN, çalışmayla birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Benzerlik Tarama Raporu olmayan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.

3-Çalışmanızı dergimize göndermeden önce çalışmanızın dergimizin yayın ölçütlerine uygun olup olmadığını incelemek için lütfen dergimizin amaç ve kapsam kısmını detaylıca inceleyiniz.  

Makale Değerlendirme Süreci İçin Lütfen Linki Ziyaret Ediniz
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-0085 | e-ISSN 1309-0275 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi |
Kapak Resmi


Değerli Yazarlarımız,
1-TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. (Bakınız https://trdizin.gov.tr/about#applicationAndCriterias TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8). Detaylı Bilgi İçin Lütfen Linki Ziyaret Ediniz
2-Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen çalışmaların BENZERLİK TARAMASI yazar tarafından yapılarak BENZERLİK TARAMA RAPORUNUN, çalışmayla birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Benzerlik Tarama Raporu olmayan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.

3-Çalışmanızı dergimize göndermeden önce çalışmanızın dergimizin yayın ölçütlerine uygun olup olmadığını incelemek için lütfen dergimizin amaç ve kapsam kısmını detaylıca inceleyiniz.  

Makale Değerlendirme Süreci İçin Lütfen Linki Ziyaret Ediniz
Sayı 50 - 1 Eyl 2020
 1. Teaching the Relationship between Metabolic Rate and O2 Consumption of Animals with Fixed/Variable Body Temperature by Use of the Predict-Observe-Explain (POE) Strategy
  Sayfalar 1 - 22
  Sema Nur GÜNGÖR , Prof.dr. Muhlis ÖZKAN
 2. Nesneleştirilmiş Beden Bilinci Ölçeği-Genç Formunun Türkçeye Uyarlanarak Kendini Nesneleştirmenin Sosyal Medya Kullanımı ve Beğenilme Arzusu Arasındaki İlişkide Aracı Rolünün İncelenmesi
  Sayfalar 23 - 49
  Sevgi OZGUNGOR , Ahu ARICIOĞLU
 3. Comparison of Different Ability Estimation Methods Based on 3 and 4PL Item Response Theory
  Sayfalar 50 - 69
  Ebru DOĞRUÖZ , Çiğdem AKIN ARIKAN
 4. Öğretmen Yetiştirme Üzerine Bir Model Önerisi: STEM Öğretmen Enstitüleri Eğitim Modeli
  Sayfalar 70 - 98
  Bekir YILDIRIM
 5. Ortaokul Yedinci ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel İfadeler Konusundaki Başarı Performanslarının İncelenmesi
  Sayfalar 99 - 117
  Osman BİRGİN , Kayhan DEMİRÖREN
 6. A Sample Investigation on Note-taking Practices of English Language Teaching Students
  Sayfalar 118 - 137
  Ayfer SU BERGİL
 7. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sıfır Atık Yaklaşımına Yönelik Farkındalıkları
  Sayfalar 138 - 161
  Gonca HARMAN , Nisa YENİKALAYCI
 8. Okul Yenilikçiliği ile Öğretmen Yaratıcılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 162 - 179
  Berna YÜNER , Murat ÖZDEMİR
 9. Acceptance and Commitment Therapy Based Psychoeducation Group for Test Anxiety: A Case Study of Senior High School Students
  Sayfalar 180 - 200
  Yasin AYDIN , Gökçen AYDIN
 10. Nicel Analiz Problemlerinin Öğretiminde Akış Şemalarının Kullanılmasına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri
  Sayfalar 201 - 225
  Hatice KARAER
 11. Practices Supporting Family Involvement in Preschool: Family Education through Science Activities
  Sayfalar 226 - 246
  Aşkın KİRAZ , Pembe AYTAÇ
 12. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Proje Çalışmalarına İlişkin Algılarının ve Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 247 - 268
  Oğuzhan NACAROĞLU , Fatma MUTLU
 13. Bilim İnsanlarının Sahip Oldukları Risklere Yönelik Ortaokul Öğrencilerinin Algıları
  Sayfalar 269 - 290
  Azize DİGİLLİ-BARAN , Sedat KARAÇAM
 14. Türkiye’de STEM Eğitimi Konusunda Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma: Meta-Sentez Çalışması
  Sayfalar 291 - 314
  Hamdican YILDIRIM , Sevinç GELMEZ-BURAKGAZİ
 15. FeTeMM Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançlarına ve FeTeMM Eğitimi Yönelimlerine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 315 - 332
  Betül TİMUR , Fatma BELEK
 16. Teacher Educators as Role Models for Technology: Pre-Service Teachers' Perceptions
  Sayfalar 333 - 352
  Gül ÖZÜDOĞRU , Hasan ÇAKIR
 17. Matematik Öğretmen Adaylarının Mobil Öğrenmeyi Benimseme Düzeylerinin Yeniliğin Yayılması Teorisi Çerçevesinde İncelenmesi
  Sayfalar 353 - 373
  Kübra AÇIKGÜL , Esra DİRİ
 18. Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Dağılım Kavramına İlişkin Anlamalarının İncelenmesi
  Sayfalar 374 - 398
  Nadide YILMAZ
 19. Öğrencilerde Bilimsel Akıl Yürütme Becerilerini Geliştirme Konusunda Fen Bilimleri Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 399 - 425
  Merve KOCAGÜL SAĞLAM , Gül ÜNAL ÇOBAN
 20. Ortaöğretim Biyoteknoloji Bilgi Testi (OBBT)
  Sayfalar 426 - 448
  Aysun SICAKER , Serap ÖZ AYDIN , Mesut SAÇKES
 21. Kimya Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi ve ÖSYM Soruları İle Karşılaştırılması
  Sayfalar 449 - 467
  Tamer YILDIRIM
 22. Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Zihinsel İmajlarının Belirlenmesi: Bir Sınıflar Arası Karşılaştırma
  Sayfalar 468 - 490
  Zeynep KIRYAK , Bahar CANDAŞ , Muammer ÇALIK , Özlem ZEYBEK
 23. Determination of Middle School Students’ Interest in Mathematics: The Case of Grades 7 and 8
  Sayfalar 491 - 510
  Emine Özgür ŞEN , Zeynep KOYUNLU ÜNLÜ
 24. Özel Eğitimde İşitsel Teknoloji Koçluğu: Bug-in-Ear (BIE)
  Sayfalar 511 - 532
  Esra ORUM ÇATTIK , Yasemin ERGENEKON
 25. Açık ve Uzaktan Öğrenme Ders Kitaplarında Bulunması Gereken Özellikler: Sistematik Literatür Taraması
  Sayfalar 533 - 560
  Mehmet YAVUZ , Mehmet HASANÇEBİ , Engin KURŞUN