Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2667-5358 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Mehmet APAN |


Ubeyad ekonomi, işletme ve yönetim alanında yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanan hakemli, akademik uluslararası bir dergidir. Ubeyad yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir

Derginin yayın dili Türkçe-İngilizce olup, diğer dillerde de yazım kurallarına uygun hazırlanmış olması koşuluyla değerlendirmeye yayın kabul edilmektedir. Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları Ubeyad’a ait olup,  editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur.

Dergimizin temel amacı; sosyal bilimlerin ekonomi, işletme ve yönetim alanlarında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi ve birikimlerini, bulgu ve görüşlerini, yöntem ve yaklaşımlarını değerlendirdikleri, görüş ve önerilerini paylaştıkları ortak, bilimsel bir platform oluşturmaktır. Bu sayede; sosyal bilimlerin ekonomi ve işletme alanlarındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. 

Dergiye sunulan bütün makaleler en az iki bağımsız hakem tarafından çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle değerlendirilir. 

Dergimiz elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Dergimizle ilgili her türlü yazışma için ubeyad2018@gmail.com and mislamoglu75@gmail.com eposta adreslerini kullanabilirsiniz.


Dergimiz Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Internatiıonal Institute of Organized Research (I2OR), Asos Index ve Google Scholar veritabanları tarafından taranmaktadır.Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

ISSN 2667-5358 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Mehmet APAN |
Kapak Resmi


Ubeyad ekonomi, işletme ve yönetim alanında yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanan hakemli, akademik uluslararası bir dergidir. Ubeyad yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir

Derginin yayın dili Türkçe-İngilizce olup, diğer dillerde de yazım kurallarına uygun hazırlanmış olması koşuluyla değerlendirmeye yayın kabul edilmektedir. Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları Ubeyad’a ait olup,  editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur.

Dergimizin temel amacı; sosyal bilimlerin ekonomi, işletme ve yönetim alanlarında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi ve birikimlerini, bulgu ve görüşlerini, yöntem ve yaklaşımlarını değerlendirdikleri, görüş ve önerilerini paylaştıkları ortak, bilimsel bir platform oluşturmaktır. Bu sayede; sosyal bilimlerin ekonomi ve işletme alanlarındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. 

Dergiye sunulan bütün makaleler en az iki bağımsız hakem tarafından çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle değerlendirilir. 

Dergimiz elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Dergimizle ilgili her türlü yazışma için ubeyad2018@gmail.com and mislamoglu75@gmail.com eposta adreslerini kullanabilirsiniz.


Dergimiz Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Internatiıonal Institute of Organized Research (I2OR), Asos Index ve Google Scholar veritabanları tarafından taranmaktadır.